De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Product/markt- combinatie......en andere bedrijfsaspecten tijd Projectmanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Product/markt- combinatie......en andere bedrijfsaspecten tijd Projectmanagement."— Transcript van de presentatie:

1 product/markt- combinatie......en andere bedrijfsaspecten tijd Projectmanagement

2 IT- project Invoe- ring IT- project Doel- stelling Beheersing Org Werk- wijze IT Omgeving Invoe- ring IT Primair Proces Project met IT als afgeleide Project met IT als onderdeel IT-project inclusief invoering IT-project met (deels) gescheiden invoering Veranderen

3 Project Een project is een geheel van activiteiten, uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband en gericht op het bereiken van een welomschreven projectopbrengst binnen bepaalde randvoorwaarden.

4 PROJECT- OMGEVING PROJECT- MANAGEMENT PROJECT- UITVOERING projectwereld Besturingsparadigma

5 management audits procedures methoden procedures methoden project rapportage Relatie management en werkvloer

6  Functiescheiding tussen opdracht/contractmanagement en projectmanagement  Duidelijke projectorganisatie  Taakgeoriënteerd schatten, plannen en voortgang meten  Het projectdossier als centrale opslagplaats voor de gegevens over het project scheiding tussen projectdocumentatie en systeemdocumentatie scheiding tussen projectdocumentatie en systeemdocumentatie Projectmanagementmethode

7 Het doel van projectmanagement is:  het zodanig besturen  van het projectproces  dat de projectopbrengst  een optimale  toegevoegde waarde  heeft voor een  vernieuwde, verbeterde  bedrijfsvoering. Het doel van projectmanagement

8 Projectdossier & -rapportage Projectplan (incl. kwali- teitsplan) Kwaliteits- borging Risico- management met maximaal gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen Project- management Succesvolle projectbeheersing

9 1. definiërenprojectcontract 2. organiserenprojectplan 3. leidenprojectdynamiek 4. metenbevindingen 5. analyserenconclusies 6. beslissenbeslissingen 7. participerenbewegingsruimte Zeven taken projectmanagement

10 1. het resultaat (functionaliteit + kwaliteit) dat het project oplevert 2. de tijd die het project is gegund 3. het geld dat voor het project is uitgetrokken 4. de bemanning die het project uitvoert 5. de middelen die in het project worden aangewend 6. de informatie die bij het project een rol speelt 7. de projectomgeving, voor zover die van belang is voor het project Zeven aspecten projectmanagement

11 Schatten ("Afbreken")  Van overzichtelijk geheel naar goed gedefinieerde taken  Schatten benodigde inspanning  Direct productieve taken  Indirect productieve taken  Inschatten beïnvloedingsfactoren  Potentiële risico's  Maatregelen Plannen ("In volgorde zetten")  Welke taken door wie en wanneer  Wanneer wat  gereedproductenplan  nodigMiddelenplan  Uitvoeren leidt tot  verbruikKostenplan  betalingenUitgavenplan Schatten en plannen

12 Voortgang bewaken (“Meten”)  Verantwoording afleggen: – Besteed versus gepland – Nog te doen – Status van producten  Mogelijkheid tot vroegtijdig maatregelen nemen  Managen van verwachtingen  Kan leiden tot bijstelling planning of zelfs schatting Nacalculeren (“Lering trekken”)  Eindverantwoording afleggen  Volgende keer beter Voortgang bewaken en nacalculeren

13 projectvoering Projectepisoden (1) projectoprichting projectbestendiging en -afronding en projectuitvoering tijd

14 Projectepisoden (2) Projectoprichting afspraken met de opdrachtgever inrichten van het project Projectbestendiging en -afronding het bijhouden van afspraken met de projectomgeving het leveren van het overeengekomen projectresultaat acceptatie van het resultaat door de projectomgeving nacalculatie en evaluatie Projectvoering en -uitvoering het realiseren van het projectdoel

15 OPLEVERING & AFRONDING OPLEVERING & AFRONDING VOORBEREIDING PLANNING BEHEERSING (Bij)sturen Plan van Aanpak OMGEVING Beslissen Analyseren Meten Werk- plan UITVOERING Opdracht Aanpak Voorwaarden Plannen Besturingscyclus

16 opwaarts neerwaartse decompositie WAAROM WAAROVER WAT (specificatie van het systeem) WAT (specificatie van het systeem) projectplan (+ realisatie- gegevens) projectplan (+ realisatie- gegevens) TAAK detailplan voortgangs- gegevens voortgangs- gegevens schatting De centrale rol ontwikkeltaak

17 Time box Actielijst Focus op oplossing Time-boxing (1)

18 Bij time-boxing doen we het volgende: 1.Het opdelen van het project in een aantal kleinere eenheden 2.Per time-box kijken wat er gedaan moet worden 3.Fixeren van de opleverdatum Time-boxing (2)

19 Projectmanagementvariabelen: - Mensen/middelen - Tijd - Reikwijdte Je kunt er maximaal twee vastzetten, niet alle drie Time-boxed project: -Tijd vast -Reikwijdte variabel Budget-driven project: -Mensen/middelen vast -Reikwijdte variabel reik- wijdte tijd streef-functionaliteit Time-boxing en budget-driven

20 • Ploegbaas • Conceptueel denker • Administrateur • Diplomaat • Sociaal werker Deze rollen passen in het algemeen niet op één persoon. Deze rollen passen in het algemeen niet op één persoon. Benodigde talenten

21 Dagelijkse projectleiding algemeen projectleider algemeen projectleider technisch projectleider technisch projectleider gebruikers- projectleider gebruikers- projectleider vertegenwoordigers van:werkgroepleiders - accountantsdienst - (administratieve) organisatie - personeelszaken Projectgroep Voorbeeld projectgroep

22 3 2 Gegevens(bank)- beheer Communicatie & PR Kwaliteits- zorg Technische ondersteuning Projectbureau (inclusief secretariaat) Werkgroep invoering Werkgroep opleiding Werkgroep acceptatie Werkgroep conversie Werkgroep deelsysteem 1 Applicatie- werkgroepen Werkgroep systeemtest extern georiënteerd intern georiënteerd PROJECT- GROEP Klassieke projectorganisatie

23 Introductie Toelichting Basis Accordering/bijstelling Projectopdracht Projectomgeving Doelstelling Opdrachtformulering Te leveren producten Eisen & beperkingen Cruciale succesfactoren Aanpak (projectscenario) Inrichting en voorwaarden Projectinrichting Voorwaarden aan opdrachtnemer Voorwaarden aan opdrachtgever Voorwaarden aan derden Plannen Normen en aannamen Activiteitenplan Mijlpalen/producten-plan Middelenplan Financieel plan Kwaliteitsborging productkwaliteit Proceskwaliteit Maatregelen 1. 2. 3. 4. 5. 6. Het projectplan

24 SYSTEEMDOCUMENTATIE BEHEER(S)DOCUMENTATIE PROJECT- DOSSIER PROJECT- DOSSIER BEHEER- DOSSIER BEHEER- DOSSIER Documentatiestructuur

25 PDOA OPDRACHT- DOSSIER PARCHISTSTANPPRCWIJZPRBL PROJECT offerte; contract project- plan project- evaluatie opdracht- evaluatie Het projectdossier


Download ppt "Product/markt- combinatie......en andere bedrijfsaspecten tijd Projectmanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google