De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2: De prenatale fase Deel 1: Ontwikkelingspsychologie Psychologie en Sociaal Werk II.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2: De prenatale fase Deel 1: Ontwikkelingspsychologie Psychologie en Sociaal Werk II."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2: De prenatale fase Deel 1: Ontwikkelingspsychologie Psychologie en Sociaal Werk II

2 De prenatale fase Woensdag 12 februari 2014, Samira Oizaz

3 Inhoudsopgave van de cursus A. De prenatale ontwikkeling: 1. Inleiding Dit is niet behandeld en dus ook geen leerstof. 2. De unieke bevruchte cel Dit is niet behandeld en dus ook geen leerstof. 3. De fasen van de prenatale ontwikkeling Dit is besproken in het college en dus wel leerstof. 4. Is er psychisch leven? Dit is besproken in het college en dus wel leerstof. 5. Prenatale omgevingsinvloeden Dit is besproken in het college en dus wel leerstof.

4 Inhoudsopgave van de cursus B. De geboorte: 1. Het verloop en de omstandigheden van de bevalling Dit is besproken in het college en dus wel leerstof. 2. Het geboortetrauma Dit is besproken in het college en dus wel leerstof. 3. De Apgarscore Dit is besproken in het college en dus wel leerstof. 4. Besluit: de competente neonatus Dit is niet behandeld en dus ook geen leerstof.

5 Inhoudsopgave van het college 1. De biologische ontwikkeling De germinale fase De embryonale fase De foetale fase 2. De psychologische ontwikkeling 3. De prenatale omgevingsinvloeden De bepalende factoren 3.1. Geneesmiddelen 3.2. Illegale drugs 3.3. Legale drugs 3.4. Andere fysische invloeden 3.5. Psychologische invloeden 4. De geboorte en het geboortetrauma

6 Wat zou jij doen als sociaal werker? Dr. Phil – Pregnant and Abusing Drugs: The UltimatumPregnant and Abusing Drugs: The Ultimatum

7 1. De biologische ontwikkeling Van unieke bevruchte eicel tot volwaardig individu. De germinale fase (0 – 7 dagen) Celdelingen, tocht naar de baarmoeder en innesteling De embryonale fase (2 – 8 weken) Organogenese (structurele uitbouw van organen) De foetale fase (3 – 9 maanden) Geslachtsorganen, functieontwikkeling, lengtegroei en gewichtstoename

8 Van zygoot tot… baby.

9 2. De psychologische ontwikkeling Is er sprake van psychisch leven voor de foetus? “Zwangere vrouwen vertellen dat ze hun kind in de baarmoeder meer voelen bewegen wanneer ze een pop-festival bijwonen of wanneer ze naast een voorbij rijdende trein staan. Het kind zou dus reageren op de externe geluiden. Borelingen houden ook van deuntjes die ze gedurende lange tijd regelmatig hebben gehoord in de moederschoot. Neonatussen die tijdens het verblijf in de uterus regelmatig het kenwijsje van het televisiefeuilleton ‘Buren’ hoorden werden er door gesust na de geboorte. Ze hielden op met huilen en werden bijzonder alert’.” Bewegingen en gewaarwordingen Reflexmatige reacties, het impliciete geheugen en bewuste herinneringen Bewustzijn en achtergrondbewustzijn Veronderstellingen en ontbrekende technieken

10 3. De prenatale omgevingsinvloeden De foetus is niet helemaal beveiligd tegen de buitenwereld. De dosis van de teratogeen Hogere dosis over langere tijd hebben meer negatieve effecten. De erfelijkheid van de foetus Sommige individuen zijn beter in staat om zich te onthouden van slechte dingen. De leeftijd van het ongeboren kind Het effect varieert samen met de leeftijd van het organisme. Andere negatieve invloeden Slechte voeding, gebrek aan medische zorg, roken, enzovoorts.

11 Stelling 1. “Het kan geen kwaad om iedere dag één glas wijn te drinken tijdens de zwangerschap.”  Waar  Niet waar

12 Stelling 2. “Het is schadelijker voor de baby om dagelijks een sigaret te roken dan dagelijks alcohol te nuttigen tijdens de zwangerschap.”  Waar  Niet waar

13 Stelling 3. “Hoe jonger de moeder, hoe gunstiger dit is voor het verloop van de bevalling en de gezondheid van het kind.”  Waar  Niet waar

14 Stelling 4. “Tijdens de zwangerschap hoort de moeder meer te eten opdat het kind voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.”  Waar  Niet waar

15 Stelling 5. “Wanneer de moeder depressief is tijdens de zwangerschap, zal het kind ook depressieve kenmerken vertonen.”  Waar  Niet waar

16 3. De prenatale omgevingsinvloeden 3.1. Geneesmiddelen Op voorschrift  Thalomide of Softenon: Misvormingen (of ontbreken) van ledematen, het hart en spijsverteringsstelsel  DES of diethylstilbestrol: Dochters met vaginakanker, misvormde baarmoeder, onvruchtbaarheid  Accutane: Afwijkingen van ogen, oren, schedel, hersenen, hart en immuunsysteem Zonder voorschrift  Aspirine: Laag geboortegewicht, dood, zwakkere motorische ontwikkeling, lagere intelligentie  Cafeïne: Laag geboortegewicht, miskraam, neveneffecten bij pasgeborene  Antidepressiva: Risico op complicaties bij de geboorte, inclusief ademhalingsproblemen

