De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dames en heren, welkom aan boord!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dames en heren, welkom aan boord!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Dames en heren, welkom aan boord!
Toen u aan deze Daltonreis begon, zaten we op een heel ander stuk van de Atlantische Oceaan….. Er is gedurende de reis om ons heen inmiddels het een en ander veranderd…..

3 Vertrekpunt – idealisme
sterk pedagogisch bepaald

4 Drie pedagogische kernwaarden van Luc Stevens:
relatie competentie autonomie

5 Relatie, competentie en autonomie kunnen naar onze mening het beste binnen het daltononderwijs worden gerealiseerd. Vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken

6 Vraag: Wie hoor je tegenwoordig nog over relatie, competentie en autonomie? Antwoord: PA studenten ….

7 Dalton is springlevend in de groepen 1 en 2!
We zijn verder dan in en in 2009…

8 opbrengstgericht werken vaardigheidsscores vaardigheidsgroei
In hoeverre speelden deze factoren ook al een rol in 2004: opbrengstgericht werken vaardigheidsscores vaardigheidsgroei trendanalyses dwarsdoorsnedes eindopbrengsten tussenopbrengsten DIM zwakke scholen excellente scholen aparte klasjes voor hoogbegaafden

9 goede instructie: DIM DIM als ‘vijfgangen menu’ …….? een school moet kinderen iets leren. Ook dalton gaat er van uit dat prestaties er toe doen (nu zelfs doel nr 1) verdient een ‘zwakke school’ een daltonlicentie ……?

10 Begin van de daltonreis …..
1 juli 2004 PowerPoint ter gelegenheid van het daltonpredikaat

11 Wat doe je nog steeds zo.. Wat is veranderd? Waarom?

12 Directe Instructie Model en Dalton

13 Veel scholen ervaren druk vanuit de inspectie om zo goed mogelijk te presteren.
Voor daltonscholen is die druk extra groot. Het komt steeds meer voor om maar iets minder aan dalton te doen en iets meer aan de directe instructie. Alsof daltonwerkwijzen hogere opbrengsten in de weg zouden staan….

14 Het behalen van goede onderwijsresultaten
Doelstellingen daltononderwijs: Het behalen van goede onderwijsresultaten Het ontwikkelen van het kind als persoon. Te denken valt hier aan zelfverantwoordelijkheid, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling etc. Daltononderwijs onderscheidt zich van het reguliere onderwijs door de visie dat de tweede doelstelling in belangrijke mate bijdraagt aan de eerste!

15 Voor alle scholen geldt op dit moment dat de opbrengsten belangrijker zijn dan wat dan ook!
De leeropbrengsten moeten omhoog. Handelingsgericht werken, het directe instructiemodel en groepsplannen

16 Bovenschoolse besturen voeren verbetertrajecten in voor al hun scholen.
Voor alle scholen dezelfde vorm, dezelfde werkwijzen. Alsof het werken met het directe instructiemodel de enige werkwijze zou zijn, die zou kunnen leiden tot hogere opbrengsten.

17 Directe Instructie Model star hanteren als ‘viergangen menu’
Het ouderwetse lesrooster weer invoeren Losse lessen als geheel geven Wat valt hierin nog te plannen door de leerlingen? Hoezo ‘vrijheid’……..?

18 Dilemma Nederlandse daltonscholen:
Daltonscholen zoeken gericht naar mogelijkheden om hun leerlingen tenminste voor een deel eigenaar te maken van hun eigen leerproces. We hechten waarde aan zelfregulerend leren en beogen onze leerlingen zo op te voeden, dat ze de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces in steeds grotere mate aankunnen. In dit kader is het niet wenselijk, dat de leerkracht weer sturend gedrag gaat vertonen!

19 Simon Veenman – bedenker van het DIM – 2001
Veenman gaat in zijn Directe Instructie Model veel flexibeler om dan we nu vaak onder druk van de inspectie en schoolbesturen zien. ‘ Het instructiemodel is vooral geschikt voor leerstof en vaardigheden waarbij alle stappen afzonderlijk kunnen worden aangeleerd of geoefend. De leerstof die hierbij gebruikt wordt laat zich meestal goed structureren en opdelen in kleine stappen.’ Voorbeeld: nieuwe oefenstof Rekenen & Wiskunde

20 Op de meeste scholen wordt het directe instructiemodel erg letterlijk genomen en is het verworden tot de standaard didactische aanpak, die bij vrijwel alle vakken gevolgd moet worden. dalton school DIM school

21 Model Directe Instructie
Dagelijkse terugblik Instructie Begeleide inoefening Individuele verwerking – zelfst. werken Terugblik – reflectie / evaluatie Leermodel of lesmodel?

22 Oplossingen… Zelfstandig werken handhaven binnen het DIM …?
Zelfstandig werken voor een deel plaatsen in een blok ‘ daltontijd’ ‘Daltonzones inlassen’ in het rooster (daltontijd)

23 daltontijd zelfst. werken terugblik doel instructie
10 min. terugblik doel instructie begeleide instructie zelfst. werken verlengde instructie zelfst. werken 10 min. terugblik doel instructie begeleide instructie zelfst. werken verlengde instructie daltontijd

24 daltontijd 10:30 – 11:30 uur groep 4 en 5 tegelijk
begeleiding zelfstandig werken: 1 leerkracht / 1 onderwijsassistente individuele hulp: 1 leerkracht Reflectie / terugblik / evaluatie ‘s middags de volgende dag bij het begin van de nieuwe les

25 werkwijze groep 1 en 2 doorzetten op de middag
NIEUW: dalton in groep 3 werkwijze groep 1 en doorzetten op de middag werken vanuit de kring de taakborden gaan mee plannen / hoeken maken


Download ppt "Dames en heren, welkom aan boord!"

Verwante presentaties


Ads door Google