De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTUIT: Uitvoering en resultaten INTUIT Slotconferentie 30 januari 2008 Sake Jager, projectleider Rijksuniversiteit Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTUIT: Uitvoering en resultaten INTUIT Slotconferentie 30 januari 2008 Sake Jager, projectleider Rijksuniversiteit Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 INTUIT: Uitvoering en resultaten INTUIT Slotconferentie 30 januari 2008 Sake Jager, projectleider Rijksuniversiteit Groningen

2 Opzet presentatie Doel en werkwijze project Language Tool Box Evaluatie Language Tool Box Lessons learned Vervolg

3 Doel Volgens Controlling Document (januari 2006): Het OVP Intuit heeft als hoofddoel om voor het TVO Engels een ICT-geïntegreerde leeromgeving te ontwikkelen en te implementeren aan zes universitaire talencentra in Nederland. Bij de inrichting van de leeromgeving wordt nauw aangesloten bij principes van autonoom taalleren en de uitgangspunten van het Referentiekader voor het talenonderwijs van de Raad van Europa. De leeromgeving moet mogelijkheden bieden voor diagnostische (zelf)toetsing, het zelfstandig verbeteren van specifieke vaardigheden en het begeleiden en beoordelen van cursisten door de inzet van een taalportfolio.

4 Achtergrond Sterke vraag naar Engels TVO –O.a. in Masters programma’s Beperkt gebruik ICT door talencentra –Onderlinge verschillen Bestaand materiaal als bouwstenen –Veel materiaal beschikbaar, weinig uitgeprobeerd of ingezet Blackboard als fundament –Bij alle instellingen beschikbaar als leeromgeving

5 Werkwijze Jaar 1: –Proof-of-conceptfase –Partners: RUG, UL, UVT, UU, RU, UM –Verschillende programma’s beoordeeld en uitgeprobeerd in onderwijs Jaar 2: –Opschalingsfase –Partners: RUG, UL, UVT, UU, RU (UM gestopt) –Programma’s in samenhang aangeboden –Blackboard gebruikt als overkoepelende leeromgeving –Language Tool Box geïntroduceerd

6 Language Tool Box LTB: –Folderstructuur in Blackboard –Uitwisselbaar als ZIP-bestand via SURFGroepen –Structurerend element cursussen en project

7 Waarom LTB? Cursussen verschillen, tools gelijk –Gemeenschappelijke inhoudsontwikkeling niet realistisch, wel delen van ervaringen en expertise tools –Zelfde tools binnen verschillende cursussen gebruiken Overzicht ontbreekt –Tools “verborgen” in cursussen –Overzicht ontbreekt, ook binnen instellingen –Overzicht kan herkenbaarheid verhogen Aanpassen nodig –Aanpassen aan specifieke doelgroepen/cursussen –Aanpassingen (delen verbergen, toevoegen, etc) door docenten zelf –Keuze voor Blackboard Autonomie verhogen –Niet alleen aspect van specifieke tools –Volledig autonoom leren vindt niet plaats –Autonomie vooral: zelfstandig tools kunnen gebruiken tijdens en na een cursus

8 Evaluatie gebruik LTB Tracking functie Blackboard –Nog geen systematische analyse –Deelresultaten lokaal beschikbaar Gemeenschappelijke enquête –Survey in Blackboard en papieren versie –Vorige week afgesloten –Centrale verwerking resultaten –Voorlopige analyse uitgevoerd –Resultaten op volgende slides

9 Respons per instelling (n=123)

10 Respons per faculteit (n=123)

11 Leeftijd en geslacht

12 Gebruiksfrequentie (%)

13 Duidelijkheid en gemak (%)

14 Use out of class and in the future (%)

15 Awareness competence and tools

16 Mogelijk belang leeftijd In de jongste leeftijdsgroep heel weinig mensen die de toolbox buiten college gebruiken (22,7%, tegen 64,2% bij 22-24 jaar en 55,5% bij 24+) De oudste groep vindt het het leukst om met de toolbox te werken Diezelfde groep scoort ook het hoogst bij de vraag over het niveau van de tools t.o.v. hun eigen niveau. De oudste groep scoort ook het hoogst bij de vraag over de toolbox als grammaticaleermiddel i.p.v. een boek De jongste groep scoort het laagst in de vraag over toekomstig gebruik, de oudste groep scoort het hoogst. Ook voor wat betreft het bewust worden van sterke en zwakke punten scoort de oudste groep het hoogst. Zij weten ook het best welke tools ze kunnen gebruiken om hun niveau te verbeteren

17 Mogelijk belang geslacht Vrouwen vinden structuur toolbox duidelijker dan mannen Vrouwen vinden ook de toolbox beter geïntegreerd Vrouwen gebruiken de toolbox vaker buiten colleges Vrouwen vinden het leuker om met de toolbox te werken Vrouwen vinden het niveau van de tools beter bij hun niveau aansluiten Vrouwen zijn ook van plan de toolbox in de toekomst vaker te gaan gebruiken (t.o.v. mannen) Voor wat betreft bewust worden van eigen sterke en zwakke punten en welke tools er geschikt zijn voor verdere taalontwikkeling is de score min of meer in balans

18 Lessons learned De Language Tool Box bruikbaar hulpmiddel talenonderwijs Studenten Docenten Language Tool Box inzetbaar als leerstof- of cursusoverstijgend instrument Alternatieve, aanvullende toegang mogelijk en wellicht wenselijk (Course Organizer RUG) Gebruik van de Language Tool Box niet vanzelfsprekend Weinig gebruik buiten feitelijk onderwijs om Wel belangstelling voor gebruik in toekomst Persoonskenmerken wellicht van belang bij gebruik Mogelijke relatie leeftijd en geslacht met gebruik Language Tool Box De rol van docent als organisator en facilitator leerproces bevestigd Docent en cursus bepalen keuze tools in belangrijke mate Populair concept bij docenten Ook gebruikt binnen NAP Succesvolle Instroom en Doorstroom HBO- WO (HHS, TUD, HHG) CHN (Stender Hogeschool): belangstelling om over te nemen

19 Vervolg Redactie Language Tool Box Toevoegingen, verwijderingen, ordening, etc. Documentatie tools Gebruik Tool Tips Overige documentatie via verwijzingen in Tool Tips Meer Tool Tips van andere programma’s, ook uit NAP project Verspreiding via www.intuitproject.nlwww.intuitproject.nl Language Tool Box als ZIP-bestand Instructies over importeren in Blackboard Alle bijbehorende Tool Tips en overige documentatie Overige documentatie Evaluatierapporten Eindrapportage SURF Continuering samenwerking Samenwerking continueren en verbreden Nader bepalen hoe en wat (aansluiting bij bestaande organisatie, oprichting nieuwe, etc.)

20 Tenslotte Bedankt voor uw aandacht. Veel plezier gewenst bij de presentaties!


Download ppt "INTUIT: Uitvoering en resultaten INTUIT Slotconferentie 30 januari 2008 Sake Jager, projectleider Rijksuniversiteit Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google