De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Co-productie in stedenbouwbeleid Typische stedelijke interventies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Promotoren: Prof. Jan Degadt Prof. Evert Lagrou,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Co-productie in stedenbouwbeleid Typische stedelijke interventies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Promotoren: Prof. Jan Degadt Prof. Evert Lagrou,"— Transcript van de presentatie:

1 1 Co-productie in stedenbouwbeleid Typische stedelijke interventies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Promotoren: Prof. Jan Degadt Prof. Evert Lagrou, Prof. Marleen Brans

2 2 Situering Kader: beleidsgericht onderzoek ‘Prospective Research for Brussels’ doctoraatsonderzoek Disciplines: stedenbouw en beleidswetenschappen Trefwoorden: Stedenbouw, Beleidsparticipatie, Co-productie, Vermaatschappelijking, Professionalisering, Complexiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Planning van Gewest en Gemeenten (verder ook Europawijk, Wijkcontracten)

3 3 Structuur Staff Seminar 041203 (0) Probleemstelling en hypothesen (1) Theoretische concepten rond co-productie in stedenbouwbeleid (2) Toelichting Empirisch Gedeelte Algemene planning (‘comprehensive’) Projectgeoriënteerde planning Regionale ingrepen Lokale ingrepen (3) Conclusies

4 4 Zoom op Brussel : Beleid voor ruimtelijke ontwikkeling Compact Gewest Grens voor economie/ infrastructuur? ‘Hoofdsteden’ 19 gemeenten Stad Brussel Randen en breuken Institutionele veranderingen (Dis)continuiteit in stedelijke arena Institutionele verdichting Co-productie en heterogeniteit Ruimte voor ontwikkeling van beleid? (0) PROBLEEMSTELLING/ HYPOTHESEN

5 5 Probleemstelling / situering (0) PROBLEEMSTELLING/ HYPOTHESEN Complexiteit van stedelijke ontwikkeling (morfologisch, set van actoren, lange termijn planning, etc.) Professionalisering van beleid/bestuur (effectiviteit, efficiëntie, vermijden van stroperigheid, etc.) Vereiste van vermaatschappelijking (inclusief beleid en co-productie) Co-productie door wie? Continuiteit? Welke instrumenten? Sites en problematiek?

6 6 Hypothesen (0) PROBLEEMSTELLING/ HYPOTHESEN Professionalisering EN Vermaatschappelijking? Institutionalisering EN Continuïteit, explicitering van clusters (de facto hergroepering van participatiestructuren over langere termijn) Inclusiviteit vs. Complexiteit: volgens Schaal van ingreep Inclusiviteit EN Exclusie bij specifieke vormen van co- productie (bvb. PPP of organisaties op vrijwillige basis):verbreding van Draagvlak EN Polarisering

7 7 Concepten (1) CONCEPTEN ROND CO-PRODUCTIE Centraal: Co-productie en participatie Participatie: empowerment / citizen movement / bottom-up/ procesoriëntatie Co-productie: multipliciteit van actoren / diverse relaties / focus op resultaat Herziening van bestaande theoretische modellen Meer heterogene samenstelling van de stedelijke arena Toegenomen complexiteit van stedelijke vraagstukken Resultaatsgerichtheid voor concrete beleidsaanbevelingen

8 8 Concepten voor de analyse van co-productie (1) CONCEPTEN ROND CO-PRODUCTIE Facetten Context Actoren Instrumenten Complexiteit in beleidsontwikkeling Exploratieve analyse Case-studies - Diepte-cases - Symptomatische cases

9 9 Exploratief: Context/ Legaal kader Nationale kaderwet van 1962 vervangen door Gewestelijke Stedenbouwordonnantie BXL 1991 Gewestplan ‘79 kent opvolging in Gewestelijke Ontwikkelingsplannen en Gewestelijke Bestemmingsplannen Gemeentelijke planning: GemOP’s en BBP’s Stedenbouwkundige Vergunningen door gemachtigde ambtenaren (bestuur RO, gewest) Premies, subsidies, stedenbouwkundige lasten Lokale ingrepen (URBAN, OBJECTIVE II, PAP, etc.) Acties en onderzoek (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

