De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OOG VOOR HET VERSCHIL EEN OP DIVERSITEITGERICHT HRM-BELEID DIENT HET INDIVIDU CENTRAAL TE STELLEN. PAUL BREMAN, LOBKE SMEELS EN MAARTJE KLEIJN DIVERSITEIT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OOG VOOR HET VERSCHIL EEN OP DIVERSITEITGERICHT HRM-BELEID DIENT HET INDIVIDU CENTRAAL TE STELLEN. PAUL BREMAN, LOBKE SMEELS EN MAARTJE KLEIJN DIVERSITEIT."— Transcript van de presentatie:

1 OOG VOOR HET VERSCHIL EEN OP DIVERSITEITGERICHT HRM-BELEID DIENT HET INDIVIDU CENTRAAL TE STELLEN. PAUL BREMAN, LOBKE SMEELS EN MAARTJE KLEIJN DIVERSITEIT

2 Auteurs  Paul Breman  senior organisatieadviseur bij Twynstra Gudde  lector Organiseren van Innovatie bij de Hogeschool Utrect.  Lobke Smeels  organisatieadviseur bij Twynstra Gudde.  Maartje Kleijn  programmasecretaris at Raad voor Rechtspraak

3 Inhoud artikel  Wat is diversiteit  Redenen om met diversiteitbeleid aan de slag te gaan  Creatie van een klimaat dat diversiteit ondersteunt  Individuele benadering  Op diversiteitgericht HRM-beleid in de praktijk -Arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit -Rol HRM -Regelingen  Conclusies  Aanbevelingen voor de praktijk

4 1.Wat is diversiteit  Definitie hier: Verscheidenheid aan (typen) werknemers in organisaties in termen van sekse, etniciteit, leeftijd, fysieke gesteldheid en seksuele voorkeur. 2.Redenen om met diversiteitbeleid aan de slag te gaan  Verschillende motieven  Sociaal rechtvaardige motieven  Economische motieven  De noodzaak vanwege maatschappelijke ontwikkelingen.

5 3.Creatie van een klimaat dat diversiteit ondersteunt  ‘inclusive culture’: ontwikkelen van een cultuur die diversiteit ondersteunt en ‘toestaat’.  Model Pless & Maak

6 4.Individuele benadering  Hoofddoel: Creëren van een werksfeer waarbij elke individuele werknemer in zijn persoonlijke behoefte kan voorzien.  Hoe bereiken?  inzet instrumenten  Vb faciliteren kinderopvang

7 5.Op diversiteit HRM-beleid in de praktijk  Motieven die een rol spelen bij invoeren beleid  Economische motieven  Afspiegeling zijn van de klant en de samenleving  Krapte op de arbeidsmarkt  Aantrekkelijke werknemer  Bewustzijn creëren  Organiseren workshops en trainingen Meerwaarde van diversiteit laten zien

8 5.1.Arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit  Flexibiliteit in de vorm van werktijden, thuiswerken en beloning. Betere balans tussen werk en privé te bewerkstelligen  zo word er rekening gehouden met de verschillen tussen werknemers ten aanzien van hun werk

9 5.2.Rol HRM  Er is steun vereist van de top van de organisatie.  HRM: rol in doorsijpelen beleid 5.3.Regelingen  groot deel is werkzaam in organisaties waar een CAO van kracht is. CAO= Collectieve ArbeidsOvereenkomst

10 6.Conclusies  Diversiteit als onvoldoende  Eerste instantie een economisch motief  Belangrijk beleidinstrument: inhoud van arbeidsvoorwaarden  Flexibiliteit is een middel om vorm te geven  Belangrijke voorwaarde voor slagen: draagvlak  Nog een voorwaarde: cultuurverandering

11 7.Aanbevelingen voor de praktijk  Duidelijke visie vormen + visie inbedden op strategisch niveau

12 Bronnen  Paul Breman, Lobke Smeels en Maartje Kleijn,(24-10- 2008). Oog voor het verschil. Een op diversiteitgericht HRM-beleid dient het individu centraal te stellen.Twynstra Gudde, adviseurs en managers.  Pless, N.M., & T.Maak, ‘building an Inclusive Diversity Culture: Principles, processes and practice’, Journal of Business Ethics, 2004, 54, P.129-147  foto begin: http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id =15&thema=2 http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id =15&thema=2


Download ppt "OOG VOOR HET VERSCHIL EEN OP DIVERSITEITGERICHT HRM-BELEID DIENT HET INDIVIDU CENTRAAL TE STELLEN. PAUL BREMAN, LOBKE SMEELS EN MAARTJE KLEIJN DIVERSITEIT."

Verwante presentaties


Ads door Google