De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werk, werkloosheid en het vacuüm tussen burger en gemeente Thema Werkloosheid Lizie Dendauw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werk, werkloosheid en het vacuüm tussen burger en gemeente Thema Werkloosheid Lizie Dendauw."— Transcript van de presentatie:

1 Werk, werkloosheid en het vacuüm tussen burger en gemeente Thema Werkloosheid Lizie Dendauw

2 Referentie artikel  Romme, A.G.L, werk,werkloosheid en het vacuüm tussen burger en gemeente, Nibor, J.E.lit. code: 017, 1-17

3 Auteur artikel  Dr. A.G.L Sjoerd Romme  Prof. aan de universiteit van Maastricht en Eindhoven  Best teaching award  Decaan aan de faculteit Technologie Management

4 Inleiding  Wekloosheid  Een van de grootste problemen van de westerse samenleving  WAO en VUT  Opvallend volume  Werk  Meer dan vaste, duidelijk omschreven banen  Aanpak  Institutionele vernieuwing welvaartsstaat

5 Inhoudstafel artikel  Het huidige werkgelegenheidsbeleid  Werk en werkloosheid als sociale constructie  Ondermijning van scheiding tussen werk en werkloosheid  Het institutionele vacuüm tussen burger en gemeente  Het belang lokaal initiatief  Kringprocessen tussen burger en gemeente  Werkloosheid en institutionele vacuüm

6 Het huidige werkgelegenheidsbeleid  In een vijftal sporen 1. Macro-economisch beleid 2. Economische structuur 3. Herverdeling van werk 4. Activering van uitkeringsgelden 5. Aanpassing bestaande instellingen  Goed doordacht

7 Werk en werkloosheid als sociale constructies  Werk en werkloosheid  Sociale constructies  Tot crisis jaren 30  Vaag begrip  Werkloosheid samen met  Ontstaan grootschalige industriële bedrijvigheid  Werken in grote industriële werklplaatsen fabriekshallen  Radicale scheiding in tijd en ruimte  Gezinsleven en vrije tijd werk

8 Werk en werkloosheid als sociale constructies  Sociale collectieve zekerheidsstelsel  Ontwikkeling na WO II  Frankrijk, Nederland, Engeland  Werkloosheid  Onvrijwillige of niet-verwijtbare ledigheid

9 Ondermijning van scheiding tussen werk en werkloosheid  Strikte scheiding tussen werk- en niet- werksfeer  Implicaties  Twee ontwikkelingen ondermijnd:  De afkalving van de werkgelegenheid in de industriële sector  Aanzuigende en inefficiënte werking van de sociale zekerheid

10 Het institutionele vacuüm tussen burger en gemeente  Wegvallen traditionele lokale vangnetten  Familie, kerk, gilde, …  Gebrek aan overlegorganen en sturingsmiddelen  Leegte bij werkloosheidssituatie  Latent aanwezig bij werk  Zichtbaar en voelbaar bij wegvallen werk  Fysisch en sociaal isolement

11 Het institutionele vacuüm tussen burger en gemeente  Onbeheersbare processen met ongewenste effecten  Uitkeringsafhankelijkheid  Overlevingsstrategieën  Berusten in lot  Niet meer investeren in sociaal kapitaal  Terugkeer naar betaalbare baan onwaarschijnlijk  Individuele uitkeringstrekkers  Afgunst participant  Misbruik sociale zekerheidsregelingen

12 Het belang van lokaal initiatief  Opvullen vacuüm  Toename doeltreffendheid van werkloosheidsbeleid?  Twee uitganspunten:  Besluitvormingsprocessen  Verschillende beleidsniveaus verbonden

13 Kringprocessen tussen burger en gemeente  Endenburg  Oplossing in jaren zeventig  Sociocratische organisatiemethode  Buurtkringen gekoppeld aan wijkkringen  Coördinator werkzaamheden  Vertegenwoordiger  Experiment in Charlois  Effect wordt aangetoond

14 Werkloosheid en het institutionele vacuüm  Volgens Endenburg  Werkloosheid  Fundamentele constructiefout in Westerse samenleving  Ontbreken dynamisch sociaal-politieke structuur  Illich  Beschreef industrialisatie en massaconsumptie  Campbell  ‘Geest van het consumentisme’


Download ppt "Werk, werkloosheid en het vacuüm tussen burger en gemeente Thema Werkloosheid Lizie Dendauw."

Verwante presentaties


Ads door Google