De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterpolohearing 16 maart 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterpolohearing 16 maart 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Waterpolohearing 16 maart 2011
Welkom Waterpolohearing 16 maart 2011

2 Agenda: Opening en mededelingen Verslag hearing maart 2010 Jubilea
Stand van zaken DWO WOC’s Financiële zaken Scheidsrechterszaken Competitiezaken: Handboek competitie - Competitiebepalingen 2011/ Invallersregeling - Diversen Rondvraag Sluiting

3 SAMENWERKINGSVORM WATERPOLO KRING OVERIJSSEL & KRING GELDERLAND IN DISTRICT II: DWO

4 Introductie Belangrijke vragen Taak & opdracht van de DWO Relatie DWO – kringen Verantwoording DWO Communicatie & informatie naar verenigingen

5 Uitgangspunten Transparant en effectief besturingsmodel Direct draagvlak bij kringbesturen Indirect draagvlak bij verenigingen Principes “Goed sportbestuur” NOC*NSF Andere disciplines vrijwaren van evt. problemen Huidig kringbestuur onaangetast: VZ DWO in beide kringbesturen

6 BESTURINGSMODEL VERENIGINGEN VERENIGINGEN KRING GELDERLAND
KRING OVERIJSSEL KRINGBESTUUR GELDERLAND KRINGBESTUUR OVERIJSSEL DISTRICTSRAAD DWO

7 Samenstelling districtsraad
Beide kringvoorzitters Uit ieder kringbestuur één lid Uit iedere ALV één lid - Rob Lammers (Ov) - Marcellino Kropman (Gld) Tijdelijk procesbegeleider

8 Districtsraad profiel
Komt 2x per jaar bijeen Toetst & sanctioneert jaarplan Toetst & sanctioneert begroting DWO Toetst achteraf uitvoering beleid Bewaakt normen goed sportbestuur Alle leden hebben stemrecht (machtiging)

9 DWO samenstelling Voorzitter: Mark Donatz (a.i.) Penningmeester: André Hoetink Secretaris: Johan Slot Coörd. Competitiezaken: Henk Pool Coörd. Arbitragezaken: Harm Potjewijd Coörd. Ontwikkeling Jeugd & talent: Wil Zittersteijn Coörd. Communicatie: Vacant

10 DWO profiel Formuleert beleid op 4 terreinen Maakt jaarplan en begroting Voert goedgekeurd beleid uit binnen goedgekeurde financiële kaders Stelt (sub)werkgroepen in Gestructureerde communicatie met verenigingen. Specifiek en algemeen.

11 Toelichting ALV kan kringbestuur oproepen standpunt in te nemen en daarmee indirect invloed uitoefenen ALV kan vertegenwoordiger oproepen standpunt in te nemen en daarmee direct invloed uitoefenen Verenigingen kunnen kringbestuur en voorzitter DWO aanspreken op beleid

12 Toelichting Districtsraad en DWO geen formeel rechtspersoon Kringen stellen communicatiekanalen beschikbaar

13 Overeenkomst Waterpolo
Resultaat Overeenkomst Waterpolo District II

14 Financiële zaken DWO Oude situatie (Tot 1-1-2011) Administrateur
Penningmeester kring betaalt of int Begroting en financieel verslag door kring Nieuwe situatie (Vanaf ) Penningmeester Betaalt en int zelf Begroting en financieel verslag Eigen boekhouding Controle en aansturing door districtsraad Kascontrole door kringpenningmeesters

15 Financiële zaken DWO Aanpak
Administratieve heffingen maandelijks (Overzicht in WSAS) 2x per jaar incasso (sept/jan) - Inleggelden - Administratieve heffingen - Cursussen

16 Financiële zaken DWO Begroting 2011

17 Scheidsrechterzaken Lourens Pepping is in januari 2011 gestopt als controlefunctionaris. Peter Donkelaar is al in september 2010 als zijn opvolger begonnen. Renny Le Roy is gestopt als lid van de commissie. Afvallers en nieuwkomers in sr.corps houden elkaar in evenwicht. Veel aanmeldingen voor de Z cursus (ca. 35) Komt door te weinig inzetbaarheid van sr. van sommige verenigingen en de nasleep van vorig seizoen. Meer aandacht geweest voor de talenten en gemotiveerde scheidsrechters. De 2 op 1 regeling wordt voor het seizoen op 1 plek aangepast: Een scheidsrechter Zk moet 5 resp. 10 wedstrijddagen ingezet zijn om voor 1 resp. 2 teams mee te tellen.

18 Opleiding nieuwe stijl
Scheidsrechterzaken Opleiding nieuwe stijl Opleiding VSR Z cursus Trainingen E en D competitie eigen vereniging Alle Districtswedstrijden Alle Bondswedstrijden Hoofdklasse Internationaal Sr 5 Sr 3 Sr 2 Sr 1 T A L E N P O U Spelregel kennislijn Stand van zaken februari 2011: Het cursusmateriaal voor SR 1 en 2 zijn te downloaden/bestellen via de website KNZB. Sr 2 betekent als verenigingsscheidsrechter wedstrijden fluiten t/m de D jeugd. Regulering vanuit de KNZB niet eerder dan in 2012. De nieuwe Z-cursus is in pilotfase. Wordt via gegeven. Ook deze wordt in 2012 verwacht gereed te zijn. Opleiding voor SR 1 en 2 door eigen vereniging Overgang van SR 2 naar de ´reguliere´ competitie moet nog geregeld worden.

