De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwend vakmanschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwend vakmanschap"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwend vakmanschap
Samen werken aan leren en innoveren Loek F.M. Nieuwenhuis

2 Opzet lezing Over innoveren Over flexibel leeraanbod
Over competenties en werkplekleren

3 Systeemverschuiving van Beroepsonderwijs Jeugd Onderwijs School
Leerdoelen Gefixeerd naar Leven lang leren Levensloop Onderwijs, werk, zorg School, bedrijf, regio Leren, werken, ontwikkelen Variatie in wijze, plaats en tijd

4 Huize Avondrood Van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg
Activering en individualisering Leerprocessen op drie niveaus: Management Professionele zorg Bewoners Oog voor leren en ontwikkeling

5 Routine als verbinding
Routines ORGANISATIE Routines Script 4 Script 3 Script 5 Script 2 Script 1

6 Kenmerken van routines
Routines zijn collectieve, wederkerende handelingspatronen Routines zijn noodzakelijk voor efficiënt gedrag Routines zijn sociaal, onbewust, flexibel, inert, pad afhankelijk Routines zijn de dragers van bedrijfskennis Routines worden beschouwd als de genen van de evolutionaire economie

7 Innovatie en leren Innovatie = exploratie + exploitatie
Innovatie gaat over kennis, leren en taal Ruimte voor participatie en reflectie Kwaliteit van de arbeid Innovatie = duurzame verandering van routines

8 Articulatie van leervragen
Regulier beroepsonderwijs Behoefte aan competente vaklieden Reguliere BOL- en BBL-trajecten Tweede kans beroepsonderwijs Opscholing van personeel Maatwerk gevraagd Cursussen en korte opleidingen Gerichte scholingsvraag Flexibel maatwerk Consultancy en ondersteuning Leeraspecten van verandertrajecten Procesoptimalisatie Management-ondersteuning Inrichting arbeidsomgeving Grote bedrijfskennis gevraagd

9 Regionale kenniscentra?

10 Een responsieve school
Missie gericht op regionale, economische ontwikkeling Focus op regionale activiteiten Data base voor technologische expertise Professioneel vertalen van leervragen in cursusaanbod (maatwerk) Organisatorische flexibiliteit Netwerkstrategie: sociaal kapitaal in regio

11 Competentiegericht leren
Problemen in het productieproces: motivatie en aansluiting op beroepspraktijk Landelijk versus lokaal: voorspelbaarheid of natuurlijke variatie Nadruk op constructief leren Instructie uit het oog verloren? Op zoek naar werkbare combinaties Formaliserend onderzoek node gemist

12 Leerpotentieel van de werkplek
De werkplek is geen leerplaats maar een productieplaats Verschil in doelrationaliteit Economie van probleemoplossen: werkbare oplossingen in plaats van technisch optimale oplossingen Leerproces: modelling; diepgang vergt gericht interventie

13 Vakmanschap op school Docent als rolmodel
Afstand docent beroepspraktijk Gecodificeerde kennis versus zoek- en leerprocessen in de praktijk Docentstages en deeltijddocenten

14 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Vernieuwend vakmanschap"

Verwante presentaties


Ads door Google