De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Rik van Gerven  Mark Bogers 24-9-2014 1. Doelen: Gedragsverandering bewerkstelligen. Uitval voorkomen. Iedere leerling zijn eigen traject bieden. Inzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Rik van Gerven  Mark Bogers 24-9-2014 1. Doelen: Gedragsverandering bewerkstelligen. Uitval voorkomen. Iedere leerling zijn eigen traject bieden. Inzicht."— Transcript van de presentatie:

1  Rik van Gerven  Mark Bogers 24-9-2014 1

2 Doelen: Gedragsverandering bewerkstelligen. Uitval voorkomen. Iedere leerling zijn eigen traject bieden. Inzicht geven in eigen functioneren. Taken en vaardigheden in balans brengen. Toekomstbeeld en -mogelijkheden verhelderen. 24-9-2014 2

3 Voortraject (ambulant). Hulp op locatie: Observatietraject. Coachings-/begeleidingstraject. Op gedrag, houding, motivatie, inzicht, taken, vaardigheden. Vaardigheidstrainingen: SOVA/ART/FART. 24-9-2014 3

4 Vluchtheuvel. Gehele of gedeeltelijke plaatsing in de Vluchtheuvel. Observatie, onderzoek, doorverwijzing. Structuur en duidelijkheid. Positieve aandacht (beloning). Motiveren en stimuleren. Veilige omgeving, vertrouwen. Inzicht krijgen in eigen gedrag. Individuele begeleiding d.m.v. gesprekken. Vaardigheidstraining (Equip). Regelmatig evalueren (ouders/mentor). Competentiemodel (scorekaarten). 24-9-2014 4

5 Nazorg. Na ieder traject wordt nazorg geboden aan leerling, team en ouders. Inhoudelijk afhankelijk van de behoeften van leerling, docenten, mentor enz. Gefaseerd terugplaatsen. Coaching/begeleiding. Regelmatig evalueren. Eindverslag. Afsluiten. 24-9-2014 5

6 Aanmelding (1/2). Mentor/docent signaleert. Mentor overlegt met coördinator/team. Coördinator meldt aan bij ZAT. ZAT informeert Vluchtheuvel. Probleemverkenning door de Vluchtheuvel. Dossieranalyse. Gesprekken met mentor, docent, leerling en ouders. Observatie van leerling. 24-9-2014 6

7 Aanmelding (2/2). Handelingsvoorstel maken. ZAT informeren. Intakegesprek met mentor, ouders en leerling. Handelingsplan in werking stellen. 24-9-2014 7

8 Overlegmomenten VH. Overleg tussen ZAT, ASD en VH. (2 wekelijks) Evaluaties met ouders. (3 wekelijks) Overleg met team over leerling. (maandelijks) Overleg met ambulante begeleider. (wekelijks) 24-9-2014 8

9

10

11

12

13


Download ppt " Rik van Gerven  Mark Bogers 24-9-2014 1. Doelen: Gedragsverandering bewerkstelligen. Uitval voorkomen. Iedere leerling zijn eigen traject bieden. Inzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google