De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Debugging en Tracing met Visual Basic.NET André Obelink, MCSD Visual Basic Groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Debugging en Tracing met Visual Basic.NET André Obelink, MCSD Visual Basic Groep."— Transcript van de presentatie:

1 Debugging en Tracing met Visual Basic.NET André Obelink, MCSD Visual Basic Groep

2 Me.About Me.VBG - een van de oprichters 1995, eindredacteur, website Me.Experience - VIC20, Commodore 64, Clipper  CBM basic vanaf 1982 - Visual Basic 1.0  Visual Basic.NET 2003/2005 - Rich Clients, Componenten, N-Tier, API’s, Databases Me.Write() - Visual Basic Magazine, Microsoft.NET Magazine Me.CurrentJob -...

3 Visual Studio.NET debugger Alle.NET talen - Visual Basic.NET, C#, … Native Win32 talen - Visual Basic 5.0, Visual Basic 6.0, C++, … Transact-SQL - SQL Server 7.0, SQL Server 2000, … Alle ASP.NET talen Alle ASP talen - VBScript, Jscript, …

4 Verschillende typen fouten Syntax Errors - compiler kan code niet compileren - relatief makkelijk op te lossen, de VS.NET IDE biedt je hulp - voorbeeld: typefouten, parameters vergeten etc. Runtime Errors - code is gecompileerd - met debugging goed te traceren - te voorkomen door defensief te programmeren en exceptionhandling - bijvoorbeeld: delen door 0, netwerkverbinding niet aanwezig etc. Logical Errors - alles ‘lijkt’ goed te gaan…. - meest lastige fouten om op te sporen en op te lossen - bijvoorbeeld: berekeningen kloppen niet, onjuiste data in database

5 Edit & Continue in VB.NET 2003 Geen ‘Edit & Continue’ meer aanwezig - heeft te maken met het feit dat we werken met gecompileerde code - goede nieuws: vanaf Visual Studio 2005 is het weer beschikbaar Waarom ‘Edit & Continue’ niet moet terugkeren… - Informality  het spanningsveld tussen debuggen en testen - Trial and Error  oplossen zonder werkelijk begrip van de fout - Er worden makkelijker nieuwe bugs geïntroduceerd. - inherent aan ad-hoc aanpassingen - tijdens een sessie meerdere fouten oplossen verhoogt risico nieuwe bugs - aanpassingen aan kleine codeblokken verhoogt risico nieuwe bugs

6 Configuration Manager Configuration = Debug  Symbolbestand (*.pdb) Buildconfiguraties bestaan op 2 niveaus ProjectSolution

7 Breakpoints Veel gebruikte manier om debuggen te initiëren Flexibeler met condities, hitcount etc. Breakpoints worden opgeslagen bij project Breakpoint-window  breakpoint tijdelijk uitzetten

8 Demo Breakpoints

9 Debug windows Output-window Locals-, Autos- en Watch-window - alleen de scope is anders - je kunt vanuit deze windows waarden muteren Command- en Immediate-window - hetzelfde window, het kan echter in Immediate-mode draaien - Command-window  zoals naam zegt: commando’s uitvoeren - Immediate-window  opvragen variabelen, aanroepen procedure Andere windows - Call Stack-window- Me-window - Threads-window- Module-window - Register-window- Memory-window

10 Demo Debug Windows

11 Debug en Trace classes Classes met dezelfde met properties en methods - Trace ook geschikt voor gecompileerde applicaties in het veld Het zijn ‘Shared’ classes  soort public object Debug methods alleen aangeroepen wanneer DEBUG is aangegeven Trace methods alleen aangeroepen wanneer TRACE is aangegeven Zowel voor VB.NET als C# geldt: Release-builds  standaard TRACE = True

12 Tracing code Write() en WriteLine()  informatie wegschrijven - de informatie wordt naar elke TraceListener gestuurd WriteIf() en WriteLineIf()  hiermee heb je invloed op het wel/niet loggen van de informatie - je eigen condities, zoals : x>y, intKlantNr = 100 etc. - BooleanSwitch, TraceSwitch Fail() en Assert()  Assert indien conditie: False Bovenstaande methods accepteren een geformateerde string: (message, category) - helaas zijn dit ‘sealed’ classes, daardoor niet snel te verhelpen

13 Trace – opmaak informatie Trace en Debug classes kennen properties en methods waarmee je de formattering kan beïnvloeden IndentSize - het aantal spaties dat ingesprongen moet worden IndentLevel - past de inspringing aan voor de huidige WriteLine() of WriteLineIf() Indent() en Unindent() methods wijzigen ook de IndentLevel

14 Trace class Write() en WriteLine() kent twee parameters 1. Message – de tekst die je wilt loggen 2. Category – de categorie van de melding De informatie wordt als volgt geformateerd: - : De informatie wordt als volgt geformateerd: - : Trace.WriteLine(“Eerste niveau”, “info”) Trace.Indent() Trace.WriteLine(“Tweede niveau”) Trace.Unindent() Trace.WriteLine(“Eerste niveau”, “info”) info: Eerste niveau Tweede niveau info: Eerste niveau

15 Trace Listeners ‘Alle’ gelogde data wordt doorgeven aan ‘alle’ trace listeners binnen het Application Domain - meestal geconfigureerd door het Config-bestand - je kunt ook ‘at runtime’ classes toevoegen aan de collectie Elke Application Domain creëert haar eigen TraceListners collectie Trace Listeners zijn afgeleidt van de TraceListeners class  dus ‘zelfbouw’ mogelijk!

