De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal Emotionele Ontwikkeling Op weg met autisme door de bril van prof dr Anton Došen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal Emotionele Ontwikkeling Op weg met autisme door de bril van prof dr Anton Došen."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal Emotionele Ontwikkeling Op weg met autisme door de bril van prof dr Anton Došen

2 Anton Došen: psychiater hoogleraar Universiteit Nijmegen psychiatrische aspecten en gedragsproblemen bij personen met een handicap

3 Model Sociaal Emotionele ontwikkeling verschillende theorieën ( Erikson, Piaget, Bowlby,…) ‏ uitgaand van een normale ontwikkeling van een kind fasisch verloop

4 Ontwikkeling cognitieve ontwikkeling (IQ) motorische ontwikkeling sociaal emotionele ontwikkeling

5 Sociaal emotioneel functioneren Bepaald door het moment Afhankelijk is van het mentale niveau Niet vaststaand gegeven

6 zelfcontrole en zelfregulatie “zelf in evenwicht zijn” sociale betrokkenheid en sociaal bewustzijn “in evenwicht met relaties en omgeving” fase 1……fase 2……fase 3……fase 4……fase 5

7 FASE 1 Zichzelf staande houden in een overvloed van prikkels

8 FASE 1 Adaptatiefase Lichamelijke gewenning (fysiologische regulatie) ‏ Omgaan met prikkels (sensorische regulatie) ‏ Behouden van een innerlijk evenwicht ( arousal regulatie) ‏ Structuur plaats, tijd personen en activiteiten Constantheid in de omgeving

9 FASE 2 Proberen aanpassen aan alle personen die op je afkomen

10 FASE 2 Socialisatiefase Toegenomen sociale gerichtheid Objectpermanentie Hechting Scheidingsangst

11 FASE 3 Afzetten van ‘ik’ tegen over anderen

12 FASE 3 Eerste individuatiefase Vormen van eigen identiteit Meer controle over eigen lichaam Meer invloed op de omgeving (taal,…) ‏ Onderscheid tussen zichzelf en de anderen Alleen dingen doen mits nabije aanwezigheid Egocentrisch denken Beginnend normgedrag

13 FASE 4 Bewust worden dat je onderdeel bent van een groep anderen. het ontdekken van ‘wij’

14 FASE 4 Steeds meer afstand Beter zicht op tijd en ruimte Meer en meer initiatief Bewust keuzes maken Meer contact met leeftijdsgenoten ontstaan van ‘vrienden’

15 FASE 5 Ontdekken dat je zelf zaken kan gaan bepalen, gaan realiseren

16 FASE 5 Realiteitsbewustwordingsfase Zelfbewustzijn Zelfvertrouwen Introspectie Reflectie Zelfbeeld Creativiteit Geweten Begrip van sociale regels

17 Stress = terugval Fase 1: ontreddering Fase 2: vertrouwen in mensen verloren Fase 3:basis is aanwezig, maar nog een aantal houvasten nodig Fase 4:eerste stappen zet jezelf, maar nog wel steun achter de hand Fase 5:ik voel me goed in mijn vel, de wereld, mijn omgeving is een speeltuin

18 Gewone Ontwikkeling even ontwikkelingsprofiel bepaalde blokkages Autisme oneven ontwikkelingsprofiel disharmonisch sociaal emotioneel profiel

19 Casus 1 een jonge man, ongeveer 30 jaar gemiddeld IQ, autisme woont nog thuis schooltijd (speciaal onderwijs) verliep goed stage lukte helemaal niet is een tijd in psychiatrie geweest dagbesteding en thuisondersteuning bij De Hoeve

20 kenmerken sociaal-emotioneel 1 reguleren prikkels van buitenaf 1 innerlijke onrust reguleren 1 bezig met structuur in tijd en plaats 2 bezig met hechting, scheidingsangst 2 gebruikt transitioneel object 3 heeft een extern geweten nodig 3 oefenen met invloed op omgeving

21 ‘Probleem’gedrag fase 1 problemen fysiologische regulatie problemen sensorische integatie zelfverwondend gedrag teruggetrokkenheid

22 ‘Probleem’gedrag fase 2 protestgedrag onrust apathie agressiviteit snelle stemmingswisselingen zelf verwondend gedrag bij hoge frustratie