10 10 Exploratief: Actoren in Stedenbouw Politieke actoren: verkozen beleid en administratie, gewest en gemeenten Maatschappelijke actoren: diverse belangengroepen, overkoepelend of lokaal Markten: Economische actoren en sectoriële belangen (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

11 11 Analyse van Planningsinstrumenten/ Types van stedelijke interventie (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

12 12 ‘Comprehensive Planning’ Voor Gewestelijke Ontwikkelingsplannen, Gewestelijke Bestemmingsplannen en Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen: gefaseerde ontwikkeling en gestructureerde co- productie openbaar onderzoek bezwaarschriften, afwijking mits motivering interventie van overlegcommissies (op gewestelijk niveau de GOC) (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

13 13 ‘Projectoriented planning’ (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

14 14 (a) Sites van Regionaal Belang: EUROPAWIJK (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

15 15 Co-productie in Stedenbouw? Wel diverse kortlopende initiatieven / Europwijk:  Samenwerking onder minister De Saeger (‘72)  Ronde Tafel Maalbeek (S. Moureau ‘73)  Comité de Suivi (‘98)  Task Force Brussels-Europe (‘00) Andere sites vaak nog minder gestructureerd Geen structurele, continue co-productie bij de ontwikkeling van ‘hefboomgebieden’ en sites van regionaal belang (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

16 16 (b) Lokale Interventies: WIJKCONTRACTEN Zie ook Kaart 3, GewOP Gebieden voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting Zeven Generaties Contracten in de gemeentes BXL, MLB, AND, SG, Vorst, SJTN, SchBK, ELS (naast verschillende initiatiefwijken) (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

17 17 Algemene Wijkvergadering Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling Openbare onderzoeken Coördinatoren (technisch, algemeen, sociaal) Co-productie in Stedenbouw? (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE Maar: institutioneel kader geen voldoende voorwaarde, grote verschillen van contract tot contract

18 18 Projecten vergeleken (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

19 19 Projecten vergeleken (2) TOELICHTING EMPIRISCH GEDEELTE

20 20 Concluderend Co-productie in het stedenbouwbeleid van BXL een antwoord voor tendensen van vermaatschappelijking EN professionalisering? Co-productie beantwoordend aan de heterogeniteit van de stedelijke gebruikers in Brussel? Door co-productie een meer adequate beleidsvoering voor complexe vraagstukken mogelijk? (3) CONCLUSIE

21 21 Concluderend Ruimte voor ontwikkeling van INCLUSIEF beleid Belangrijke condities voor co-productie verschillen volgens actor, relaties, posities in stedelijk netwerk; maar ook volgens soort interventie, moment van ingrijpen, instrument, schaal van de interventie, etc. >> graad van complexiteit met veel facetten www.brussels.irisnet.be www.gewop.irisnet.be www.gbp.irisnet.be www.ombudsplan.irisnet.be www.quartiers.irisnet.be (3) CONCLUSIE

22 22 Staff Seminar aan de KUB 04/12/03 Onderzoeker: Annette Kuhk, annette.kuhk@archb.sintlucas.wenk.be Contact adres: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Departement Architectuur Sint-Lucas Paleizenstraat 65-67, B-1030 Brussel Tel. 0032-2-242.00.00, Fax 0032-2-245.14.04 Onderzoek: Co-production in urban planning: Metropolitan Governance in Brussels Capital Region, Het onderzoek is financieel gedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van 'Prospective Research for Brussels'. Promotoren: Prof. Jan Degadt, Katholieke Universiteit Brussel en Prof. Evert Lagrou, Departement Architectuur, Sint-Lucas

23 23 Co-productie in stedenbouwbeleid Typische stedelijke interventies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Download ppt "1 Co-productie in stedenbouwbeleid Typische stedelijke interventies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Promotoren: Prof. Jan Degadt Prof. Evert Lagrou,"

Verwante presentaties


Ads door Google