De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTUIT: Naar een geïntegreerde leeromgeving Engels Jaarvergadering NUT 14 maart 2008 Sake Jager, ICT & Onderwijs Letteren Rijksuniversiteit Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTUIT: Naar een geïntegreerde leeromgeving Engels Jaarvergadering NUT 14 maart 2008 Sake Jager, ICT & Onderwijs Letteren Rijksuniversiteit Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 INTUIT: Naar een geïntegreerde leeromgeving Engels Jaarvergadering NUT 14 maart 2008 Sake Jager, ICT & Onderwijs Letteren Rijksuniversiteit Groningen

2 INTUIT Project SURF Onderwijsvernieuwingsproject www.surffoundation.nl Partners (vnl Talencentra): Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder) Universiteit Leiden Universiteit Utrecht Universiteit van Tilburg Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit Maastricht (jr 1) Looptijd: december 2005-maart 2008 Budget: € 555.000, waarvan ca. 50% matching Website: www.intuitproject.nl

3 Doel Volgens Controlling Document (januari 2006): “Het OVP Intuit heeft als hoofddoel om voor het TVO Engels een ICT-geïntegreerde leeromgeving te ontwikkelen en te implementeren aan zes universitaire talencentra in Nederland. Bij de inrichting van de leeromgeving wordt nauw aangesloten bij principes van autonoom taalleren en de uitgangspunten van het Referentiekader voor het talenonderwijs van de Raad van Europa. De leeromgeving moet mogelijkheden bieden voor diagnostische (zelf)toetsing, het zelfstandig verbeteren van specifieke vaardigheden en het begeleiden en beoordelen van cursisten door de inzet van een taalportfolio.”

4 Achtergrond Sterke vraag naar Engels TVO O.a. in Masters programma’s Beperkt gebruik ICT door talencentra Onderlinge verschillen Bestaande contacten en samenwerking M.n. op ICT&O gebied Bestaand materiaal als bouwstenen Veel materiaal beschikbaar, weinig uitgeprobeerd of ingezet Blackboard als fundament Bij alle instellingen beschikbaar als leeromgeving

5 Werkwijze Jaar 1: Proof-of-conceptfase Partners: RUG, UL, UVT, UU, RU, UM Verschillende programma’s beoordeeld en uitgeprobeerd in onderwijs Jaar 2: Opschalingsfase Partners: RUG, UL, UVT, UU, RU (UM gestopt) Programma’s in samenhang aangeboden Blackboard gebruikt als overkoepelende leeromgeving Language Tool Box geïntroduceerd

6 Jaar 1: Toetsen Toetsen Dialang: –Dialang Plus: scenario voor grootschalige implementatie –Contacten Lancaster en Pearson –Ondanks beperkingen, zeer bruikbaar –Aanhoudende onduidelijkheid over toekomst Versant SET-10: –Telefoonversie uitgeprobeerd –Techniek betrouwbaar –Bruikbaar in bepaalde contexten (samen met andere evaluatieinstrumenten) –Wellicht minder bruikbaar voor hoogste niveaus Verdere info: –www.intuitproject.nl -> Pilots jaar 1www.intuitproject.nl

7 Jaar 1: Oefenen Oefenen Academic Wordlist: –Scenario’s ontwikkeld voor gebruik AWL Highlighter, Gapmaker –Zeer bruikbaar voor bevordering autonomie leerder Ellips: –Product eerder SURF-project, auteursomgeving –Vooral gebruikt door instellingen die Ellips al gebruikten –Nuttig om studenten zelfstandig te laten oefenen (grammatica, vocabulaire, luisteren, etc.) Eyespeak en verschillende spraakrecorders: –Eyespeak: Spraakherkenning niet bruikbaar voor oefenen –Opnametools (Sanako, Audacity, etc): verschillende tools beschikbaar; groot verschil in gebruik door studenten vs staf. Verdere info: –www.intuitproject.nl -> Pilots jaar 1www.intuitproject.nl

