De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELEIDSAANBEVELINGEN TEN BEHOEVE VAN DUURZAME ONTWIKKELING EN DAARMEE OOK VOOR DE PREVENTIE VAN RAMPEN Jan Diek van Mansvelt & Peter Brul 1.De huidige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELEIDSAANBEVELINGEN TEN BEHOEVE VAN DUURZAME ONTWIKKELING EN DAARMEE OOK VOOR DE PREVENTIE VAN RAMPEN Jan Diek van Mansvelt & Peter Brul 1.De huidige."— Transcript van de presentatie:

1 BELEIDSAANBEVELINGEN TEN BEHOEVE VAN DUURZAME ONTWIKKELING EN DAARMEE OOK VOOR DE PREVENTIE VAN RAMPEN Jan Diek van Mansvelt & Peter Brul 1.De huidige situatie 2.Oplossingsperspectieven 3.Aanbevelingen 4.Samenvatting 5.Peter Brul met bedrijfsvoorbeelden: hoe het kan!

2 DE HUIDIGE SITUATIE Focus: de duurzame omgang met bodem en water 1. als bestaansbasis / levensvoorwaarde en 2. als voorwaarde voor sociale en culturele ontwikkeling Kernprobleem: de huidige bodemerosie wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten, het ingesleten landgebruik Gerelateerde problemen: wateroverlast -> rampen (overstromingen en droogten) Connectie water <> bodem: humus (vochtretentie/structuur) Probleem oorzaak: eenzijdige (agrochemische, eroderende) productielandbouw (gewassen en vee)

3 OPLOSSINGSPERSPECTIEVEN De Zaï methode: succesvol in Burkina Faso en andere Sahel gebieden De Golden Green methode: succesvol in West-China (zie films van John D. Liu) De trekkend vee methode: zie Alan Savory in Zimbabwe; grazend en bemestend vee Het gaat er telkens om de productie van gewassen en veezo te organiseren dat er optimale synergie ontstaat tussen alle organismen binnen het agro-ecosysteem; bos incluis. Daarmee wordt bijgedragen aan duurzaam watermanagement

4 Samenvatting Het is dus de kunst van de landbouw, ook ten behoeve van watervoorziening & waterbeheersing: om de bedrijfsvoering zo in te richten dat gewassen en vee elkaar wederzijds in hun ontwikkeling ondersteunen waarbij gewasresten, mest en gier (al dan niet gescheiden en gecomposteerd) essentieel zijn als voedsel voor de bodem samen voeden zij het bodem ecosysteem als basis voor het agroecosysteem (incl bossen): samen een veilig watersysteem dat ons beter kan voeden naarmate het zelf goed gevoed wordt, en dat dan – ondergronds – groeit en bloeit. Op duurzaam water! Nu met Peter Brul naar praktijkvoorbeelden: het kan!

5 BELEIDSAANBEVELINGEN Focus op landbouw die bodem en hydrosfeer verbetert Focus op regionale zelfvoorziening & laag verlies in de voedingsketen Faciliteer onderzoek met eenvoudige methoden naar: de kwaliteit van bodem en water kosten opbrengsten per gewas en per bedrijf ziekten en ziektepreventie in vee en gewas sociale structuren in de gemeenschappen (arbeid, inkomen, scholing, gender) Faciliteer cursussen in de ontwikkeling van duurzame regionale landbouw voor het kader bij EZ/Ontwikkelingssamenwerking Focus op milieubewuste internationale handel zoals Fair Trade, Eosta, Tradin, Simon Levelt Neem criteria voor genoemde landbouw op in de politiek van EZ/OS


Download ppt "BELEIDSAANBEVELINGEN TEN BEHOEVE VAN DUURZAME ONTWIKKELING EN DAARMEE OOK VOOR DE PREVENTIE VAN RAMPEN Jan Diek van Mansvelt & Peter Brul 1.De huidige."

Verwante presentaties


Ads door Google