De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Edith Josten, Korver A., de Lange W.A.M..  Studeerde Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg.  Vanaf 2001 werkte Edith bij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Edith Josten, Korver A., de Lange W.A.M..  Studeerde Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg.  Vanaf 2001 werkte Edith bij."— Transcript van de presentatie:

1 Edith Josten, Korver A., de Lange W.A.M.

2  Studeerde Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg.  Vanaf 2001 werkte Edith bij het ministerie van SZW en vervolgens bij het onderzoeksinstituut OSA.  Sinds 2007 werkt ze bij het SCP. Ze houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar werkende armen en de positie van laagopgeleiden op de arbeidsmarkt.

3  zo’n 24.000 tot 33.000 doven en zwaar slechthorenden in Nederland  Doven en zwaar slechthorenden hebben met name moeite met abstracte begrippen die niet naar concrete voorwerpen verwijzen. Daarnaast is de spraak van vroegdoven vaak lastig verstaanbaar, zeker voor mensen die niet gewend zijn aan de manier waarop zij spreken.  Uit buitenlands onderzoek is bekend dat de arbeidsdeelname van doven en zwaar slechthorenden lager ligt dan die van horenden.Ook laat buitenlands onderzoek zien dat het inkomen van doven die werken gemiddeld genomen aanmerkelijk lager ligt dan dat van horenden.  De communicatie met doven en zwaar slechthorenden verloopt moeizamer dan met horenden, de taalbeheersing van vroegdoven is vaak slechter, de verstaanbaarheid van vroegdoven is vaak slechter.

4  Niet kunnen horen van geluidssignalen  Niet kunnen horen van mondelinge communicatie  Vermoeidheid ligt vaak hoger dan gemiddeld omdat communicatie met horenden extra inspanning kost  Vaker voorkomen van psychische problemen  Beheersing van het Nederlands is vaak slechter dan gemiddeld  Verstaanbaarheid spraak voor horenden is vaak slechter  Sociale en werknemersvaardigheden blijven achter, m.n. bij sommige groepen20 Xx xx x

5

6  Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden  landelijke belangenvereniging voor mensen die hoorproblemen hebben: slechthorendheid, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid, de ziekte van Ménière.  voorlichting, belangenbehartiging, contact bieden.  tweemaandelijks tijdschrift HOREN uit met interviews, reportages en achtergrondartikelen

7  informeert en adviseert plots- en laatdoven  geeft voorlichting over plots- en laatdoofheid  heeft contactpersonen voor opvang en hulpverlening en verwijst zonodig door naar professionele hulpverlening  bevordert onderzoek op het gebied van plots- en laatdoofheid  organiseert landelijke en regionale activiteiten en themabijeenkomsten  geeft een contactblad uit

8  streeft naar een maatschappij waarin doven als zelfbewuste mensen dezelfde rechten, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en levenskwaliteit hebben als iedereen.  Deze maatschappelijke gelijkwaardigheid en toegankelijkheid voor alle doven in Nederland vraagt om een erkende status van de Nederlandse Gebarentaal en de daarbij behorende dovencultuur


Download ppt "Edith Josten, Korver A., de Lange W.A.M..  Studeerde Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg.  Vanaf 2001 werkte Edith bij."

Verwante presentaties


Ads door Google