8 Jaar 1: Portfolio’s /begeleiden Portfolio/begeleiden eELP –Erg bewerkelijk –Inpassing in leeromgeving met Blackboard lastig –Vooral can-do statements nuttig –Gebruik Dialang als alternatief bewustwordingsinstrument www.europeestaalportfolio.nl –Gebruikt voor deelvaardigheid ‘gesprekken voeren’ –Uploaden bestanden (dossier) lastig –Feedback via programma lastig –Can-do statement zeer waardevol Verdere info: –www.intuitproject.nl -> Pilots jaar 1www.intuitproject.nl

9 Jaar 2: Language Tool Box LTB: –Folderstructuur in Blackboard –Uitwisselbaar als ZIP-bestand via SURFGroepen –Structurerend element cursussen en project

10 Waarom LTB? Cursussen verschillen, tools gelijk Gemeenschappelijke inhoudsontwikkeling niet realistisch, wel delen van ervaringen en expertise tools Zelfde tools binnen verschillende cursussen gebruiken Overzicht ontbreekt Tools “verborgen” in cursussen Overzicht ontbreekt, ook binnen instellingen Overzicht kan herkenbaarheid verhogen Aanpassen nodig Aanpassen aan specifieke doelgroepen/cursussen Aanpassingen (delen verbergen, toevoegen, etc) door docenten zelf Keuze voor Blackboard Autonomie verhogen Niet alleen aspect van specifieke tools Volledig autonoom leren vindt niet plaats: autonomie binnen de context van contactonderwijs) Autonomie vooral: zelfstandig tools kunnen gebruiken tijdens en na een cursus

11 Afronding project (maart 2008) Verwerking evaluatiegegevens: Enquête Language Tool Box Diverse evaluaties overige programma’s Documentatie tools (SURFGroep INTUIT): Gebruik Tool Tips Overige documentatie via verwijzingen in Tool Tips Meer Tool Tips van andere programma’s, ook uit NAP project Redactie Language Tool Box: Toevoegingen, verwijderingen, ordening, etc. Verspreiding via www.intuitproject.nl:www.intuitproject.nl Language Tool Box als ZIP-bestand Instructies over importeren in Blackboard Alle bijbehorende Tool Tips en overige documentatie Formele afronding: Rapportage Financiële verantwoording

12 Belangrijkste conclusies Aansluiting Europees Referentiekader Direct in Dialang, www.europeestaalportfolio.nlwww.europeestaalportfolio.nl Indirect andere toetsprogramma’s (vaak niet ontworpen voor CEFR) Implementatie ELP binnen kortlopende cursussen problematisch; integrale invoering en taalbeleid nodig Autonomie leerder ICT leent zich goed om autonomie / zelfwerkzaamheid te verhogen Language Tool Box inzetbaar in (semi-)autonome context Gebruik van tools / language tool box uit eigen beweging zeer beperkt; sterke begeleiding en sturing docenten blijft noodzakelijk ICT-geïntegreerde leeromgeving Engels Blackboard als basis goede keuze Verrijking door allerlei bestaande programma’s / websites Engels heel goed mogelijk Language Tool Box is nuttig, maar gerichte instructie in gebruik /op specifieke opdrachten waarin tools zijn verwerkt tools is voorwaarde Language Tool Box belangrijk in samenwerking tussen docenten –Referentiepunt –Verhoging zichtbaarheid tools

13 Continuering Producten algemeen toegankelijk: Documentatie Language Tool Box (ZIP-bestand voor gebruik in Blackboard) Project eindigt op 31 maart, deelnemers (inclusief partners NAP-project) willen graag blijven samenwerken: Uitwisseling expertise en ervaringen Actualisering documentatie Onderhoud website Mogelijke organisatievorm: Aansluiting bij bestaand platform (ExpertiseCentrum MVT/ NUT?) Oprichting nieuw platform Ondersteuning van de ICT&O centra niet meest voor de hand liggend omdat ze zelf niet direct betrokken zijn bij het verzorgen van het onderwijs

14 Meer informatie s.jager@rug.nl www.intuitproject.nl https://www.surfgroepen.nl/sites/intuit www.rug.nl/let/ictol www.rug.nl/let/iillsurvey


Download ppt "INTUIT: Naar een geïntegreerde leeromgeving Engels Jaarvergadering NUT 14 maart 2008 Sake Jager, ICT & Onderwijs Letteren Rijksuniversiteit Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google