19 Competitiezaken Samenstelling commissie: Voorzitter Henk Pool
Secretaris Luuk Berends Leden Cees vd Dikkenberg Renny Le Roy Johan Slot Competitieleider Hans van ‘t Hul Controle groep Cor Hoogeveen Annemiek Slot Henk Veldwijk Namens DWO Mark Donatz (ad hoc)

20 Competitiezaken Handboek waterpolo 2011-2012 Nieuwe opzet Bepalingen
Protocollen ontvangst, staken, protest Dispensaties Calamiteiten Adressen enz.

21 Competitiezaken Bepalingen 2011-2012 (1) Ploegopgave Dispensaties
Opgave voor 1 september Minimaal 9 vaste spelers(sters) opgeven Indien meer spelers worden opgegeven dan maken zij als vaste speler deel uit van het betreffende team Dispensaties Zwembaden afmetingen, diepte en watertemperatuur Leeftijden C-jeugd bij senioren

22 Competitiezaken Bepalingen 2011-2012 (2) Spelregels Communicatie
Wisselen na 2 periode Uitzonderingen worden gepubliceerd in het handboek op de website EN moeten in het bad getoond kunnen worden Digitaal wedstrijdformulier Communicatie Weekbericht digitaal Via de website

23 Competitiezaken Bepalingen 2011-2012 (3)
Doornemen concept bepalingen versie 27 februari

24 Competitiezaken Invallersregeling 2011 - 2012 (1)
Een speler(ster), opgegeven voor een bepaalde ploeg, mag maximaal vijf maal in (een) hoger(e) ploeg(en) in dezelfde leeftijdscategorie invallen, zonder het recht te verliezen uit te komen in de ploeg waarvoor hij/zij als vaste speler(ster) is opgegeven Indien een speler(ster) meer dan vijf maal heeft deelgenomen aan één of meer wedstrijden van een hogere ploeg dan waarin hij/zij is opgegeven, mag hij/zij niet meer deelnemen aan wedstrijden van de ploeg waarin hij/zij is opgegeven. Dan wordt hij/zij aangemerkt als vaste speler van een hogere ploeg. De wedstrijden gespeeld in een opvolgend hogere ploeg blijven aangemerkt worden als gespeeld in een hogere ploeg.

25 Competitiezaken Invallersregeling 2011 - 2012 (2)
Voorbeeld 1: een speler uit H6, heeft 1 x ingevallen in H3, 2 x in H4 en 2 x in H5. Hij is dus 5 keer ingevallen in een hoger team en mag dan nog steeds spelen in H6. Vervolgens valt deze speler toch nog 1 keer in bij een hoger team maar nu in H2. Deze speler is dan 6 keer ingevallen in een hoger team. Daarna mag deze speler niet meer in H6 spelen, maar nog wel in H5. De invalbeurten in H2(1x), H3 (1x)en H4 (2x) blijven gewoon staan! Deze speler mag dus nog 1 keer invallen in heren 1, 2, 3 of 4 en dan nog steeds spelen in heren 5. Valt hij nogmaals in bijv. H1 dan mag hij niet meer spelen in H5

26 Competitiezaken Invallersregeling 2011 - 2012 (3)
Voorbeeld 2: een speler bij een vereniging met 6 herenteams die NIET in de ploegopgave voorkomt van een van de zes teams. Deze speler is geacht te zijn opgegeven in H6. Deze speler speelt 6 keer mee met H1. Hij mag daarna in geen enkel ander team dan heren 1 spelen

27 Competitiezaken Invallersregeling 2011 - 2012 (4)
Deze regels gelden voor de senioren EN jeugd. Extra regels tbv jeugdspelers Jeugdspelers mogen altijd blijven uitkomen voor het team waarvoor zij zijn opgegeven. Jeugdspelers die niet zijn opgegeven in een ploegopgave behoren bij het laagste team in zijn leeftijdscategorie Wedstrijden die jeugdspelers invallen in de seniorencompetitie tellen niet mee voor het aantal hoger gespeelde wedstrijden binnen de jeugdcompetitie

28 Competitiezaken Invallersregeling 2011 - 2012 (5)
Voorbeeld 3: Een speler opgegeven in C2 mag invallen bij de A en B-jeugd en het C1 team uiteraard met in acht name van en Hij mag dus niet invallen in het C3 team. Voorbeeld 4: Indien een B-jeugdspeler bijv 4x invalt in H1 en 2x in H2 dan mag hij blijven uitkomen voor het B-team maar mag hij niet meer spelen in H3 of lager. Tevens mag hij nog steeds ook invallen in het jeugd A-team.

29 Competitiezaken Invallersregeling 2011 - 2012 (6) A en B-jeugd C-jeugd
mag invallen bij de senioren binnen de senioren geldt de normale invallersregeling C-jeugd mag invallen in A en B-jeugd mag alleen met dispensatie VOORAF invallen bij de senioren binnen de senioren en binnen de A en B-jeugd geldt de normale invallersregeling D, E, F-jeugd Mag slechts één leeftijdscategorie hoger invallen


Download ppt "Waterpolohearing 16 maart 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google