De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AGENDA 20:15 Ontvangst (Waterlands kwartiertje) 20:30 Opening Voorstellen OVW; het ontstaan waar we nu staan wie we zijn enwat OVW anders maakt 20:50 Toelichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AGENDA 20:15 Ontvangst (Waterlands kwartiertje) 20:30 Opening Voorstellen OVW; het ontstaan waar we nu staan wie we zijn enwat OVW anders maakt 20:50 Toelichting."— Transcript van de presentatie:

1 AGENDA 20:15 Ontvangst (Waterlands kwartiertje) 20:30 Opening Voorstellen OVW; het ontstaan waar we nu staan wie we zijn enwat OVW anders maakt 20:50 Toelichting Huishoudelijk Reglement en vaststellen ervan 21:00 Begroting + Kascommissie + Openingsbalans 21:20 Vragen en afronding van deze bijeenkomst 21:30 Sluiting en aansluitend Netwerkborrel

2 www.ovwaterland.nl

3 Waarom OV-Waterland (Toelichting op de "Koepel"-gedachte) Tot voor kort kende Waterland voor ondernemers diverse verenigingen die gericht waren op de belangenbehartiging van diverse ondernemers. Die verschillende verenigingen vertoonden steeds vaker overeenkomsten. Daarbij kwamen op de bijeenkomsten van die verschillende verenigingen dezelfde leden elkaar steeds weer tegen en werden de verenigingen ook vaak door dezelfde mensen bestuurd. Maar steeds minder “opkomst”. Dit werkte prima. Begin 2012 waren grofweg 150 Waterlanse ondernemers “georganiseerd”.

4 Op initiatief van de diverse besturen van die verenigingen is in 2011 gestart gesprekken om tot één grotere vereniging te komen. Één vereniging voor alle ondernemers in de Gemeente Waterland (woonachtig of als onderneming actief). Daarbij vanuit een “koepel”-gedachte de ondernemers te vertegenwoordigen en met elkaar te verbinden, bewust te zijn van de identiteit van ondernemers binnen hun branche en hun betrokkenheid met de “kern” of directe werk/leefgebied. Het is in het najaar van 2011 gelukt om met de verschillende bestaande verenigingen afspraken te maken over de beëindiging van die verengingen in het voorjaar van 2012. Leden van deze verenigingen zijn hierbij overgegaan naar de nieuwe Ondernemersvereniging Waterland.

5 Bundeling van krachten Door de bundeling van krachten en het activeren van alle ondernemers die actief zijn in Waterland, streven we ernaar de ondernemingen binnen Waterland te verbinden en te verstevigen en een attractief programma en bijeenkomsten te kunnen bieden. Daarnaast wil de OVW voor overheden en andere ondernemersgroepen een serieuze gesprekspartner zijn en blijven. Ondernemersvereniging Waterland heeft zich tot doel gesteld binnen één vereniging de belangen te behartigen van alle ondernemers in de Gemeente Waterland en heeft daarom bij de bestuursamenstelling gekozen voor vertegenwoordigers vanuit zowel verschillende branches (clusters) als verschillende kernen van Waterland.

6 Lid zijn van een ondernemersvereniging is nuttig, maar zal ook leuk zijn. Ingewikkelde zaken als belangenbehartiging, belangrijk gesprekspartner zijn en dergelijke zijn belangrijke motivatie voor het OVW-lidmaatschap. Het bestuur van de OVWaterland zal zeker ook aandacht houden voor het plezier om lid te zijn en verbondenheid met Ondernemend Waterland te voelen. Om op een leuke manier betrokkenheid van de leden (en hun partners), verbondenheid en uiteraard synergiestimulerend te gaan werken.

7 Programma’s en activiteiten / Activiteiten Het lidmaatschap van de OVW is voor wat betreft een actieve deelname aan programma vrijblijvend, maar wordt wel zo veel als mogelijk sterk gestimuleerd door attractiviteit in het programma en diversiteit in onderwerpen. Bekende en nieuwe activiteiten Ondernemersvereniging Waterland zal een aantal activiteiten voortzetten zoals deze door de diverse verenigingen altijd al werden georganiseerd of ondersteund. Daarnaast zal Ondernemersvereniging Waterland ook nieuwe invulling geven aan activiteiten..

8 Netwerk- bedrijfsbezoeken In de vernieuwde samenstelling zijn leden die verspreid over de volledige Gemeente Waterland hun vestiging en bekendheid hebben. Niet alle leden zijn op de hoogte van de kwaliteiten en diensten van alle leden. Om de bekendheid met elkaar te bevorderen zullen netwerk bijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij leden de gelegenheid krijgen hun bedrijf te tonen of hun bedrijf onder de aandacht te brengen. Financieel gestimuleerd door OVW. Mogelijk in samenwerking en gecombineerd. Daarbij: Er wordt naar gestreefd data van bijeenkomsten vroegtijdig kenbaar te maken, daarbij een aanvangstijd te hebben die zo breed mogelijk past en bewaking van de agenda, zodat er ook veel ruimte blijft voor samenzijn en netwerken.

