De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars.

2 © Veldkamp | P5444 Waar gaan we het over hebben …? De achtergrond De actoren De leerlingen De kunstencentra De amateurkunstverenigingen De stagemakelaars Inschatting aantal stageplaatsen Maatschappelijke stage en bezuinigingen Conclusies en aanbevelingen Veldkamp Joep Wils oktober 2011

3 © Veldkamp | P5444 3 De achtergrond

4 © Veldkamp | P5444 4 Achtergrond MAS Op 5 juli 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering van maatschappelijke stages. Nu verplicht vanaf schooljaar 2011 / 2012. Tot die tijd was er sprake van invoeringsplan bij de scholen. Doel: kennismaken met vrijwilligerswerk en onbetaald een bijdrage leveren aan de samenleving. Verder leren kijken dan de eigen omgeving en zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. Meer zelfvertrouwen Meer respect anderen Bewuster van omgeving

5 © Veldkamp | P5444 5 Achtergrond MAS en de amateurkunstsector Men verwacht in 2011/2012 zo’n 195.000 middelbare scholieren die minimaal 30 uur maatschappelijke stage gaan lopen. Kunstconnectie (de kunstencentra) en Kunstfactor (de amateurkunstverenigingen) dienen voor schooljaar 2011/2012 minimaal 1.000 stageplaatsen (elk 500) te verwezenlijken.

6 © Veldkamp | P5444 6 MAS en onderzoek Vier belangrijke actoren betrokken in het onderzoek: - leerlingen (n=400) - kunstencentra (n=60) - amateurkunstverenigingen (n=200) - stagemakelaars (n=75) Twee metingen: oktober 2010 en jaar later oktober 2011 Met telefonische (amateurkunstverenigingen) of online (overige drie actoren) methode ondervraagd Onderzoek geeft o.a. inzicht in: - gerealiseerde aantallen in ak-sector - interesse in en houding t.o.v. MAS in ak-sector - belangrijke aspecten en knelpunten

7 © Veldkamp | P5444 7 De leerlingen

8 © Veldkamp | P5444 8 Steeds meer aandacht voor MAS via … - Gesprekken in de klas (74%) - Brochures, brieven, e.d. (54%) - Persoonlijk gesprek (13%)

9 © Veldkamp | P5444 9 Stijgende trend van aantal stages Aantal uren: - totaal 30 uur - vmbo 33 uur - havo 33 uur - vwo 24 uur Leuk om te doen: 90%

10 © Veldkamp | P5444 10 Zorg en sport het populairst voor stage in kunstsector … - al gerealiseerd3% - voorkeur6%

11 © Veldkamp | P5444 11 Kunstsector relatief onbekend bij leerlingen 7 van de 10 onbekend met MAS in ak-sector

12 © Veldkamp | P5444 12 De kunstencentra

13 © Veldkamp | P5444 13 Er wordt steeds meer gesproken over de MAS Er wordt gesproken over … - begeleiding, organisatie (67%) - soort werkzaamheden (23%)

14 © Veldkamp | P5444 14 MAS bij de kunstencentra De meeste kunstencentra hebben mogelijkheden voor MAS Al aardig wat afspraken gemaakt (1.500 voor 2011/2012) Kunstencentra nemen meestal niet zelf initiatief Werkzaamheden zowel inhoudelijk als klusje (50/50)

15 © Veldkamp | P5444 15 Het gaat om: goede begeleiding, motivatie en duidelijkheid Knelpunten: - te weinig motivatie - slechte communicatie - onvoldoende tijd voor begeleiding

16 © Veldkamp | P5444 16 2010: 84% 2011: 82% Bent u wel of niet geïnteresseerd in informatie over maatschappelijke stage? Meerderheid heeft interesse in info over MAS liefst via internet.

17 © Veldkamp | P5444 17 De amateurkunstverenigingen

18 © Veldkamp | P5444 18 Opgaande trend voor bewustzijn MAS Er wordt gesproken over … - begeleiding, organisatie (57%) - geen realistische optie voor onze vereniging (24%)

19 © Veldkamp | P5444 19 MAS bij de amateurkunstverenigingen Bij 3 van de 10 van de verenigingen zijn er mogelijkheden voor MAS. Inschatting aantal stagiaires hoger dan in 2010/2011 Goede motivatie, goede begeleiding zijn belangrijkste aspecten aantal stagiaires 6.500 De helft van de verenigingen heeft interesse in MAS info

20 © Veldkamp | P5444 20 De stagemakelaars De educatieve culturele instellingen zijn niet overtuigd van het maatschappelijk nut van deze stage. Wij moeten daar als makelaar een meer actieve rol in spelen. Nu is er geen vraag vanuit de organisaties.

21 © Veldkamp | P5444 21 Stagemakelaars onbekend met Kunstfactor en Kunstconnectie. 7 van de 10 stagemakelaars onbekend met organisaties

22 © Veldkamp | P5444 22 MAS bij de stagemakelaars Optimisme over MAS in amateurkunstsector is hoog Meerderheid spreekt over MAS in amateurkunstsector. De helft heeft voor 2010/2011 stagiaires bemiddeld. Voor 2011/2012 Gaat het om zo’n 2.000 stageplekken. Nadruk op voldoende en interessant werk voor de leerlingen.

23 © Veldkamp | P5444 23 Mogelijkheden stageplekken in ak-sector is beperkt

24 © Veldkamp | P5444 24 Inschatting aantal stageplaatsen

25 © Veldkamp | P5444 25 STAGE lopen in de ak-sector:% dat stage gelopen heeft 2010/2011 % dat al in de planning is voor 2011/2012 Leerlingen1,3%0,7% Aantal daadwerkelijk gerealiseerd Aantal afspraken voor dit schooljaar Kunstencentra zelf600300 Amateurkunstverenigingen zelf6.5002.500 Stagemakelaars bij kunstencentra7501.400 Stagemakelaars bij amateurkunstverenigingen 800700 Norm is gehaald!

26 © Veldkamp | P5444 26 Resultaten Kwalitatief Onderzoek Maatschappelijke stage en bezuinigingen

27 © Veldkamp | P5444 27 geldgebrek 78% minder plekken 19% Bezuinigingen probleem toekomst MAS in ak-sector

28 © Veldkamp | P5444 28 Resultaten Kwalitatief Onderzoek Conclusies en aanbevelingen

29 © Veldkamp | P5444 29 Conclusies Naast zorg en sport neemt kunstsector een te bescheiden positie in Gerichte informatie moet interesse bij actoren verder activeren. Internet (inclusief sociale media) kan dan belangrijk medium zijn. Bij planning denken aan voldoende en interessante werkzaamheden voor de leerlingen. MAS in de ak-sector krijgt steeds meer aandacht. De normgetallen zijn gehaald in 2010/2011, verwachtingen voor 2011/2012 zijn goed.


Download ppt "Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars."

Verwante presentaties


Ads door Google