De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing.” – Martin Luther King.

Verwante presentaties


Presentatie over: "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing.” – Martin Luther King."— Transcript van de presentatie:

1

2 To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing.” – Martin Luther King

3

4

5

6

7

8

9 BIDDEN E E N K O R T E C U R S U S

10 5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

11 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’. Mattheus 6:5-13 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’. Mattheus 6:5-13

12

13 BIDDEN E E N K O R T E C U R S U S Gebruik je eigen woorden

14 BIDDEN E E N K O R T E C U R S U S Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Bid onophoudelijk. I Thess 5:17

15 BIDDEN E E N K O R T E C U R S U S Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! “Prayer is not an old woman's idle amusement. Properly understood and applied, it is the most potent instrument of action.” – Mahatma Gandhi

16 BIDDEN E E N K O R T E C U R S U S Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! Let op de werkelijkheid Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! Let op de werkelijkheid

17 BIDDEN E E N K O R T E C U R S U S Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! Let op de werkelijkheid Let op je motivatie Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! Let op de werkelijkheid Let op je motivatie Waar komen deze ruzies en onenigheden nou vandaan? Denk je dat dat zomaar gebeurt? Denk nou eens na! Ze zijn het gevolg van je verlangen om dingen op jouw manier te bereiken. Diep van binnen lever je een gevecht om daar te komen waar je wilt zijn. Je verlangt naar wat je niet hebt, en bereid over lijken te gaan. Je ontvangt niets omdat je niet bidt! En als je bidt, krijg je nog niks, omdat je er alleen maar opuit bent om je eigen hartstocht te bevredigen! Jakobus 4:2-3

18 BIDDEN E E N K O R T E C U R S U S Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! Let op de werkelijkheid Let op je motivatie! Gebed is krachtig! Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! Let op de werkelijkheid Let op je motivatie! Gebed is krachtig! Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 17 Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. 18 Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. Jakobus 5:15-19

19 BIDDEN E E N K O R T E C U R S U S Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! Let op de werkelijkheid Let op je motivatie Gebed is krachtig! Gebruik je eigen woorden Bidt vaak en veel Geloof! Let op de werkelijkheid Let op je motivatie Gebed is krachtig!

20 EN NU PRACTISCH… Bidden voor onszelf Bidden voor de wereld

21 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’. Mattheus 6:5-13 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’. Mattheus 6:5-13 Hoe denk je over God na? Wat zou God willen doen – in jouw leven en wereld? Wat heb je nodig? Welke schulden heb jij – welke vergeef jij? Uit welk kwaad moet jij verlost worden

22 Global Day of Prayer Als mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 2 Kron 7:14

23 Bidden voor kerken in Rotterdam Dat de Heilige Geest weer in de kerk mag komen Dat de kerk meer betrokken mag raken bij de stad Voor kerkleiders Dat jonge mensen weer aangesproken mogen worden door de het geloof Voor samenwerking tussen kerken Voor nieuwe initiatieven in Rotterdam Voor vernieuwing en innovatie Dat de Heilige Geest weer in de kerk mag komen Dat de kerk meer betrokken mag raken bij de stad Voor kerkleiders Dat jonge mensen weer aangesproken mogen worden door de het geloof Voor samenwerking tussen kerken Voor nieuwe initiatieven in Rotterdam Voor vernieuwing en innovatie


Download ppt "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing.” – Martin Luther King."

Verwante presentaties


Ads door Google