De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10/09/2013, Geriatrisch netwerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "10/09/2013, Geriatrisch netwerk"— Transcript van de presentatie:

1 10/09/2013, Geriatrisch netwerk

2 Centrale vraag: Worden de sociale wijkteams in Land van Cuijk dienstverleningsteams of teams met frontlijnwerkers? Iedereen heeft het over de wijkteams, iedereen wil afstemmen, ook hier tijdens het geriatrisch netwerk. Radius is in diverse gemeenten bezig met het opzetten van wijkteams en voert samen met RMC onder begeleiding vd Han Willen afstemming met de belangrijkste organisaties en instellingen, met gemeenten en met burgers. Radius gaat initiatief nemen om met partners om tafel te gaan om afstemming te realiseren. Geriatrisch Netwerk

3 Wat is een Sociaal Wijk- en dorpsteam?
Ambassadeurs van zorg en welzijn Die gaan voor de bewoners en de wijk I.h.k.v.: één huishouden, één plan Buiten de kaders van huidige aanbod/aanpak Directe contacten met wijkbewoners en netwerk Gewoon doen wat nodig is, uitgaan vd vraag Eigen kracht, eigen netwerk * Primaire partners, maar ook wijkagent, wmo loket, woonmij. (partners op alle leefgebieden die je invliegt waar nodig. Je zou kunnen overwegen of het een goed idee is om WMO consulenten aan te laten sluiten bij het sociale wijk- en dorpsteam. Wij zien daar zeker de meerwaarde in, maar zijn benieuwd naar jullie mening. Geriatrisch Netwerk

4 Sturingsmodellen (1) Sturings-model Scenario Rol overheid Kennisbron
Klassieke overheids sturing gemeente verantw. baas/ regelaar ambtenaren Integrale beleids sturing regelaar Keten sturing regisseur professionals Geriatrisch Netwerk

5 Sturingsmodellen (2) Sturings-model Scenario Rol overheid Kennisbron
burgerparticipatie Vraag sturing individuele burger verantwoordelijk bemiddelaar burgers zelfbestuur Frontlijn sturing burgers en professionals verantw. onderhandelaar burgers en professionals meebeslissen/ coproductie Expert-, markt sturing gemeente, delegeert naar experts regelaar, markt meester experts, marktpartijen informeren Waar liggen grenzen voor vrijwilligers? Geriatrisch Netwerk

6 Werken in de Wijk Geïntegreerd en verbonden:
Signaalgestuurd (outreachend werken) Werken vanuit presentie (participatie bevorderen kwetsbare individuen) Werken vanuit model Burgerkracht (vrijwillige inzet, school, sportver. enz) Specifiek en specialistisch (sociaal) werk waar nodig: GGZ, huisarts, Mooiland, politie. We zitten in het Land van Cuijk met 5 gemeenten, veel wijken en dorpen met diverse problematieken. Hoe gaan we dat doen? Geriatrisch Netwerk

7 Wat betekent dat in de praktijk?
Blijf bij de vraag van de inwoner/burger Sluit aan bij het proces wat nodig is. Sneller bij de hulpvraag aansluiten zodat dure zorg vermeden kan worden. Niet alleen goedkoper, maar zeker beter voor cliënt/inwoner en zijn/haar situatie. Zorg dat de vraag geen probleem wordt! Kijk verder dan het aanbod in je eigen instelling, kijk wat nodig is voor de klant! Dat kan ook een andere ingang zijn, kijk wie het beste contact heeft. Overstijgen van instellingsbelang Liever verwijzen naar nulde lijn (netwerk inzetten Geriatrisch Netwerk

8 Radius is aanwezig in dorpen en wijken in Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en Sint Anthonis Geriatrisch Netwerk


Download ppt "10/09/2013, Geriatrisch netwerk"

Verwante presentaties


Ads door Google