De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering 24 november 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering 24 november 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering 24 november 2011

2 Agenda Opening Bestuursmededelingen Notulen ALV juni 2011
Begroting Contributievaststelling 2012 Bestuursverkiezing Ontwikkelingen MSD Status rapportage Beschikbaar Premie Pensioen Rondvraag

3 2. Bestuursmededelingen
Pharma platform (UOV) VO SPPF nieuw werknemerslid

4 3. Notulen ALV juni 2011

5 4. Begroting 2012 Contacteer de penningmeester voor vragen

6 4. Contributievaststelling 2012
Aangezien de VMHP MSD de komende jaren zal afstevenen op een exploitatietekort wordt voorgesteld de contributie de komende jaren te verhogen met ongeveer de inflatie. Voorstel 2012 ter goedkeuring: Actief lid EUR150 (was EUR146, 2.7%) Inactief EUR 60 (was EUR59, 1.7%) Junior EUR103 (was EUR100, 3%) Juniortarief (voor leden jonger dan 32 jaar) afschaffen, de twee leden in deze categorie blijven juniortarief betalen totdat ze de leeftijd van 32 jaar hebben bereikt). Geen contributiekorting in eerste jaar, net als in 2011. Contributierestitutie bij verlaten van het bedrijf naar rato net als in 2011 indien men zich keurig afmeldt. Bovenstaande past in de verdergaande versimpeling van de administratie en contributie-inning.

7 5. Bestuursverkiezing Aftredend zijn: Voorgedragen zijn:
Hans Hamersma Dolf van der Valk Sjoerd van Aelst Voorgedragen zijn: Floor Saraber Mathieu Ouwerkerk Bert Adriaens Ton van Sommeren

8 6. Ontwikkelingen MSD Status/update CAO
Vertraging van het CAO-harmonisatieproces a.g.v. het uitblijven van het Merck Career and Compensation Framework en Merck standpunt inzake pensioen(-harmonisatie?) tot medio 2012. Gevolg: CAO-partijen zijn van mening dat de CAO per 1 oktober 2011 moet worden verlengd met 1 jaar, waarbij alleen afspraken gemaakt zullen worden over de loonsverhoging. Eerstvolgend CAO-overleg op 30 november 2011

9 6. Ontwikkelingen MSD Outsourcing Johnson Controls IFM DHV
Outsourcing van facility management naar Johnson Control IFM: 129 MSD werknemers. Overgangsprotocol overeengekomen met vakorganisaties. Geen arbeidsvoorwaardelijke achteruitgang. Pensioencompensatie-afspraak. DHV Outsourcing uitvoerende Engineering-werkzaamheden: MSD werknemers. Overleg tussen MSD, DHV en vakorganisaties loopt.

10 7. Beschikbaar Premie Pensioen
Actuele stand van zaken: Intensief overleg tussen de VMHP MSD CAO-commissie, de seniorjurist UOV en pensioendeskundige VHP AkzoNobel met onze advocaat Ruud Derksen. Planning: ‘definitief’ concept dagvaarding gereed rond 5 december 2011. Vordering: Langlevenrisico en opslagen mogen niet ten laste van de BP-saldi worden gebracht. Dit is in strijd met de pensioenovereenkomst tussen werknemer en werkgever.

11 8. Rondvraag

12 Website Kijk vooral op www.vmhp-msd.nl Contact via email adressen:
: algemene zaken, bestuur en de PR commissie : ledenadministratie : cao en pensioenzaken : persoonlijk advies en juridische bijstand (Rechtstreeks naar Jan Admiraal, UOV)


Download ppt "Ledenvergadering 24 november 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google