16 Trace Listeners ClassOmschrijving DefaultTraceListener (standaard aanwezig) Trace berichten worden weggeschreven naar naar OutputDebugString en naar de geattachde debugger (VS.IDE). EventLogTraceListener Trace berichten worden weggeschreven naar het aangegeven EventLog. TextWriterTraceListener Trace berichten worden weggeschreven naar het aangegeven Tekstbestand (Stream) MijnTraceListener Trace berichten worden weggeschreven naar een SQL-Server of Accessbestand of …

17 Demo Debug en Trace classes

18 BooleanSwitch en TraceSwitch Invloed op welke data er gelogd wordt BooleanSwitch  True/False  Aan/Uit TraceSwitch  5 niveaus – ‘cumulatief’ - Off (0)Geen Trace - Error(1)Summiere foutmeldingen - Warning (2)‘Error’ + waarschuwingen - Info(3)‘Warning’ + andere korte boodschappen - Verbose(4)‘Info’ + gedetailleerde boodschappen Ook in te stellen in Application Config bestand Jij moet zelf waarden checken!  WriteLineIf()

19 Switches in Application Config

20 Voorbeelden gebruik Switches Dim objBlnSwitch As New BooleanSwitch("MijnBooleanSwitch", "") Dim objBlnSwitch As New BooleanSwitch("MijnBooleanSwitch", "") Dim objTrcSwitch As New TraceSwitch("MijnTraceSwitch","") Dim objTrcSwitch As New TraceSwitch("MijnTraceSwitch","") ' Value = 1 --> Wel loggen ' Value = 1 --> Wel loggen Trace.WriteLineIf(objBlnSwitch.Enabled = True, "Boolean") Trace.WriteLineIf(objBlnSwitch.Enabled = True, "Boolean") ' Value = 3, Error = 1, 1 Wel loggen ' Value = 3, Error = 1, 1 Wel loggen Trace.WriteLineIf(objTrcSwitch.TraceError = True, "Error") Trace.WriteLineIf(objTrcSwitch.TraceError = True, "Error") ' Value = 3, Verbose = 1, 4 niet Niet loggen ' Value = 3, Verbose = 1, 4 niet Niet loggen Trace.WriteLineIf(objTrcSwitch.TraceVerbose = True, "Verbose")

21 Dynamische TraceListener initializeData="c:\MijnLog.log" />

22 Demo Dynamische TraceListener

23 Debug SQL-Server Stored Procs Min. SQL Server 7.0, SQL Server 2000 aanbevolen Database ‘server’ min. Windows NT 4.0 MSDE2000 kan men debuggen met VS.NET Pro > Voor ‘echte’ SQL2000  VS.NET Ent. of Architect Installeer SDI (niet stan- daard).

24 Probleemoplossing debug SQL Sqlle.dll + Sqldbreg2.exe op debug werkstation Sqldbg.dll op server + debug werkstation + registr. Mssdi98.dll in \binn map van SQL Server - SQLServer2000  installatie VS.NET juiste versie op juiste locatie - MSDE2000  installatie VS.NET Pro juiste versie op onjuiste locatie Rechten op sp_sdidebug stored procedure - hangt af van gebruikte accounts (service + programma) - EXEC master..sp_sdidebug WinXP SP2  niet debuggen in eigen applicatie - debuggen vanuit Server Explorer – Step Into gaat ‘goed’… - op aanvraag hotfix bij Microsoft beschikbaar

25 Debuggen SQL-Server Server Explorer – Stored Proc – Step Into SP Breakpoint moet wel in Stored Procedure zelf staan en kan niet in aanroepende functie Binnen code-windows ook ‘Run Selection’

26 Demo SQL Server debugging

27 Samenvattend Tracing is een geweldige tool, omdat… - je inzicht kunt krijgen in lastige, logische problemen… - je flexibel bent in het wel/niet tracen, welk niveau, welke opslagmedia - je van buitenaf het trace-gedrag kan beïnvloeden (App.Config) Tracing is een geweldige tool, maar… - klant moet niet de indruk krijgen dat je programma vol bugs zit… - proberen te vermijden om veel te tracen naar EventLog (traag) - elke WriteLineIf() is een check in je programma (performance) - Trace.Assert staat is ‘enabled’ in standaard Release Builds - *.pdb bestanden  nodig, maar beïnvloeden performance nadelig

28 Meer informatie Comprehensive VB.NET debugging Mark Pierce - A!Press Microsoft.NET Magazine #7 Debugging en Tracing met Visual Basic.NET André Obelink, VBG (december 2004) http://msdn.microsoft.com http://www.informit.com

29 © 2004 André Obelink – andre@obelink.com een samenwerking tussen

30 Conditional Compilation #Const Debug = False' Debugging uit #Const Trace = True ' Tracing aan Class VerkoopOrder Public Sub Save() #If Debug Then  In dit geval nooit bij Trace ControleerRegelsMetKop() ControleerRegelsMetKop() #If Trace Then SchrijfNaarLog(“Test 1,2,3”) SchrijfNaarLog(“Test 1,2,3”) #End If VerkoopOrderOpslaan() VerkoopOrderOpslaan() End Sub End Sub End Class

31 Trace Listeners - Constructor De InitializeData attribuut wordt aangegeven in de constructor van de TraceListener  New() - DefaultTraceListener, geen parameters - EventLogTraceListener, de naam van het EventLog - TextWriterTraceListener, de naam van het tekstbestand of de stream


Download ppt "Debugging en Tracing met Visual Basic.NET André Obelink, MCSD Visual Basic Groep."

Verwante presentaties


Ads door Google