De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

L Opening 2 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "L Opening 2 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 l Opening 2 december 2008

2 De voorzitter: Lilian Soerel

3 Een initiatief van:

4 Wat is het? Intersectorale samenwerking tussen bedrijven en instellingen in een regio, zonder winstoogmerk. De deelnemende organisaties zoeken elkaar regelmatig op om “moeilijk vervulbare vacatures’’ en “moeilijk herplaatsbare medewerkers’’ uit te wisselen tijdens een netwerkbijeenkomst. Daarbij leren ze van elkaar; hoe om te gaan met bepaalde arbeidsmarkt- of re-integratie-problemen binnen en buiten de eigen organisatie

5 Basisgedachte: Wie in het ene bedrijf als gevolg van arbeidsongeschikt-heid (of boventalligheid) moeilijk in de eigen of een andere functie kan blijven werken, kan voor een ander bedrijf een geschikte werknemer zijn. Werkgevers werken in een Poortwachtercentrum samen zonder bemoeienis van overheid en commerciële aanbieders van re-integratieproducten. Werkgevers ‘halen en brengen’ en dienen daarmee zowel de eigen personeelsvoorziening-belangen, als die van de andere deelnemende organisaties.

6 Hoe werkt dat? Werkgevers komen een keer per twee maanden bijeen; Het eerste deel is een presentatie van een relevant thema; Na de lunch is het tijd voor de matching. Twee matchmakers bieden met de ingeleverde profielen van vacatures en medewerkers tegen elkaar op. De overige deelnemers denken hardop of geven elkaar tips over welk (ander) netwerk aangesproken kan worden. Is er een mogelijke ‘match’ dan worden er visitekaartjes uitgewisseld en maken beide partijen een afspraak na afloop van de bijeenkomst. Na de bijeenkomst wordt over de resultaten nagebeld. Is de match gelukt, wat waren eventuele belemmeringen? Kunnen we nog helpen om eea tot een succes te maken?

7 Spelregels Het PWC vindt zesmaal per jaar plaats, van twaalf tot twee uur, inloop vanaf half twaalf, afwisselend bij een betrokken organisatie of bedrijf; Dit PWC is bedoeld voor alle werkgevers uit Amsterdam, groot en klein, uit alle profit en non-profit sectoren en elke branche; Deelname aan het PWC is vooralsnog kosteloos. Het PWC draait op vrijwilligers, een mix uit het bedrijfsleven en de overheid. Wel wordt er van deelnemende bedrijven een inspanning verwacht.

8 Spelregels - vervolgd Voor wat, hoort wat. Als een bedrijf regelmatig reintegranten aanlevert, zal het bedrijf ook zo nu en dan een vacature moeten leveren; UWV en CWI schuiven altijd aan om kennis en expertise te delen met P&O’ers; Volgorde: eerst komen de bedrijven met re-integranten. Per ronde één re-integrant per bedrijf. Soms zijn er meerdere rondes nodig. Pas daarna komen de vacatures die nog niet ingevuld zijn aan de beurt ; Commerciële intermediairs op het gebied van re-integratie mogen per organisatie maximaal één re-integrant aanmelden, en komen pas aan de beurt in de tijd die over is als de re-integranten en vacatures van ‘gewone’ bedrijven besproken zijn.

9 Wat kost het? Bedrijven betalen in de opstartfase geen lidmaatschapgeld; Afhankelijk van het succes en subsidiemogelijkheden komt er in de toekomst een mogelijke bijdrage per succesvolle match.

10 Wat levert het op? Besparing van kosten Voorkomen ontslag
loondoorbetalingverplichting voor een zieke werknemer voor minimaal twee jaar geen noodzaak een externe re-integratiebedrijf in te schakelen. Voorkomen ontslag Bij een geslaagd van werk-naar-werk-traject kan een ontslagprocedure worden voorkomen (en een conflictsituatie).

11 Individuele werknemersbelangen worden gewaardeerd
Wat levert het op? Individuele werknemersbelangen worden gewaardeerd Zieke werknemers of met werkloosheid bedreigde medewerkers kunnen weer tevreden aan de slag bij een andere werkgever en daarmee een openstaande vacature bij die werkgever vervullen in plaats van in een uitkeringssituatie te vervallen. Preventie krijgt aandacht mobiliteit van werknemers gezond en effectief ondernemingsbeleid/gezondheidsbeleid goed werkgeverschap en behoud van gemotiveerd personeel.

12 Voordeel voor de werknemer
een mogelijkheid om weer aan het werk te kunnen in een andere omgeving Beperken van langdurige uitval Het bieden van een kans op een nieuwe uitdaging.

13 3 december 2007:

14 De opening: Uri Coronel, voorzitter VNO-NCW Regio Amsterdam Jasper Heusdens, voorzitter ORAM

15 Aan het woord: Caroline Dignum - ervaringsdeskundige

16

17 Lunch

18 Het matchen: Matchmakers Corine Wieringa en Jan Alberts nemen de ingezonden matchformulieren met u door. Spontane inval wordt op prijs gesteld!

19 Bijeenkomsten 2009 Donderdag 12 februari 2009 Donderdag 16 april 2009 Dinsdag 16 juni 2009 Dinsdag 8 september 2009 Dinsdag10 november 2009 Van tot uur. Wisselende locatie


Download ppt "L Opening 2 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google