De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL"— Transcript van de presentatie:

1 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
05/04/2017 Fitten Goede ‘fit’ tussen taken / functie en competenties / vitaliteit gewenst Geregelde aanpassing is nodig voor blijvende adaptatie (Roekel Kolkhuis Tanke, 2008) Aanpassing kan gericht zijn op: Organisatie (arbeidsomstandigheden, -inhoud, -voorwaarden en/of –verhoudingen) Werknemer (scholing, verbeteren leefstijl) Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

2 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
05/04/2017 Fitten: werkomgeving Werkomgeving moet passen bij kwaliteiten werknemer Aandachtspunten zijn o.a.: werktempo fysieke belasting mentale belasting autonomie eigen verantwoordelijkheid aansturing Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

3 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
05/04/2017 Fitten: werknemer Werknemer moet zich inspannen om ‘bij te blijven’ en goede conditie te behouden Moet ook bereid zijn om periodiek van functie te veranderen in het kader van persoonlijke groei en flexibiliteit Demotieregeling past in dit kader Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

4 Flexibiliteit bij werkgever vereist -1
05/04/2017 Flexibiliteit bij werkgever vereist -1 Leeftijdsgericht personeelsbeleid begint bij aanstelling Accepteer dat piek in productiviteit voor de pensioenleeftijd ligt Beoordeel productiviteit van teams en niet alleen van individuen: jongeren moeten nog leren middenmoot is het meest productief ouderen brengen rust en ervaring in Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

5 Flexibiliteit bij werkgever vereist -2
05/04/2017 Flexibiliteit bij werkgever vereist -2 Schep niet alleen functies voor ‘ideale werknemer’ Reken niet te strak in ‘gezonde fte’s’ Reserveer geld voor outplacement of detachering naar elders Zorg dat mensen op tijd vertrekken: uitgebluste ouderen vinden niks anders meer Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

6 Eruit gelicht: ouderen en werk feiten en fictie
05/04/2017 Eruit gelicht: ouderen en werk feiten en fictie Wat neemt af naarmate je ouder wordt? fysieke vermogens (zintuigen, botmassa, spiermassa, coördinatie) mentale vermogens (afname snelheid informatieverwerking, minder korte termijn geheugen) secundaire veroudering in combinatie met leefstijl en omgevingsfactoren: blootstelling aan schadelijke stoffen langer, meer kans op (ouderdoms)ziekten (STECR, 2004) Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

7 Ouderen en werk: feiten en fictie
05/04/2017 Ouderen en werk: feiten en fictie Wat neemt toe naarmate de leeftijd vordert? minder fouten maken life-events en omgang er mee ervaring ‘cristallized competences’ versus ‘fluid competences’ zorg voor anderen Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

8 Specifieke risicofactoren ouderen
05/04/2017 Specifieke risicofactoren ouderen werken onder hoge tijdsdruk zware fysieke belasting toepassing van snel ontwikkelende technologie beeldvorming! Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

9 Aandachtspunten voor behoud ouderen
05/04/2017 Aandachtspunten voor behoud ouderen ‘De’ oudere werknemer bestaat niet De oudere van morgen is een andere dan die van vandaag Er zijn ‘verborgen’ waarden van oudere werknemers (NIDI 2003) De Nederlandse werknemer is zijn eigen grootste vijand (NIDI 2003) Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

10 Leeftijdsbewust beleid: het lukt niet
05/04/2017 Leeftijdsbewust beleid: het lukt niet Weerstand? bij werknemers: beeldvorming rondom oudere werknemers verworven rechten lastig af te staan bij werkgevers extra kosten rendementsverlies investering in mensen ‘die toch verdwijnen’ Weerstand is te verwachten maar te managen! Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

11 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
05/04/2017 Aanpak weerstand urgentie verandering aanpak duidelijk voor iedereen ‘wat betekent het voor mij’? aanpassing vergt tijd (rouwproces) zeg wat u denkt (ik voel weerstand!) begrijp de weerstand welke bezwaren: weerstand als informatiebron last but not least: bereid u voor op mogelijke weerstand Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

12 Voorbeelden van weerstand
05/04/2017 Voorbeelden van weerstand we hebben al een ouderenbeleid! dat is dus een te late aanpak het is niet ‘compleet’ m.a.w. het pampert alleen ons bedrijf is nog jong ook jongeren worden ouder: jong geleerd is oud gedaan! juist deze doelgroep laat zich meenemen je komt aan de rechten van het bedrijf! of zijn het tradities? ook rechten zijn aan tijdsgeest onderworpen we kunnen en willen niet meer leeftijdsbewust beleid richt zich niet op geforceerd actief houden ouderen zijn niet rendabel zie eerdere argumenten Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

13 Rendement leeftijdsbewustbeleid?
05/04/2017 Rendement leeftijdsbewustbeleid? minder job hopping meer rendement door minder ‘muiterij’ (gebrek aan commitment en motivatie) sneller innovatief werken en interesse voor innovaties werknemerstevredenheid en lager verzuim winst door kwaliteitsstijging behoud bedrijfscontinuïteit concurrentievoordeel bedrijfsimago Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

14 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
05/04/2017 Kortom Investeren in uw werknemers loont! Meer vragen/ opmerkingen? Lectoraat Arbeid & Gezondheid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL


Download ppt "Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL"

Verwante presentaties


Ads door Google