De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Convergentie van medezeggenschap in de EU!? Dr R.H. van het Kaar AIAS/HSI

Verwante presentaties


Presentatie over: "Convergentie van medezeggenschap in de EU!? Dr R.H. van het Kaar AIAS/HSI"— Transcript van de presentatie:

1 Convergentie van medezeggenschap in de EU!? Dr R.H. van het Kaar AIAS/HSI R.H.vanhetKaar@uva.nl

2 Plaatsbepaling NL Nederland is bijzonder met: reikwijdte informatierecht (maar: FR, BE); reikwijdte adviesrecht (besluit zelf, niet alleen de gevolgen voor werknemers); beroepsrecht; enquêterecht; structuurregeling

3 Grote verschillen in de EU (1) Wel of geen participatie/BLR; Binnen BLR: - one tier/ two tier - drempel (aantal werknemers; 25, 100, 300, 500, 2000….) - sector (alleen publiek of ook privaat) - benoeming of aanbeveling (NL)

4 NL-Intermezzo: structuurregeling Juridisch: de nieuwe situatie na de Wet Bestuur en Toezicht. Geen verzwakt regime in one tier- situaties voor internationale concerns? Feitelijk: Naleving structuurregeling. Wie controleert? Aantal structuurvennootschappen?

5 Grote verschillen in de EU (2) Oprichting: wie neemt het initiatief? Vanaf hoeveel werknemers? Nalevingspecentage Positie vakbonden vs. OR; voorrang!? Mate van acceptatie

6 Convergentie via harmonisatie EU- regelgeving (1)? Europese ondernemingsraad Richtlijn Informatie en Consultatie (I&C) Europese vennootschap (SE) Europese cooperatieve vennootschap (SCE) 13e Richtlijn (openbaar bod, al dan niet vijandig) 10e Richtlijn (grensoverschrijdende fusie) Europese BV (SPE) Europese Stichting Zetelverplaatsing, grensoverschrijdende omzetting

7 Convergentie via harmonisatie EU- regelgeving (2)? EOR: herschikkingsrichtlijn; cultuurverschillen I&C-richtijn: minimum-standaard; naleving!? Aantal SE’s relatief beperkt; lege en plank-SE’s Vrijwel geen SCE’s 13e RL: RL vs. implementatie NL, SE 10e RL: inbreukprocedure NL; relevantie voor de praktijk van de medezeggenschap!?

8 NL-intermezzo: grensoverschrijdende fusie (GOF) Motieven voor GOF. Herstructurering binnen concerns? Medezeggenschapsregimes? Fiscaal? Feitelijke situatie: inbound/outbound welke landen? Wat voor type ondernemingen/concerns?

9 Convergentie via harmonisatie EU- regelgeving (3)? SPE, Europese Stichting, 14e RL: toekomstmuziek? Is politieke overeenstemming mogelijk? Voorstellen ingehaald door de jurisprudentie van het HvJEG? (Daily Mail, Überseering, Inspire Art, Cartesio, Vale …..) Onderscheid tussen landen (DE, AT, SE) waar vennootschappelijke mz of juist ondernemingsrechtelijke mz (NL) het belangrijkst is.

10 Concernverhoudingen Binnen de EU: Positie van internationale holding; legitimiteit, territorialiteit; vrijstelling in structuurregeling, Nederland-constructie; Vertegenwoordiging van buitenlandse werknemers (EOR, SE, GOF) Moedermaatschappij buiten de EU (Packard Bell, Organon etc.). Level playing field.

11 Minimum standards for worker involvement (1) Project opgezet door de ETUC Deelname door researchers/juristen uit 21 landen Doel: zie titel slide; combineren van I&C en BLR Doel: tegengaan van regime competition Na drie bijeenkomsten voorstel voor een EU- directive, met ruimte voor nationale variaties. Basisprincipe is onderhandelen, met fall back- provisions (vgl. EOR, SE).

12 Minimum standards for worker involvement (2) Toepassingsgebied RL: alleen transnationale rechtsvormen (A); cross-border mobility als trigger (B); transnationale ondernemingen (C) B in combinatie met (optioneel) C. Mogelijkheid tot uitruil I&C/BLR Discussiepunten: Relatie met nationale wetgeving Invulling BLR; relatie met I&C (voorangs)positie vakbonden; wie kiest/benoemt? EOR!? Drempels (aantal werknemers)

13 Stellingen 1 Sterke vormen van I&C (WOR!) zijn op dit moment robuuster dan BLR 2 Uiteindelijk is de invloed van werknemers via BLR groter dan via I&C 3 Medezeegenschap (inclusief BLR) is voor de meeste ondernemingen niet de belangrijkste reden om wel of niet te kiezen voor bepaalde instrumenten (GOF, zetelverplaatsing, SE).


Download ppt "Convergentie van medezeggenschap in de EU!? Dr R.H. van het Kaar AIAS/HSI"

Verwante presentaties


Ads door Google