De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zin in kinderrechtenindicatoren Presentatie Trees De Bruycker – Afdeling Jeugd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zin in kinderrechtenindicatoren Presentatie Trees De Bruycker – Afdeling Jeugd."— Transcript van de presentatie:

1 Zin in kinderrechtenindicatoren Presentatie Trees De Bruycker – Afdeling Jeugd

2 Kinderrechtenmonitor op de boterham Onderzoek en indicatoren op de afdeling Jeugd Kinderrechtenmonitor als opdracht -Comité voor de rechten van het kind -Vlaams Actieplan Kinderrechten: engagement 2013 Seminarie 'zin en onzin van kinderrechtenindicatoren'

3 Indicatoren en beleid ‘evidence based’ en ‘knowledge based’ beleid? een aantal bedenkingen Pro Objectiviteit Zicht op evoluties en tendensen, percepties checken Draagvlak vergroten Tijd Contra Diversiteit Te sterke focus op cijfermateriaal Ten koste van? Onderzoek als oplossing Tijd Seminarie 'zin en onzin van kinderrechtenindicatoren'

4 Indicatoren en beleid Kinderrechtenindicatoren Doelstellingen en verwachtingen -Input voor beleid ›Evaluatieve functie ›Omgevingsanalyse ›Agendasetting en argumentatie ›Prioritisering Voor ons: beleidsinstrument ! -Input voor publieke opinie ›Beter gefundeerde input Seminarie 'zin en onzin van kinderrechtenindicatoren'

5

6 Indicatoren: de ene is de andere niet… Structuur, uitkomst en proces Positief of negatief Kwantitatief of kwalitatief Objectief versus subjectief Streven naar beste indicator op beste plaats -motivator of wakker schudden -stem van jongeren (vraag) of van voorziening (aanbod) -interpretatie ! Seminarie 'zin en onzin van kinderrechtenindicatoren'

7 Kinderrechtenindicatoren op een eiland? Kinderrechtenindicatoren versus welzijnsindicatoren en/of uitkomstindicatoren? -in Vlaanderen: geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid -maximalistische visie in beleid Vlaamse kinderrechtenmonitor als eiland in internationale wateren? Seminarie 'zin en onzin van kinderrechtenindicatoren'

8 Kinderrechtenindicatoren op een eiland? Bijkomend: Kinderrechtenmonitor versus andere monitoren (armoede bv.) Kinderrechtenmonitor versus andere ‘werk’data in het veld Antwoord zit in de doelstellingen van de kinderrechtenmonitor Seminarie 'zin en onzin van kinderrechtenindicatoren'

9 De toekomst: keuzes maken Plan van aanpak : 5 fases -F1: omgevingsanalyse van materiaal binnen- en buitenland, voorbereidende nota, krijtlijnen uitzetten en beslissen -F2: brainstormen diverse indicatoren binnen krijtlijnen -F3: keuzes maken indicatoren en operationaliseren -F4: data verzamelen -F5: plan onbestaande data Timing: F1-F3 zomer en najaar 2012 F4- F5voorjaar 2013 Uitvoering: Projectteam en klankbordgroep Seminarie 'zin en onzin van kinderrechtenindicatoren'

10 Kinderrechtenmonitor: een eerste aanzet 4 elementen -Basisset: langlopende set van indicatoren -Aanvullend gelinkt aan VAK/CO: bijkomende set, geënt op beleidsprioriteiten, wisselt per beleidsperiode -Verdiepingsstudie: thema’s, doelgroepen, mechanismen. Kwalitatief/kwantitatief -Link lokaal beleid: cijferboek jeugd ? Doelstellingen ? Middelen ? Eigenaarschap Seminarie 'zin en onzin van kinderrechtenindicatoren'

11 www.sociaalcultureel.be Seminarie 'zin en onzin van kinderrechtenindicatoren'


Download ppt "Zin in kinderrechtenindicatoren Presentatie Trees De Bruycker – Afdeling Jeugd."

Verwante presentaties


Ads door Google