De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Werkwinkels Een integrale benadering xxxx. 2 Vandaag Werkwinkels - waarom?  Definitie  Doelstellingen  Uitgangspunten Wat gebeurt er in een Werkwinkel?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Werkwinkels Een integrale benadering xxxx. 2 Vandaag Werkwinkels - waarom?  Definitie  Doelstellingen  Uitgangspunten Wat gebeurt er in een Werkwinkel?"— Transcript van de presentatie:

1 1 Werkwinkels Een integrale benadering xxxx

2 2 Vandaag Werkwinkels - waarom?  Definitie  Doelstellingen  Uitgangspunten Wat gebeurt er in een Werkwinkel?  Welke dienstverlening & activiteiten?  Door welke partnerorganisaties? Hoe zijn de werkwinkels gestructureerd? Getuigenissen over één en ander...

3 3 Definitie Een werkwinkel is een 1-loket-punt voor een waaier van diensten voor zowel werkzoekenden, werkgevers als het brede publiek, of anders gezegd:  een vlot bereikbaar en toegankelijk  fysisch loket dat tot taak heeft,  enerzijds, het verzorgen van de geïntegreerde dienstverlening en,  anderzijds, het verschaffen aan alle rechtsonderhorigen van de basisinformatie inzake dienstenwerkgelegenheid.

4 4 2 pijlers - Precisering Geïntegreerde dienstverlening:  het geheel van afgestemde dienstverlening die door de partijen die diensten aanbieden in de WW wordt aangeboden. Dienstenwerkgelegenheid:  de werkgelegenheid die bijdraagt tot het vervullen van nog niet ingevulde maatschappelijke behoeften die betrekking kunnen hebben op zowel individuele, gezinsgebonden als collectieve aangelegenheden.

5 5 Historiek concept WW goedgekeurd begin 2000 pilootfase met 35 WW’s, op termijn (tegen 2004): opening van 140 WW’s gespreid over 4 jaar  momenteel 136 WW operationeel implicaties:  eigen budget  breuk met bestaande PLOT’s (gemeentelijke loketten voor tewerkstelling)

6 6 de Partners gemeentes en OCMW’s >> VVSG VDAB PWA’s >> RVA Vlaams Subsidie Agentschap Werk & Sociale Economie de derden >> SLN ATB (arbeidstrajectbegeleiding)

7 7 Doelstellingen Betere dienstverlening >> kwaliteit en resultaten  Klantgericht en transparant  Administratieve vereenvoudiging,  Eén (basis)dossier & één loket,  Zelfbediening  Geografische nabijheid,  Lokale accenten & autonomie  “De kwaliteit van de dienstverlening is belangrijk, niet wie ze levert!”  Samenbrengen van dienstverleners, publiek & privé  Samenbrengen van vraag & aanbod  Voor de twee pijlers  Werkzoekenden en werkgevers  Gezinnen en dienstverleners

8 8 Kenmerken Samenwerking tussen complementaire partners  En hun consulenten,  Gebruiken dezelfde informatie, dezelfde instrumenten,  Is méér dan samen in één gebouw... De Werkwinkel-identiteit  Eigen financiering, huisstijl en communicatie,  Externe communicatie: Werkwinkelwebsite en deelsites,  Interne communicatie: nieuwsbrief en extranet De WW-medewerkers  Blijven in dienst bij eigen organisatie,  Dus personeelskosten zijn voor de moederorganisatie!

9 9 Activiteiten in de WW Eigen dienstverlening van de partners  Volgens afgesproken taakverdeling, (overeenkomst),  Basisactiviteiten (VDAB, PWA)  Trajectbegeleiding (OCMW, ATB, VDAB)  Dienstenonderneming (PWA)  Informatie over lokale diensteneconomie (Gemeente) Overkoepelende dienstverlening  Onthaal,  Zelfbedieningshoek,  Informatie allerhande.

10 10 Structuur Organisatievorm was lang een vraagteken:  VZW / feitelijke vereniging / contractuele relatie ?  WW = samenwerkingsverband (netwerkorganisatie), Afspraken op overkoepelend niveau:  In een decreet en een contract (Partnerschapsverdrag), Lokale afspraken in samenwerkingscontract:  Wie doet wat?  Onderscheid inhoudelijke rol > < overkoepelende rol  Het financiële luik?  Wie is de baas? >> de overeenkomst...  Wie waakt over de samenwerking? >> de partners...  Rol voor het Dagelijks Beheer en vestigingsverantwoordelijke  Bevoegdheden Forum lokale werkgelegenheid?

11 11 Bedankt!


Download ppt "1 Werkwinkels Een integrale benadering xxxx. 2 Vandaag Werkwinkels - waarom?  Definitie  Doelstellingen  Uitgangspunten Wat gebeurt er in een Werkwinkel?"

Verwante presentaties


Ads door Google