De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars.

2 © Veldkamp | P5444 Waar gaan we het over hebben …? De achtergrond De actoren De leerlingen De kunstencentra De amateurkunstverenigingen De stagemakelaars Inschatting aantal stageplaatsen Maatschappelijke stage en bezuinigingen Conclusies en aanbevelingen Veldkamp Joep Wils oktober 2011

3 © Veldkamp | P5444 3 De achtergrond

4 © Veldkamp | P5444 4 Achtergrond MAS Op 5 juli 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering van maatschappelijke stages. Nu verplicht vanaf schooljaar 2011 / 2012. Tot die tijd was er sprake van invoeringsplan bij de scholen. Doel: kennismaken met vrijwilligerswerk en onbetaald een bijdrage leveren aan de samenleving. Verder leren kijken dan de eigen omgeving en zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. Meer zelfvertrouwen Meer respect anderen Bewuster van omgeving

5 © Veldkamp | P5444 5 Achtergrond MAS en de amateurkunstsector Men verwacht in 2011/2012 zo’n 195.000 middelbare scholieren die minimaal 30 uur maatschappelijke stage gaan lopen. Kunstconnectie (de kunstencentra) en Kunstfactor (de amateurkunstverenigingen) dienen voor schooljaar 2011/2012 minimaal 1.000 stageplaatsen (elk 500) te verwezenlijken.

6 © Veldkamp | P5444 6 MAS en onderzoek Vier belangrijke actoren betrokken in het onderzoek: - leerlingen (n=400) - kunstencentra (n=60) - amateurkunstverenigingen (n=200) - stagemakelaars (n=75) Twee metingen: oktober 2010 en jaar later oktober 2011 Met telefonische (amateurkunstverenigingen) of online (overige drie actoren) methode ondervraagd Onderzoek geeft o.a. inzicht in: - gerealiseerde aantallen in ak-sector - interesse in en houding t.o.v. MAS in ak-sector - belangrijke aspecten en knelpunten

7 © Veldkamp | P5444 7 De leerlingen

8 © Veldkamp | P5444 8 Steeds meer aandacht voor MAS op de scholen vooral door gesprekken in de klas (74%). via … - Gesprekken in de klas (74%) - Brochures, brieven, e.d. (54%) - Persoonlijk gesprek (13%)

9 © Veldkamp | P5444 9 Stijgende trend van totaal aantal stages sinds 2010 vooral bij vwo. Gemiddeld aantal uren is conform de verplichting (30 uur). Meerderheid vindt het leuk om te doen. Aantal uren: - totaal 30 uur - vmbo 33 uur - havo 33 uur - vwo 24 uur Leuk om te doen: 90%

10 © Veldkamp | P5444 10 Zorg is erg populair voor stage. Toename in sector sport. Stage gerealiseerd in kunstsector ligt stabiel rond de 3%. Kunst en cultuursector voorkeur bij 6%. in kunstsector … - al gerealiseerd3% - voorkeur6%

11 © Veldkamp | P5444 11 Meerderheid leerlingen kent de mogelijkheid van MAS in de amateurkunstsector nog niet. 7 van de 10 onbekend met MAS in ak-sector

12 © Veldkamp | P5444 12 De kunstencentra

13 © Veldkamp | P5444 13 Attentie voor maatschappelijke stage en aantal stagiaires toegenomen bij kunstencentra. Er wordt gesproken over … - begeleiding, organisatie (67%) - soort werkzaamheden (23%)

14 © Veldkamp | P5444 14 MAS bij de kunstencentra Bij de meeste (9 van de 10) kunstencentra zijn er mogelijkheden om maatschappelijke stage te lopen. Bij een derde zijn al afspraken gemaakt voor 2011/2012. Schatting 1.500 plekken in 2011/2012. In een vierde van de gevallen zijn kunstencentra zelf verantwoordelijk voor regelen stagiaires. Soort werkzaamheden verdeeld tussen klusjes (5 van de 10) of meer inhoudelijk werk (5 van de 10).

15 © Veldkamp | P5444 15 Goede begeleiding, goede motivatie, duidelijkheid en aard van de werkzaamheden belangrijk bij goed verlopen stage. Knelpunten: - te weinig motivatie - slechte communicatie - onvoldoende tijd voor begeleiding

16 © Veldkamp | P5444 16 2010: 84% 2011: 82% Bent u wel of niet geïnteresseerd in informatie over maatschappelijke stage? Meerderheid heeft interesse in info over MAS liefst via internet.

