De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 e raadsbijeenkomst strategische toekomstvisie gemeente Stein 7 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 e raadsbijeenkomst strategische toekomstvisie gemeente Stein 7 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 2 e raadsbijeenkomst strategische toekomstvisie gemeente Stein 7 april 2011

2 Aanpak Stein: interactief - gefaseerd - transparant Deskresearch Verkennende gespreksrondes Profielschets (onderwerpen, profiel van Stein, pijlers visie) Thema-raadsbijeenkomst 1 e Dialoogronde: Oriëntatie W erksessies met organisaties, burgers, raad Ambities, durven dromen, loslaten, scenario’s Wenkend Perspectief 2040 Klankbordgroep Raadsbesluit op hoofdlijnen 2 e Dialoogronde: Vergezichten “ Week van de Toekomstvisie” Afsluitend “stadsdebat” Toekomstvisie 2020 Klankbordgroep Raadsbesluit 3 e Dialoogronde: Toekomstvisie

3 1 e dialoogronde: 5 thema’s TKV

4 Stappen 2 de dialoogronde Uitwerking thema’s (Inhoud) 5 DeskundigenateliersInteractieve website, forumdiscussies Reflecties (Opinievorming) Burgerpanel M.O.Klankbordgroep Koersbepaling (Keuzes) Raad

5 Deskundigenateliers: 100 deskundigen aan het woord, verbindingen gelegd Website www.hetsteinvanmorgen.nlwww.hetsteinvanmorgen.nl Unieke bezoekers: > 1200 Website > 2100 keer bezocht Aanmeldingen burgerpanel: 32 personen Stellingen: 7, gemiddeld 70 reacties Forum: levendige discussies YouTube: 3 filmpjes: 118 keer bekeken Vrije publiciteit: lok. en reg. media Twitterberichten Stein : 207 volgers

6 Wat loopt er al ………… en past in de Toekomstvisie Structuurvisie Wonen (ligt nu ter inzage) Nota Accomodatiebeleid Workshops sportverenigingen i.r.t. krimp en vergrijzing Discussie over scholen en peuterspeelzalen Project “Dienstverlening centraal” Discussie over bezuinigingen “Boom van de Toekomst” geplant Maaskejnt-lied in de maak Groenewald: 4e klas, toekomstige doelgroep Verbindingen gelegd door ateliers WMO-raad toont betrokkenheid Interactieve website: waardevol instrument etc

7 Uitwerking thema’s (Inhoud) 5 DeskundigenateliersInteractieve website, forumdiscussies Relecties (Opinievorming) Burgerpanel M.O.Klankbordgroep Koersbepaling (Keuzes) Raad

8 Kernwaarden SteinAmbities 1. Sociale vitale dorpen Ontmoetingsplekken behouden en creëren Jong en oud leeft samen Samenwerking binnen en tussen dorpen stimuleren Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers Faciliterende overheid, die lokale initiatieven ondersteunt 2. Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Versterken van de omgevingskwaliteit (groen, water, cult.hist.) Verbeteren kwaliteit openbare ruimte Aanhaken bij ontwikkeling Brainport 2020 Woonmilieus afstemmen op toekomstige (regionale) samenstelling bevolking Voorzieningenniveau: van kwantiteit naar kwaliteit, econ. & maatschappelijk raagvlak 3. Bereikbaar en bedrijvig Nieuwe economische motor: vrijetijdseconomie/recreatie&toerisme Bezoek aan Stein bevorderen, entrée verbeteren, A2-zone aanpakken Economische slagkracht vergroten: samenwerking ondernemers Ondernemende en faciliterende gemeente Speerpunten: haven/logistiek, MKB, Chemelot campus, R&T, evenementen 4. Dienstverlenende gemeente Dienstverlening dicht bij de burgers Samenwerking op regionale schaal Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers bij doorontwikkeling dorpen Samenwerking tussen dorpen stimuleren Ondersteunen/prikkelen lokale initiatieven die invulling geven aan toekomstvisie 5. Trots en bewust van eigen kwaliteit Verbeteren externe gerichtheid Promotie Stein (Steinse kwaliteiten), met duidelijke boodschap Daadkracht en bestuurskracht Motto/slagzin Stein, verrassend groen ….. en er is altijd wat te doen!