17 3. De prenatale omgevingsinvloeden 3.2. Illegale drugs Na gebruik van cocaïne, heroïne of methadon Vroege geboortes, laag geboortegewicht, moeite met ademhalen, dood geboren, ontwenningsverschijnselen, vertraagde motorische ontwikkeling, gedrags- problemen, misvorming van de ogen, botten, genitaliën, nieren en het hart.  Zwaar marihuana verslaafde vrouwen Kortere zwangerschappen, meer miskramen en geboortecomplicaties, minder responsieve baby’s, een kleiner hoofd, moeilijkheden met slapen, aandachts- problemen, geheugenproblemen, problemen met oplossen van problemen.

18 3. De prenatale omgevingsinvloeden 3.3. Legale drugs Het roken van sigaretten Door vermindering van zuurstoftoevoer vertraagt metabolisme en groei. Alcoholgebruik van de moeder  Chronisch alcoholmisbruik: Mentale achterstand, groeitekorten, variëteit van grote en kleinere afwijkingen.  Matig alcoholgebruik: Lager geboortegewicht, verminderde responsiviteit, toename hartritme, ademhalingsstoornissen.

19 Het Foetaal Alcoholsyndroom RTL Late Night – Alcohol tijdens zwangerschapAlcohol tijdens zwangerschap

20 3. De prenatale omgevingsinvloeden 3.4. Andere fysische invloeden Omgevingsrisico’s zoals Nucleaire stralingen, industriële afvalstoffen, sigarettenrook, lood, pesticiden, … Ziekten en infecties zoals Rubella, diabetes, syfilis, gonorroe, herpes en AIDS, … Verkeerde voeding  Bij ondervoeding: Miskraam, vroeggeboorte, doodgeboorte, langere bevalling, gebrekkige ontwikkeling organen  Bij overdosis aan vitaminen: Mentale retardatie en hartdefecten ten gevolge van overdosis aan vitamine D De leeftijd van de vrouw  Oudere leeftijd: Kans op een aantal afwijkingen nemen toe door opeenstapeling van schadelijke invloeden  Tienerzwangerschappen: Lange bevallingen, vroeggeboorten en te licht geboortegewicht komen vaak voor

21 3. De prenatale omgevingsinvloeden 3.5. Psychologische invloeden Overproductie van stresshormonen (adrenaline, cortisol) Miskraam, laag gewicht, te vroeg geboren, ademhalings- en spijsverteringsproblemen  Risico vermindert bij goede verwerkingsmechanismen en sociale ondersteuning. Blijvende negatieve attitudes tegenover het kind Kan leiden tot een stresstoestand bij de vrouw Verwachtingspatronen bij de ouders Kan ontwikkelingsmogelijkheden van het kind indammen

22 4. De geboorte en het geboortetrauma Is geboren worden een traumatisch gebeuren? Een ingrijpende gebeurtenis voor de moeder Een goede voorbereiding, aanwezigheid van de partner, onder verdoving Een ingrijpende overgang voor de baby Van passief, duister, warm en nat naar actief, licht, koud en droog Figuur. De Apgarscore 012 hartslagafwezig100/min.meer ademhalingafwezigzwak/onregelmatigregelmatig reflexenafwezigreageertgoed/actief spierspanningslapmatiggoed/actief lichaamskleurbleekblauwroze

23 Vraag 1. “In hoeverre speelt de socio-economische of culturele achtergrond van de moeder een rol in de prenatale ontwikkeling?’

24 Vraag 2. “Waarom is het ook voor niet-zwangere vrouwen belangrijk om er een gezonde levensstijl op na te houden?’

25 Vraag 3. “Waarom vormen kinderen met een laag geboortegewicht een ernstige risicogroep?”

26 Wat zou jij doen als sociaal werker? Dr. Phil – Pregnant and Abusing Drugs: The UltimatumPregnant and Abusing Drugs: The Ultimatum

27 Lesmateriaal Verplichte leerstof Maes, D. (2014). Hoofdstuk 2: De prenatale fase. Niet gepubliceerde cursustekst, Hogeschool-Universiteit Brussel, Brussel. Hand-outs Achtergrondleerstof Craeynest, P. (2009). De prenatale ontwikkeling. In P. Craeynest (Eds.). Psychologie van de levensloop (pp ). Leuven: Acco. GW. (2012 August17). Wijn drinken tijdens zwangerschap slecht voor baby. Het Belang van Limburg. Retrieved from zwangerschap-slecht-voor-baby.aspx zwangerschap-slecht-voor-baby.aspx DEVA(2014 January 27). Drinken tijdens zwangerschap gevaarlijker dan roken. Het Belang van Limburg. Retrieved from zwangerschap-gevaarlijker-dan-roken.aspx zwangerschap-gevaarlijker-dan-roken.aspx


Download ppt "Hoofdstuk 2: De prenatale fase Deel 1: Ontwikkelingspsychologie Psychologie en Sociaal Werk II."

Verwante presentaties


Ads door Google