De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23 september 2014 Agressie en Geweld Ron Dujardin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23 september 2014 Agressie en Geweld Ron Dujardin."— Transcript van de presentatie:

1 23 september 2014 Agressie en Geweld Ron Dujardin

2 23 september 2014 2 Tot 2012 Tot en met 2012 zijn er geen meldingen van agressie en geweld bekent bij de inspectie. De leidinggevende op niveau van directeuren zijn getraind in het gebruik van ARO De inspectie heeft gekozen voor melden via LG of via de vertrouwenspersoon/aandachtsfunctionaris Agressie en Geweld Instructie is op intranet terug te vinden

3 23 september 2014 3 Tot 2012 Wel zijn er trainingen gegeven aan de medewerkers van “het loket”. Hier komen telefoontjes va ouders scholen etc. die iets willen weten van de inspectie binnen. In een werkoverleg met het gehele team gaven een aantal medewerkers aan, wel eens grof bejegend te zijn, maar dat niet de moeite van het vermelden waard te vinden. Eind 2012 zijn nieuwe afspraken gemaakt met deze groep.

4 23 september 2014 4 RI&E 2012 In de RI&E 2012 zijn vragen opgenomen over agressie en geweld tegen medewerkers van de inspectie. Heb je binnen je werk wel eens last van intimidatie, agressie of geweld door bijvoorbeeld ouders, besturen, leerkrachten of leerlingen? Toezichtste am HO/BVE Toezichtste am VO Toezichtste am EC (Expertise Centra) Toezichtste am PO Zuid Toezichtste am PO Midden Toezic htstea m PO Noord Kinder opvan g Reke nscha p Ke nni s Staf/ Inspec tieleidi ng Tot aal jaAantal130124000112 neeAantal392225263128616 54263 Totaa l Aantal4025 273332616 55275

5 23 september 2014 5 RI&E 2012 Heb je binnen je werk wel eens last van intimidatie, agressie of geweld door bijvoorbeeld ouders, besturen, leerkrachten of leerlingen? Toezichtste am HO/BVE Toezichtste am VO Toezichtste am EC (Expertise Centra) Toezichtste am PO Zuid Toezichtste am PO Midden Toezic htstea m PO Noord Kinder opvan g Reke nscha p Ke nni s Staf/ Inspec tieleidi ng Tot aal ja%3120461300024 nee%9888100969488100 9896 Totaa l %100

6 23 september 2014 6 RI&E 2012 Op de vraag of men weet waar te melden wordt zowel de LG als de vertrouwenspersoon genoemd. De meeste gaan naar de LG of naar collega’s 3 respondenten geven aan, dat er niets met hun melding is gebeurd. 1 persoon gaf aan niet te weten bij wie hij/zij terecht kon.

7 23 september 2014 7 Conclusie en vervolgacties Ondanks dat er geen formele meldingen in ARO zijn opgenomen, blijkt het wel zij het beperkyt voor te komen, hoewel 4% te veel is. Bij de behandeling van de RI&E in het MTi is afgesproken, dat opnieuw de LG’s worden gewezen op aandacht voor agressie en geweld. Ook wordt met nadruk gevraagd bij meldingen dit in ARO te zetten. Ondergetekende gaat in een voorlichtingsronde bij alle teams in 2013 aandacht besteden aan agressie en geweld en de meldingsplicht.


Download ppt "23 september 2014 Agressie en Geweld Ron Dujardin."

Verwante presentaties


Ads door Google