De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Corlaer College 11 september 2012 Hartelijk welkom bij de Ouderinformatieavond Leerjaar 3 van het Corlaer College.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Corlaer College 11 september 2012 Hartelijk welkom bij de Ouderinformatieavond Leerjaar 3 van het Corlaer College."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Corlaer College 11 september 2012 Hartelijk welkom bij de Ouderinformatieavond Leerjaar 3 van het Corlaer College

2 Informatieavond Corlaer College 11 september 2012 Programma 20.00 uur: Opening en algemene inleiding  Klas 3 atheneum en havo.  Zelfstudie.  Kwaliteiten.  Beoordelen, VG, overgangsnormen en nieuwe slaag-zakregeling.  De profielkeuze in klas 3. Pauze In gesprek met de mentor.

3 Informatieavond Corlaer College 11 september 2012 Klas 3 atheneum en havo  De verandering t.o.v. de onderbouw. –Vakken –Zelfstudie i.p.v. thema –Toename huiswerkdruk –Docententeam  Huiswerk: 1,5 uur per dag is normaal.  Gebruik je zs-uren goed!  Advies: ga direct aan het werk en wacht niet tot de kerst of later.  Cambridge

4 Ouderinformatieavond Corlaer College 11 september 2012 Zelfstudie  Ll’n volgen per week 6 uur zelfstudie:  Cluster Ned-Dui-Eng-Fra (2 zs-uren)  Cluster wi-na-sk-bio (2 zs-uren)  Cluster gs-ak-ec (2 zs-uren) Leerlingen bepalen binnen het cluster aan welk vak ze werken. Werken in studiegroepjes ter ondersteuning: toelichting door de mentor na de pauze. Herinrichting Domein leerjaar 3.

5 Ouderinformatieavond Corlaer College 11 september 2012 Kwaliteiten In leerjaar 3 wordt verder gegaan met Comprendo.  Alle 5 kwaliteiten  Eigen keuzes  Nieuw voor de coaches  Extra aandacht door dhr. Jones.  Inloggen met leerling account voor rapportage.  Een leerling kan zelf aangeven als hij extra wil doen.

6 Informatieavond Corlaer College 11 september 2012 Beoordelen in klas 3  Leerling krijgt per vak een cijfer, dit is een Voortschrijdend Gemiddelde.  Overgangsnormen zijn te vinden op de site vanaf 1 oktober. Een leerling is reglementair bevorderd bij: geen cijfers lager dan 6 Of:1 x 5 (en de rest van de cijfers hoger) Of:1 x 4 - mits die niet in de SE-vakken zit Of:2 x 5 - mits die niet allebei in de SE-vakken zitten Een leerling is reglementair afgewezen als zich één of meer van de volgende situaties voordoet: Bij alle vakken: 4 of meer tekorten Of: Bij de SE-vakken:3 of meer tekorten Of: Bij Ne, En, Wi (indien SE-vak):2 of meer tekorten

7 Ouderinformatieavond Corlaer College 11 september 2012 De profielkeuze in klas 3 In klas 3 kiezen leerlingen: Een profiel : C&M, E&M, N&G, N&T  Begeleiding H. Schuiling  Hoe? Door klassikale lessen, interesse- testen, invullen proefformulier.  Wanneer? Vanaf november tot aan de ouderavond in januari 2012.

8 Ouderinformatieavond Corlaer College 11 september 2012 En daarna  Tijdens ouderavond in januari zijn er ook proeflessen voor leerlingen.  Eventueel zijn er nog gesprekken met leerlingen door decaan. Ouders kunnen hierbij betrokken zijn.  Eind februari 2013 moet het definitieve profielkeuzeformulier zijn ingevuld.  Decaan is bereikbaar via e-mail: hschuiling@corlaercollege.nl

9 Ouderinformatieavond Corlaer College 11 september 2012 Praktische zaken  Roosterwijzigingen via de website. Magister is niet volledig.  Rode en groene kaarten bestaan niet meer.  “Boni-beleid”

10 Informatieavond Corlaer College 11 september 2012 Pauze Na de pauze:  H3a dhr. BrobbelC 42  H3b dhr. MetsemakersC 43  H3c Mevr. Beilenhoff C 57  V3a mevrouw KlijnsmaC 67


Download ppt "Informatieavond Corlaer College 11 september 2012 Hartelijk welkom bij de Ouderinformatieavond Leerjaar 3 van het Corlaer College."

Verwante presentaties


Ads door Google