De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werf Mobiliteit Chantier Mobilité Ministerraad 7 juni 2006 Conseil des Ministres 7 juin 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werf Mobiliteit Chantier Mobilité Ministerraad 7 juni 2006 Conseil des Ministres 7 juin 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Werf Mobiliteit Chantier Mobilité Ministerraad 7 juni 2006 Conseil des Ministres 7 juin 2006

2 Maatregelen Maritiem vervoer Binnenvaart Verkeersvereenvoudiging Veilig vrachtvervoer

3 Mesures Transport maritime Navigation intérieure Simplification routière Transport de marchandises sûr

4 Binnenvaart Fiscale vrijstelling meerwaarde vernieuwing schip Modernisering wetgeving: –Basiswet –Waterverkeersregels –Alleenvaart –Estuaire schepen Overheidsservice: –Eén loket voor bevoegdheidsbewijzen –one-stop certificatieschouwing

5 Navigation intérieure Exonération fiscale plus-value rénovation navire Modernisation de la législation : –Loi de base –Régles du trafic fluvial –Navigation avec une seule personne à bord –Navires estuaires Service public : –Un guichet pour les certificats de compétence –one-stop pour l’inspection de certification

6 Maritiem vervoer Oprichting Instituut voor Zeerecht –Modernisering reglementering –Organisatie publiek privé (reders e.a.) Betere rechtsbescherming vloot: –Uitbreiding bevoegdheid Belgisch rechtbanken –Meer zekerheid contractuele aansprakelijkheid –Nieuw tucht- en strafwetboek Vlottere overheidsservice: –Voorbeeld: Engelstalige documenten

7 Transport maritime Création d’un Institut de droit maritime –Modernisation de la réglementation –Organisation public privé (notamment armateurs) Meilleure protection juridique de la flotte : –Extension de compétence des Tribunaux belges –Plus de sécurité en matière de responsabilité contractuelle –Nouveau code pénal et disciplinaire Service public plus efficace : –Exemple : documents en anglais

8 Verkeersvereenvoudiging Juridische schoonmaak verkeerswet: –duidelijke wetgeving zorgt voor minder borden –Nieuwe basiswet, nieuw kb Vereenvoudigingen: –Snelheidszones ipv snelheidsborden om wildgroei borden in te dijken Zone 70 –Voorrang van rechts altijd, behoudens verboden richting confer buurlanden Plaatsingsvoorwaarden borden: -Vb. wegmarkering en/of verkeersbord -Vb. Geel-oranje borden voor werven (tijdelijk karakter)

9 Simplification routière Toilettage juridique de la loi de circulation routière : –Une législation claire pour moins de panneaux –Nouvelle loi de base, nouvel AR Simplifications : –Zones de vitesse au lieu de panneaux de vitesse Pour endiguer la prolifération de panneaux Zone 70 –Priorité de droite Toujours, sauf sens interdit Confer pays voisins Conditions de placement de panneaux : -Ex. marquage et/ou panneau routier -Ex. Panneau jaune-orange pour les chantiers (caractère temporaire)

10 Uitbreiding inhaalverbod: –algemeen behoudens drievak en eventuele inhaalzones KB ladingbeveiliging KB Boetecatalogus: logische en transparante boetes Meer onmiddelijke inningen met verbeurdverklaring Verkeersveiligheidsbarometer voor vrachtwagens Veilig vrachtvervoer

11 Transport de marchandises sûr Extension de l’interdiction de dépassement : –Générale sauf trois bandes et zones de dépassement éventuelles AR sûreté des chargements AR catalogue d’amendes : amendes logiques et transparentes Davantage de perceptions immédiates avec saisie Baromètre de la sécurité routière pour les poids lourds


Download ppt "Werf Mobiliteit Chantier Mobilité Ministerraad 7 juni 2006 Conseil des Ministres 7 juin 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google