De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10/09/2013, Geriatrisch netwerk. Centrale vraag: Worden de sociale wijkteams in Land van Cuijk dienstverleningsteams of teams met frontlijnwerkers? 10-09-2013Geriatrisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10/09/2013, Geriatrisch netwerk. Centrale vraag: Worden de sociale wijkteams in Land van Cuijk dienstverleningsteams of teams met frontlijnwerkers? 10-09-2013Geriatrisch."— Transcript van de presentatie:

1 10/09/2013, Geriatrisch netwerk

2 Centrale vraag: Worden de sociale wijkteams in Land van Cuijk dienstverleningsteams of teams met frontlijnwerkers? 10-09-2013Geriatrisch Netwerk2

3 Wat is een Sociaal Wijk- en dorpsteam? Ambassadeurs van zorg en welzijn Die gaan voor de bewoners en de wijk I.h.k.v.: één huishouden, één plan Buiten de kaders van huidige aanbod/aanpak Directe contacten met wijkbewoners en netwerk Gewoon doen wat nodig is, uitgaan vd vraag Eigen kracht, eigen netwerk 10-09-2013Geriatrisch Netwerk3

4 Sturingsmodellen (1) Sturings-modelScenarioRol overheidKennisbron Klassieke overheids sturing gemeente verantw.baas/ regelaarambtenaren Integrale beleids sturinggemeente verantw.regelaarambtenaren Keten sturinggemeente verantw.regisseurprofessionals 10-09-2013Geriatrisch Netwerk4

5 Sturingsmodellen (2) Sturings- model ScenarioRol overheidKennisbron burgerparticipatie Vraag sturing individuele burger verantwoordelijk bemiddelaarburgerszelfbestuur Frontlijn sturing burgers en professionals verantw. onderhandelaar burgers en professionals meebeslissen/ coproductie Expert-, markt sturing gemeente, delegeert naar experts regelaar, markt meester experts, marktpartijen informeren 10-09-2013Geriatrisch Netwerk5

6 Werken in de Wijk Geïntegreerd en verbonden: Signaalgestuurd (outreachend werken) Werken vanuit presentie (participatie bevorderen kwetsbare individuen) Werken vanuit model Burgerkracht (vrijwillige inzet, school, sportver. enz) Specifiek en specialistisch (sociaal) werk waar nodig: GGZ, huisarts, Mooiland, politie. 10-09-2013Geriatrisch Netwerk6

7 Wat betekent dat in de praktijk? Blijf bij de vraag van de inwoner/burger Sluit aan bij het proces wat nodig is. Sneller bij de hulpvraag aansluiten zodat dure zorg vermeden kan worden. Niet alleen goedkoper, maar zeker beter voor cliënt/inwoner en zijn/haar situatie. 10-09-2013Geriatrisch Netwerk7

8 10-09-2013Geriatrisch Netwerk8 Radius is aanwezig in dorpen en wijken in Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en Sint Anthonis www.radius-lvc.nl info@radius-lvc.nl www.radius-lvc.nl info@radius-lvc.nl


Download ppt "10/09/2013, Geriatrisch netwerk. Centrale vraag: Worden de sociale wijkteams in Land van Cuijk dienstverleningsteams of teams met frontlijnwerkers? 10-09-2013Geriatrisch."

Verwante presentaties


Ads door Google