17 © Veldkamp | P5444 17 De amateurkunstverenigingen

18 © Veldkamp | P5444 18 Attentie voor maatschappelijke stage en aantal stagiaires bij amateurkunstverenigingen laat opgaande trend zien. Er wordt gesproken over … - begeleiding, organisatie (57%) - geen realistische optie voor onze vereniging (24%)

19 © Veldkamp | P5444 19 MAS bij de amateurkunstverenigingen Bij 3 van de 10 van de verenigingen zijn er mogelijkheden voor MAS. Inschatting aantal stagiaires voor 2011/2012 ligt iets hoger (9%) dan in 2010/2011 (7%). Goede motivatie, goede begeleiding zijn belangrijkste aspecten voor goed verloop MAS (5 van de 10). Interessante werkzaamheden wordt minder vaak genoemd (2 van de 10). aantal stagiaires 6.500 Ongeveer de helft (45%) van de amateurkunstverenigingen heeft interesse in info over MAS. Liefst via internet (6 van de 10) of schriftelijk (4 van de 10).

20 © Veldkamp | P5444 20 De stagemakelaars De educatieve culturele instellingen zijn niet overtuigd van het maatschappelijk nut van deze stage. Wij moeten daar als makelaar een meer actieve rol in spelen. Nu is er geen vraag vanuit de organisaties.

21 © Veldkamp | P5444 21 Meerderheid stagemakelaars is nog onbekend met Kunstfactor en Kunstconnectie. Bekendheid is licht gestegen sinds 2010. 7 van de 10 stagemakelaars onbekend met organisaties

22 © Veldkamp | P5444 22 MAS bij de stagemakelaars Optimisme bij stagemakelaars over interesse van leerlingen in MAS in de amateurkunstsector is relatief hoog (7 van de 10). Bij meerderheid (7 van de 10) stagemakelaars is er gesproken over MAS in de amateurkunstsector. De helft (51%) geeft aan dat er voor 2010/2011 stagiaires bemiddeld zijn in de ak-sector. Aantal is stabiel en omgerekend voor 2011/2012 zo’n 2.000 stageplekken die bemiddeld gaan worden. Stagemakelaars geven aan dat goede begeleiding (5 van de 10) belangrijkste aspect is. Vaker dan de andere actoren leggen zij de nadruk op beschikbaarheid van voldoende (3 van de 10) en interessant werk (3 van de 10) voor de leerlingen.

23 © Veldkamp | P5444 23 Aantal mogelijkheden voor stageplekken in ak-sector is beperkt volgens de stagemakelaars.

24 © Veldkamp | P5444 24 Inschatting aantal stageplaatsen

25 © Veldkamp | P5444 25 STAGE lopen in de ak-sector:% dat stage gelopen heeft 2010/2011 % dat al in de planning is voor 2011/2012 Leerlingen1,3%0,7% Aantal daadwerkelijk gerealiseerd Aantal afspraken voor dit schooljaar Kunstencentra zelf600300 Amateurkunstverenigingen zelf6.5002.500 Stagemakelaars bij kunstencentra7501.400 Stagemakelaars bij amateurkunstverenigingen 800700 Norm is gehaald in schooljaar 2010-2011 verwachtingen zien er goed uit voor 2011-2012.

26 © Veldkamp | P5444 26 Resultaten Kwalitatief Onderzoek Maatschappelijke stage en bezuinigingen

27 © Veldkamp | P5444 27 geldgebrek 78% minder plekken 19% Meerderheid schat in dat in toekomst, door de bezuinigingen, goed invullen van de stageplaatsen moeilijker wordt.

28 © Veldkamp | P5444 28 Resultaten Kwalitatief Onderzoek Conclusies en aanbevelingen

29 © Veldkamp | P5444 29 Conclusies Naast zorg en sport neemt de kunstsector als mogelijke stageplek nog een bescheiden positie in. Nog veel ruimte voor verbetering. Door gerichte informatie kan de interesse bij leerlingen en stagebieders verder worden geactiveerd. Internet (inclusief sociale media) zou hier een belangrijk medium moeten zijn. Van belang is dat stagebieders bij de planning van de stages er aan denken dat ze de stagiaires voldoende en interessante werkzaamheden kunnen aanbieden. MAS in de ak-sector krijgt steeds meer aandacht van de actoren. De normgetallen voor het aantal stageplekken in de ak-sector zijn zeker gehaald in 2010/2011 en de verwachtingen voor 2011/2012 zien er goed uit.


Download ppt "Maatschappelijke stages Een onderzoek over maatschappelijke stages onder leerlingen, kunstencentra, amateurkunstverenigingen en stagemakelaars."

Verwante presentaties


Ads door Google