De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie MijnGGD voor GGD NL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie MijnGGD voor GGD NL"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie MijnGGD voor GGD NL
Laurent de Vries Olof-Jan Smits

2 Uw patiënten, cliënten en medewerkers
zijn uw beste adviseurs! Maar hoe vaak krijgt u in de praktijk echt concrete en directe feedback?

3 Doel ? MijnGGD biedt klanten de mogelijkheid hun ervaringen met zorg- en hulpverlening te delen en suggesties te doen voor verbeteringen. Het biedt medewerkers de gelegenheid ideeën te posten en (incident-) meldingen te doen. Het bevordert een open dialoog. Creërt betrokkenheid. Het kost weinig tijd en levert veel nuttige informatie op.

4 Oorsprong? Vraag eerstelijn zorgverleners
Onafhankelijk en eigentijds instrument Verbeteren van de eigen praktijk Zelf de regie Zicht op (keten-)ontwikkelingen in de wijk Bewerkstelligen van transparantie

5 Oorsprong? Partners:

6 Uitvoeringen? Zorgorganisaties Individuele zorgververleners

7 Uitvoeringen? Eerste discipline GGD Reizigerszorg

8 Wat is het ? (Zelf)evaluatie tool
Toegankelijk voor patiënt, cliënt, medewerkers en belanghebbenden Bouwsteen om verbetertrajecten en/of accreditatie op te starten Kanalisatie van positieve én negatieve opmerkingen Rapportering van ervaringen en resultaten

9 Kwaliteit

10 Hoe werkt het ? Patiënt/ cliënt/ medewerker meldt zijn idee of ervaring via de website Verantwoordelijke zorgverlener krijgt melding in persoonlijke webpagina Zorgverlener beslist over publicatie op website Zorgverlener overweegt actie of verbeteringen Patiënt/ cliënt/ medewerker ontvangt feedback

11 Zorg management systeem
Visueel ? Idee / Ervaring Online communicatie platform Zorg management systeem Patiënt / Cliënt/ Familie Verplegend personeel Artsen Rapportage Pijnpunten analyse verbetertrajecten Feedback

12 Wat levert het op ? U krijgt concrete gegevens om uw zorg te verbeteren U bewerkstelligt transparantie U kunt uw relatie met uw patiënten verdiepen U krijgt een onderbouwd beeld van de zorg (wijk/ keten) U kunt benchmarken met andere GGD’en U beschikt over informatie nuttig voor uzelf maar ook voor uw accreditatie, de patiënten- en beroepsvereniging, de toezichthouder, zorgverzekeraar en certificeerder Superieur alternatief voor patiënt- en medewerkertevredenheidsmetingen

13 Hoe onderscheiden we ons?
Customized platform voor GGD’en Moderne technieken voor bevraging Zorgverlener heeft de regie Het systeem beschikt over een procesmanagement systeem Erkend systeem voor certificatie Alternatief voor tevredenheidsmetingen Dóór en niet óver zorgverleners

14 Praktijk December 2011 Olof-Jan Smits

15 Belanghebbenden overheid patiënten organisaties universiteiten
ziekenhuizen verzekeraars koepelorganisaties patiënt geneesheer mantelzorg verplegend personeel certificatie

16 Aanmelden ervaring

17 Telefonische bereikbaarheid
Mogelijke ervaringen Kindvriendelijkheid Parking Patiënten, personeel en andere belanghebbenden melden ideëen, ervaringen en/of verbeteringen Facturatie Vriendelijkheid Dienstbaarheid Kwaliteit voeding Hygiëne Telefonische bereikbaarheid Comfort Wachtkamer & -tijden transport

18 Opvolging Ontvangen van idee/ervaring Bevestigen van ontvangst
Analyseren van idee/ervaring Automatische link naar verantwoordelijke Analyse mogelijk verbetertraject, risico analyse & implementatie mogelijkheden Aanpassing van strategie, beleid en de betrokken processen. Feedback naar aanmelder Rapportage Pijnpunten analyse verbetertrajecten

19 Patiënt meldt vanuit zijn beleving een ervaring aan op mijnggd.nl
Demo Zorgverlener krijgt melding in zijn persoonlijke webpagina Zorgverlener beslist over publicatie op website Zorgverlener overweegt en/of implementeert verbeteringen Patiënt ontvangt feedback Patiënt meldt vanuit zijn beleving een ervaring aan op mijnggd.nl PLAN DO CHECK ACT Denken & Voelen Zien Horen Zeggen & Doen

20 Hoe werkt het ?

21 Hoe werkt het ?

22 Hoe werkt het ?

23 Hoe werkt het ? PLAN

24 Hoe werkt het ? DO

25 Hoe werkt het ? CHECK Efficiëntie analyse van de verbeteractie
Impact analyse op organisatie & patient CHECK

26 Hoe werkt het ? ACT Finale implementatie van het verbetervoorstel
Afhandelen van het traject binnen MijnGGD.nl door de proceseigenaar Communicatie naar de melder Integratie in het kwaliteitszorgsysteem Evt. aanpassingen in strategie, beleid, processen ACT

27 Hoe werkt het ? REPORT

28 Wat levert het op ? concrete data om uw zorg te verbeteren
zorg wordt meetbaar gemaakt en uitgesplitst over de doelstellingen heen een direkte relatie met uw patiënten door middel van een eenvoudige tool een onderbouwd beeld van de verleende zorg op basis van geïndentificeerde gebruikers benchmark tool met andere zorgverleners feedback systeem dat conform is aan de doelstellingen die terug te vinden zijn in de ziekenhuiswet een breed spectrum aan beheersinstrumenten

29 Korte Schipperskapelstraat 2
Contact Korte Schipperskapelstraat 2 2000 Antwerpen - Belgium T:    M:    


Download ppt "Presentatie MijnGGD voor GGD NL"

Verwante presentaties


Ads door Google