De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees Economisch en Sociaal Comité. Waar vindt u het EESC?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees Economisch en Sociaal Comité. Waar vindt u het EESC?"— Transcript van de presentatie:

1 Europees Economisch en Sociaal Comité

2 Waar vindt u het EESC?

3 Plaats van het EESC binnen het institutionele bestel Europese Commissie

4 Wie zitten er in het EESC? Verdrag van Rome 1957 Vertegenwoordigers van alle sectoren van het economische en sociale leven Verdrag van Nice 2000 Vertegenwoordigers van de verschillende economische en sociale geledingen van de georganiseerde civiele samenleving Verdrag van Lissabon 2009 Vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers, werknemers en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, met name sociaal-economische en culturele organisaties en burger- en beroepsorganisaties

5 De leden van het EESC Vergadering van 344 leden afkomstig uit de 27 lidstaten van de EU Leden worden voor 5 jaar benoemd en zijn hernoembaar Leden worden op voordracht van de lidstaten benoemd door de Raad

6 De vergadering is verdeeld in drie GROEPEN Groep I – Werkgevers Publieke en private sector: industrie, handel, financiën enz. (grote ondernemingen) Groep II – Werknemers Vakbonden Groep III – Diverse werkzaamheden Landbouwers, consumenten, sociale economie, ambachten en MKB, sociale en milieuorganisaties, vrije beroepen …

7 De besluitvormingsorganen van het EESC Presidium Leden van het presidium worden verkozen voor 2 ½ jaar Bureau Leden van het bureau worden verkozen voor 2 ½ jaar Voltallige vergadering Leden van de voltallige vergadering worden verkozen voor 5 jaar

8 De werkorganen van het EESC Zes gespecialiseerde afdelingen … Interne markt, productie en consumptie – INT Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij – TEN Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu – NAT Economische en monetaire unie, economische en sociale samenhang – ECO Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap – SOC Externe betrekkingen – REX

9 De werkorganen van het EESC …en vijf andere organen Adviescommissie Industriële reconversie – CCMI Waarnemingspost Interne markt – SMO Waarnemingspost Duurzame ontwikkeling – SDO Waarnemingspost Arbeidsmarkt – LMO Waarnemingspost Lissabonstrategie – LSO De leden en de diverse werkorganen worden bijgestaan door een secretariaat-generaal.

10 Wat doet het EESC? Het Comité brengt advies uit (± 150 x per jaar) Verdrag van Rome 1957 Het Comité kan worden geraadpleegd door de Raad en door de Europese Commissie Verdrag van Amsterdam 1997 Het Comité kan worden geraadpleegd door de Raad, door de Europese Commissie en door het Europees Parlement Verplichte of facultatieve raadplegingen

11 Wat doet het EESC? Bovendien kan het EESC: op eigen initiatief advies uitbrengen, verkennende adviezen opstellen, optreden als pleitbezorger en promotor van de civiele dialoog.

12 Hoe gaat het EESC te werk Voor het opstellen van een advies wijzen de gespecialiseerde afdelingen doorgaans een rapporteur aan, die met een “studiegroep” aan de slag gaat Voortdurende zoektocht naar een “dynamisch compromis” Constructief debat op grond van expertise Stemming eerst in de afdelingen, later in de plenaire zittingen

13 Hoe vaak vergadert het EESC? 9 zittingen per jaar Elke gespecialiseerde afdeling komt gemiddeld één keer per maand bijeen Een studiegroep komt één tot drie keer bijeen

14 Het EESC, motor achter de civiele dialoog Regelmatig contact en samenwerking met de nationale sociaal-economische raden en met het maatschappelijk middenveld: op het niveau van de Europese Unie, in de lidstaten en de andere Europese landen, in de landen van het Euromed-partnerschap, in de landen van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), in de landen van Mercosur en de andere landen van Latijns-Amerika, in India, China, enz.

15 Uitdagingen voor de toekomst … De rol van het Comité als raadgever van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie optimaliseren door nauwere samenwerking. De representativiteit en geloofwaardigheid van het EESC als institutioneel vertegenwoordiger van de civiele samenleving verbeteren. De stem van het EESC in het debat over de toekomst van Europa luider doen klinken.

16 De toegevoegde waarde van het EESC Veel expertise in huis Zoeken naar consensus (“dynamisch compromis”) Schakel tussen maatschappelijk middenveld en Europese instellingen Reële invloed op het wetgevingsproces in de Europese Unie

17 Als Europees adviesorgaan en als gesprekspartner van de organisaties van de civiele samenleving … is het EESC een van de hoofdrolspelers en meest actieve pleitbezorgers van de … … PARTICIPATIE-DEMOCRATIE.

18 De voorzitter De vicevoorzitters Mario Sepi Italië Groep Werknemers (II) Irini Pari Griekenland Groep Werkgevers (I) Seppo Kallio Finland Groep Diverse werkzaamheden (III)

19 De groepsvoorzitters Henri Malosse Frankrijk Groep Werkgevers (I) Georgios Dassis Griekenland Groep Werknemers (II) Staffan Nilsson Zweden Groep Diverse werkzaamheden (III)

20 De afdelingsvoorzitters Bryan Cassidy INT (Groot-Brittannië) Leila Kurki SOC (Finland) Filip Hamro-Drotz REX (Finland) Krysztof Pater ECO (Polen) János Tóth TEN (Hongarije) Hans-Joachim Wilms NAT (Duitsland)

21 Belliardstraat 99, 1040 Brussel www.eesc.europa.eu Tel.: +32 2 546 90 11 Fax: +32 2 513 48 93


Download ppt "Europees Economisch en Sociaal Comité. Waar vindt u het EESC?"

Verwante presentaties


Ads door Google