9 Lidmaatschap en bijbehorende bijdragen: Lidmaatschap brengt een basis contributie van € 150,00 excl btw per verenigingsjaar mee. Jaarlijks wordt de leden een begroting voorgelegd en wordt de contributie vastgesteld. Vanuit de diverse clusters zullen aanvullende activiteiten kunnen worden georganiseerd. Die wens kan zijn gegroeid uit de historie of uit veranderingen door vernieuwing. De activiteiten die worden geïnitieerd vanuit de binnen de clusters aangesloten ondernemers en de daaraan verbonden “extra” kosten zullen worden omgeslagen over de aan die cluster verbonden ondernemers. Vervolgens kan binnen dat cluster binnen die begroting worden gewerkt. Ieder lid verbonden aan dat cluster zal een aanvullende bijdrage op de basis verschuldigd zijn. De per cluster verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks bij de begrotingsvaststelling bepaald. Hetzelfde kan gelden voor bijzondere activiteiten zoals die (historisch) gelden vanuit de verbondenheid van ondernemers met een gemeentelijke kern.

10 Samenstelling Bestuur De Ondernemersvereniging Waterland heeft zich tot doel gesteld de belangen te behartigen van alle ondernemers in Waterland. Bij de oprichting is ernaar gestreefd de bestuursamenstelling te kiezen waardoor zowel de verschillende branchegroepen (clusters) als de Gemeentelijke kernen vertegenwoordiging kent. Het Dagelijks Bestuur (DB), bij de oprichting bestaande uit de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, met een professionele ondersteuning, wordt in haar taken bijgestaan door een zevental “cluster-vertegenwoordigers” die met het DB tezamen het Algemeen Bestuur (AB) vormt.

11 Nog wat feiten… Het Dagelijks Bestuur komt maandelijks bijeen; Het Algemeen Bestuur komt om de 2 maanden bijeen (of zo vaak als nodig wordt geacht). Het aantal clusters is bij oprichting beoogd op 7, maar kan bij behoefte veranderen. Daardoor zullen clusters “wegvallen”, maar zeker ook worden uitgebreid. Een recent toegevoegde cluster is die waarin de ZZP-ers vertegenwoordigd zijn.

12 Het bestuur heeft momenteel de volgende samenstelling: Dagelijks Bestuur: Bas van BaarsenVoorzitter Andre SchomakersPenningmeester Peter KockSecretaris Janine KleinBestuursondersteuning (Spelvaut) Algemeen Bestuur(clustervertegenwoordiging) Eveline ColijnToerisme Jan ZetzemaMaritiem Dylan FeltkampHoreca Greetje GutterDetailhandel Jan WalsMKB ---- nog vrij ---ZZP ---- nog vrij ---Zakelijke Dienstverlening

13 Verder Bij de voorbereidingen en totstandkoming van de OVWaterland heeft dit bestuur kunnen rekenen op de navolgende ondersteuners, die ook betrokkenheid blijven houden bij de eerste bestuursperiode van 2012. Chris SchaatsbergenBedrijvengroep Waterland Jan MensOndernemersvereniging Broek in Waterland Kees Gutter / Leo SpronkWinkeliers ( bijz ’t Spil) Arnold van der ZeeOndernemers Binnenstad Monnickendam Ben van LeeuwenZuiderwoude / Uitdam Adriana Stam Toerisme, in het bijzonder Marken Bertil Vermeulen, Pirka Balvers en Evert Jan MuurlingZeilvloot Monnickendam Paul FolgersKamer van Koophandel Fred HeuftBedrijfscontactfunctionaris Gemeente Waterland

14 Emailadressen: secretariaat@ovwaterland.nl bestuur@ovwaterland.nl admin@ovwaterland.nl (cluster@ovwaterland.nl)secretariaat@ovwaterland.nlbestuur@ovwaterland.nladmin@ovwaterland.nl Agenda: (allen vanaf 17:00 uur) donderdag 21 juniBedrijfsbezoek (Gemeente Waterland donderdag 5 juli Ondernemers - Zomerborrel donderdag 6 septemberBedrijfsbezoek

15 VERVOLG deze avond: Vaststellen Huishoudelijk Reglement (bespreken, toelichten, vaststellen) Financiën (openingsbalans, begroting 2012, vaststelling ervan) Sluiting (streven 21:30 uur) en borreltje


Download ppt "AGENDA 20:15 Ontvangst (Waterlands kwartiertje) 20:30 Opening Voorstellen OVW; het ontstaan waar we nu staan wie we zijn enwat OVW anders maakt 20:50 Toelichting."

Verwante presentaties


Ads door Google