9 Uitwerking thema’s (Inhoud) 5 DeskundigenateliersInteractieve website, forumdiscussies Relecties (Opinievorming) Burgerpanel M.O.Klankbordgroep Koersbepaling (Keuzes) Raad Verenigingen in Stein moeten beter samenwerken om op de langere termijn hun bestaansrecht te houden Aantal stemmers: 53 Mee eens: 94% Mee oneens: 4% Geen mening: 2% Drie bibliotheken in onze gemeente met 26.000 inwoners is straks te veel. Maastricht met 120.000 inwoners heeft er ook drie. Aantal stemmers: 59 Mee eens: 78% Mee oneens: 19% Geen mening: 3 % In 2020 moet er in elke kern een ontmoetingsplek zijn. De gemeente moet hier samen met inwoners invulling aan geven. Aantal stemmers: 89 Mee eens: 80% Mee oneens: 16% Geen mening: 4% Niet de gemeente maar inwoners bepalen het draagvlak voor lokale voorzieningen. Aantal stemmers: 54 Mee eens: 80% Mee oneens: 17% Geen mening: 3% Een andere naam voor onze gemeente brengt de kernen dichter bij elkaar Aantal stemmers: 71 Mee eens: 31% Mee oneens: 66% Geen mening: 3% Stein buit de kansen binnen de gemeente t.a.v.recreatie, toerisme en senioren- economie niet voldoende uit. Aantal stemmers: 92 Mee eens: 88% Mee oneens: 8% Geen mening: 4%

10 Terugkoppeling M.O. Uitwerking thema’s (Inhoud) 5 DeskundigenateliersInteractieve website, forumdiscussies Relecties (Opinievorming) Burgerpanel M.O.Klankbordgroep Koersbepaling (Keuzes) Raad

11 Terugkoppeling Klankbordgroep Uitwerking thema’s (Inhoud) 5 DeskundigenateliersInteractieve website, forumdiscussies Relecties (Opinievorming) Burgerpanel M.O.Klankbordgroep Koersbepaling (Keuzes) Raad

12 Aanpak Stein: interactief - gefaseerd - transparant Deskresearch Verkennende gespreksrondes Profielschets (onderwerpen, profiel van Stein, pijlers visie) Thema-raadsbijeenkomst 1 e Dialoogronde: Oriëntatie W erksessies met organisaties, burgers, raad Ambities, durven dromen, loslaten, scenario’s Wenkend Perspectief 2040 Klankbordgroep Raadsbesluit op hoofdlijnen 2 e Dialoogronde: Vergezichten “ Week van de Toekomstvisie” Afsluitend “stadsdebat” Toekomstvisie 2020 Klankbordgroep Raadsbesluit 3 e Dialoogronde: Toekomstvisie

13 Pauze

14

15 Uitwerking thema’s (Inhoud) 5 Deskundigenateliers Interactieve website, forumdiscussies Relecties (Opinievorming) Burgerpanel M.O. Klankbordgroep Koersbepaling (Keuzes) Raad Koersbepaling met de Raad 1. Hoofdkeuzes 2. Kernwaarden 3. Ambities 4. Missie 5. Motto/ Slogan

16 Hoofdconclusie uit 2de dialoogronde: Keuzes maken voor de toekomst! --> nieuwe prioriteiten stellen (herprioriteren) --> lef en daadkracht gevraagd, maar wordt ook verlangd! “Stein investeert in: 1.Zorgzame, ondernemende, gevarieerde samenleving 2.Kwaliteit wonen en voorzieningen in de gemeente 3.Aantrekkelijk toeristisch recreatief klimaat rondom sport, landschap en cultuur 4.Baanbrekende samenwerking in en tussen de dorpen en met de regio 5.Bewustwording eigen kwaliteiten en draagt die met trots uit

17 Stein investeert in: “zorgzame, ondernemende, gevarieerde samenleving” Kernwaarden Stein 1. Sociale vitale dorpen Ambities Ontmoetingsplekken behouden en creëren Jong en oud leeft samen Samenwerking binnen en tussen dorpen stimuleren Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers Faciliterende overheid, die lokale initiatieven ondersteunt

