De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samira Oizaz.  Periode van de overgang  Tussen kindertijd en volwassenheid  Opdeling van adolescentieperiode  Vroege adolescentie  Midden adolescentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samira Oizaz.  Periode van de overgang  Tussen kindertijd en volwassenheid  Opdeling van adolescentieperiode  Vroege adolescentie  Midden adolescentie."— Transcript van de presentatie:

1 Samira Oizaz

2  Periode van de overgang  Tussen kindertijd en volwassenheid  Opdeling van adolescentieperiode  Vroege adolescentie  Midden adolescentie  Late adolescentie De adolescent (12 tot 18 jaar)

3  Ouders en gezin  Separatie en individuatie  Toenemende zelfstandigheid  Rolveranderingen  Invloed van het gezin  Conflicten en stress  Leeftijdsgenoten  Jeugdcultuur en subculturen  Kliekjes of vriendengroepen  Boezemvriend(inn)en De sociaal-emotionele ontwikkeling

4  Egocentrisme  Imaginair publiek  Persoonlijke fabel  Identiteitsvinding en ontplooiing  Conformisme  Identificatie  Experimenteren  Identiteitsstatus  Status van identiteitsdiffusie  Foreclosure status  Moratorium status  Achievement status  Zelfbeeld De persoonlijkheidsontwikkeling

5  Formeel-operationeel stadium  Abstracte denken  Hypothetisch-deductief  Combinatorisch denken  Informatieverwerking  Geheugencapaciteit  Metacognitie  Planmatig en systematisch werken  Inhoudelijke kennis  Consequenties De cognitieve ontwikkeling

6  De motorische ontwikkeling  De perceptuele ontwikkeling  De taalontwikkeling  De morele ontwikkeling  De spelontwikkeling  De tekenontwikkeling * Deze domeinen worden in het HB kort uitgelegd. Andere ontwikkelingsdomeinen*

7  De lichamelijke ontwikkeling  De seksuele rijpingsprocessen  Reacties op veranderingen  Het acceleratieverschijnsel  De seksuele ontwikkeling  De genitale fase  Vorming van romantische relaties  Seksuele thema’s  De schoolse ontwikkeling  Leerlingenbegeleiding Ontwikkelingsdomeinen toegepast

8 Tijdens een les uithoudingslopen aan het vierde middelbaar geraak je in conflict met een leerling. Nochtans is deze leerling, een kleine jongen met een puisterig gezicht, altijd een brave leerling geweest. Toen je hem aanmoedigend gebood om verder te lopen (“Komaan, niet opgeven! Als de anderen het kunnen, kun jij het ook!”), liep hij woedend naar de kleedkamer. Je loopt hem achterna om te vragen waarom hij zich zo gedraagt. Als leerlingenbegeleider weet je dat zijn schoolresultaten desastreus zijn verslechterd en vraagt of dit de reden is. Hij vertelt dat hij er inderdaad tegen op ziet om van richting te veranderen, maar dat hij ook niet wil blijven zitten. Na een lang gesprek over zijn bezorgdheden vermeldt hij plots dat het hem verontrust dat hij de enige jongen is die nog nooit een relatie heeft gehad. Wanneer je daarop doorvraagt, zegt hij: “Het is niet belangrijk, laat maar…” 1. Leg bondig uit waarover jullie domein gaat. 2. Welke aspecten uit jullie domein herkennen jullie? 3. Hoe zouden jullie hiermee omgaan als leraar? Casus

9  Een gevoelige periode  Onderscheid tussen  Externaliserende problemen  Jeugdcriminaliteit  Middelengebruik en -verslaving  Internaliserende problemen  Depressiviteit en suïcide  Eetproblemen Indien de ontwikkeling ‘anders’ loopt

10 Hoeveel percent van de adolescenten pleegt jaarlijks 1 of meerdere strafbare feiten?  15 %  40 %  52 %

11 Hoeveel percent van de adolescenten pleegt jaarlijks 1 of meerdere strafbare feiten?  15 %  40 %  52 %

12 Criminaliteitsstatistieken laten een hoogtepunt zien in de adolescentie rond 12 à 13 jaar.  Waar  Niet waar

13 Criminaliteitsstatistieken laten een hoogtepunt zien in de adolescentie rond 12 à 13 jaar.  Waar  Niet waar

14 De meeste adolescenten die de wet overtreden zijn…  Gesocialiseerd  Ondergesocialiseerd

15 De meeste adolescenten die de wet overtreden zijn…  Gesocialiseerd  Ondergesocialiseerd

16 Nicotine is het populairste verslavende middel onder adolescenten.  Waar  Niet waar

17 Nicotine is het populairste verslavende middel onder adolescenten.  Waar  Niet waar

18 Depressie komt even vaak voor bij kinderen als bij adolescenten.  Waar  Niet waar

19 Depressie komt even vaak voor bij kinderen als bij adolescenten.  Waar  Niet waar

20 Welke zijn geen kernsymptomen van een depressie (DSM IV)?  Gedeprimeerde stemming  Verlies van belangstelling of genoegen  Veranderende eetlust of gewicht  Verstoord slaappatroon  Onrustig of juist geremd gedrag  Vermoeidheid of energieverlies  Gevoel van schuld en waardeloosheid  Verminderde concentratievermogen  Suïcidale gedachten

21 Welke zijn geen kernsymptomen van een depressie (DSM IV)?  Gedeprimeerde stemming  Verlies van belangstelling of genoegen  Veranderende eetlust of gewicht  Verstoord slaappatroon  Onrustig of juist geremd gedrag  Vermoeidheid of energieverlies  Gevoel van schuld en waardeloosheid  Verminderde concentratievermogen  Suïcidale gedachten

22 Het risico op suïcide is bij adolescenten in de voorbije twintig jaar…  Constant gebleven  Afgenomen  Toegenomen

23 Het risico op suïcide is bij adolescenten in de voorbije twintig jaar…  Constant gebleven  Afgenomen  Toegenomen

24 Wat kan obesitas (overgewicht of vetzucht) niet veroorzaken?  Psychisch lijden  Hoge bloeddruk  Diabetes  Rugpijn  Onvruchtbaarheid

25 Wat kan obesitas (overgewicht of vetzucht) niet veroorzaken?  Psychisch lijden  Hoge bloeddruk  Diabetes  Rugpijn  Onvruchtbaarheid * Alle antwoorden zijn juist.

26 Het enige verschil tussen anorexia nervosa en boulimia nervosa is de onderdrukte eetlust tegenover de herhaaldelijke vreetbuien.  Waar  Niet waar

27 Het enige verschil tussen anorexia nervosa en boulimia nervosa is de onderdrukte eetlust tegenover de herhaaldelijke vreetbuien.  Waar  Niet waar

28 Anorexia nervosa wordt veroorzaakt door de schoonheidsidealenn in de media en mode-industrie.  Eens  Oneens

29 Anorexia nervosa wordt veroorzaakt door de schoonheidsidealen in de media en mode-industrie.  Eens  Oneens * Dit is een meningsvraag.

30 “Our youth now love luxury. They have bad manners, contempt for authority; they show disrespect for their elders and love chatter in place of exercise; they no longer rise when elders enter the room; they contradict their parents, chatter before company; gobble up their food and tyrannize their teachers.” – Socrates Slotdiscussie


Download ppt "Samira Oizaz.  Periode van de overgang  Tussen kindertijd en volwassenheid  Opdeling van adolescentieperiode  Vroege adolescentie  Midden adolescentie."

Verwante presentaties


Ads door Google