23 ‘Probleem’gedrag fase 3 constant om aandacht vragen overdreven koppig chaotisch destructief agressief overbeweeglijk

24 optredende problemen 1 onrust, angst 1 woede uitbarstingen 1 extreme teruggetrokkenheid 2 contactgestoordheid 2 stemmingswisselingen 2 wanen 2 slecht onderscheid persoon – gedrag 3 erg passief maar ook ontremd, uitdagend

25 een aangepaste omgeving 1 voorspelbare en prikkelarme omgeving 1 nabijheid 1 rust, bijvoorbeeld door afgrenzing 2 prikkeldosering 2 individuele benadering 2 basale veiligheid bieden

26 aangepaste communicatie 1 rustig, betrokken, empatisch 1 duidelijk en concreet 1 opstellen als bondgenoot 1 na conflict alternatief bieden 2 beloftes nakomen 2 grenzen stellen i.p.v. regels 2 niet verantwoordelijk maken 3 positief bekrachtigen

27 Casus 2 een jonge man, ongeveer 30 jaar onder gemiddeld IQ, autisme woont in een voorziening is al vroeg zijn ouders kwijtgeraakt heeft een tijdje zelfstandig gewoond is toen in aanraking met justitie geweest dagbesteding en wonen bij De Hoeve

28 kenmerken sociaal-emotioneel 1 reguleren prikkels van buitenaf 1 innerlijke onrust reguleren 1 bezig met lichamelijk welbevinden 2 bezig met hechting, scheidingsangst 3 heeft een extern geweten nodig 3 begin ik-ontwikkeling: nee zeggen 4 identificeert zich, grote faalangst

29 optredende problemen 1 onrust, angst 1 woede uitbarstingen 2 contactgestoordheid 2 stemmingswisselingen 2 wanen 2 slecht onderscheid persoon – gedrag 3 ontremd, uitdagend

30 Een aangepaste omgeving 1 voorspelbare en prikkelarme omgeving 1 nabijheid 1 rust, bijvoorbeeld door afgrenzing 2 prikkeldosering 2 individuele benadering 2 basale veiligheid bieden

31 aangepaste communicatie 1 rustig, betrokken, empatisch 1 duidelijk en concreet 1 opstellen als bondgenoot 1 na conflict alternatief bieden 2 beloftes nakomen 2 grenzen stellen i.p.v. regels 2 niet verantwoordelijk maken 3 positief bekrachtigen

32 Casus 3 een jonge man, ongeveer 30 jaar onder gemiddeld IQ, autisme woont zelfstandig relatie met ouders liep in vroege jeugd fout woonde in veel verschillende voorzieningen beschermd-wonen bij De Hoeve bij De Hoeve

33 kenmerken sociaal-emotioneel 1 vraagt letterlijk om 24-uurs nabijheid 1 innerlijke onrust reguleren 2 bezig met hechting, scheidingsangst 3 heeft een extern geweten nodig 3 oefenen met invloed op omgeving 4 vriendschap

34 optredende problemen 1 onrust, angst 1 woede uitbarstingen 2 wanen 2 slecht onderscheid persoon – gedrag 2 contactgestoordheid 3 erg passief maar ook ontremd, uitdagend 5 crimineel gedrag, drugmisbruik

35 een aangepaste omgeving 1 voorspelbare en prikkelarme omgeving 1 nabijheid 1 rust, bijvoorbeeld door afgrenzing 2 prikkeldosering 2 individuele benadering 2 basale veiligheid bieden

36 aangepaste communicatie 1 rustig, betrokken, empatisch 1 duidelijk en concreet 1 opstellen als bondgenoot 1 na conflict alternatief bieden 2 beloftes nakomen 2 grenzen stellen i.p.v. regels 2 niet verantwoordelijk maken 3 positief bekrachtigen

37 Krachtlijnen: begeleiding op dit niveau maakt dat ontwikkeling kan doorstarten als je fase 1 ‘in orde’ krijgt is er mogelijkheid op ontwikkeling bij mensen met autisme steeds aandacht voor fase 1 kunnen en aankunnen sociaal emotionele ontwikkeling is een deel van wat nodig is opletten voor het vakjes denken


Download ppt "Sociaal Emotionele Ontwikkeling Op weg met autisme door de bril van prof dr Anton Došen."

Verwante presentaties


Ads door Google