18 Stein investeert in: “Kwaliteit van wonen en voorzieningen in de gemeente” Kernwaarden Stein 2. Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Ambities Woonmilieus afstemmen op toekomstige samenstelling bevolking (lok., reg.) Versterken van de omgevingskwaliteit (groen, water, cult.hist.) Verbeteren kwaliteit openbare ruimte Aanhaken bij ontwikkeling Brainport 2020 (Chemelotcampus e.o.) Voorzieningenniveau: van kwantiteit naar kwaliteit, econ. & maatsch. draagvlak

19 Stein investeert in: “Aantrekkelijk toeristisch-recreatief klimaat, rondom sport, landschap en cultuur” Kernwaarden Stein 3. Bereikbaar en bedrijvig Ambities Nieuwe economische motor: vrijetijdseconomie/recreatie&toerisme Bezoek aan Stein bevorderen, entrée verbeteren, A2-zone aanpakken Economische slagkracht vergroten: samenwerking ondernemers Ondernemende en faciliterende gemeente Speerpunten: haven/logistiek, MKB, Chemelot campus, R&T, evenementen

20 Stein investeert in: “Baanbrekende samenwerking in en tussen de dorpen én met de regio” Kernwaarden Stein 4. Dienstverlenende gemeente Ambities Dienstverlening dicht bij de burgers Samenwerking op regionale schaal Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers bij doorontwikkeling dorpen Samenwerking tussen dorpen stimuleren Ondersteunen/prikkelen lokale initiatieven die invulling geven aan toekomstvisie

21 Stein investeert in: “Bewustwording van eigen kwaliteiten en draagt die met trots uit” Kernwaarden Stein 5. Trots en bewust van eigen kwaliteit Ambities Verbeteren externe gerichtheid Promotie Stein (Steinse kwaliteiten), met duidelijke boodschap Daadkracht en bestuurskracht

22 Keuze 6 Stein, verrassend groen …… en er is altijd wat te doen! De eigenheid van de dorpen en streek is de Steinse bijdrage aan een sterker en groter regionaal netwerk. Het een kan niet zonder het ander! Missie (opgave voor gemeente): Motto/slagzin:

23 Afsluitend 1. Hoofdkeuzes 2. Kernwaarden 3. Ambities 4. Missie 5. Motto/ Slogan “Het Stein van Morgen” is in gang gezet Groeiende betrokkenheid bevolking Interactief planproces werkt Vereist lef en daadkracht Raad heeft koers uitgezet Uitwerking in 3 e dialoogronde Toekomstvisie na vakantie gereed Bepalend voor beleidsbeslissingen Bouwen aan Toekomstvisie gaat door! “Het Stein van Morgen” is in gang gezet Groeiende betrokkenheid bevolking Interactief planproces werkt Vereist lef en daadkracht Raad heeft koers uitgezet Uitwerking in 3 e dialoogronde Toekomstvisie na vakantie gereed Bepalend voor beleidsbeslissingen Bouwen aan Toekomstvisie gaat door!

24 Algemeen: instemming hoofdkeuzes, met de volgende aandachtspunten voor de 3e dialoogronde: Keuze 1: - het woord 'zorgzame' moet niet te betuttelend worden uitgelegd - onder ambities het woord 'actief' toevoegen voor faciliterende overheid Keuze 2: - voorzieningen ook regionaal afstemmen - wat is kwaliteit? nader uitwerken van criteria! - openbare ruimte is strategische ambitie Keuze 3: - 'nieuwe' economische motor aanvullend aan huidige economische dragers - plek van huidige economische dragers cq speerpunten heroverwegen, staan nu op een verkeerde plaats onder ambities Koersbepaling raadsbijeenkomst 7 april 2011

25 Keuze 4: -digitale samenwerking toevoegen Keuze 5: geen opmerkingen Missie herformuleren, ingrediënten: kwaliteit van de kernen, bewust en trots, dragen erin bij dat Stein deel uit maakt van regionaal netwerk Motto: op zich goede zin, suggestie wordt gedaan om het motto in een prijsvraag uit te zetten. Samenvattend: In de 3e dialoogronde het begrip kwaliteit nader invullen, missie herformuleren en motto als prijsvraag uitzetten Koersbepaling raadsbijeenkomst 7 april 2011


Download ppt "2 e raadsbijeenkomst strategische toekomstvisie gemeente Stein 7 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google