De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datavisualisatie als informatie: research into design

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datavisualisatie als informatie: research into design"— Transcript van de presentatie:

1 Datavisualisatie als informatie: research into design
minor I research Crosslab lente 2011 I

2 voorbeelden design research door ontwerpers:
Brenda Laurel: design research methoden Julian Oliver, Levelhead: historische referentie Jonathan Harris, The whale hunt: praktijkresearch

3 opdracht 6: bespreking les 16 mei
kwartaal 4: afronding onderzoek 9 mei: BRONNENONDERZOEK: “Research into Design” context: voorgeschiedenis, actualiteit opdracht 6: bespreking les 16 mei 16 mei: PRAKTIJKONDERZOEK: kennis uit praktijkopdrachten opdracht 7: bespreking les 23 mei 23 mei: USER ONDERZOEK: user context opdracht 8: bespr. les 30 mei 30 mei: FEEDBACK OPZET ONDERZOEKSDOCUMENT 6 juni: ONDERZOEKSDOCUMENT DEFINITIEF 20 juni: VAKBEOORDELING

4 context: voorgeschiedenis, actualiteit, actueel debat
Research into Design context: voorgeschiedenis, actualiteit, actueel debat opdracht 6: bespreking les 16 mei Breng de context / theoretisch kader van je onderwerp in kaart: [ woorden, uitgeprint meenemen!] voorgesch.: recente ontstaansgeschiedenis actualiteit: actuele ontwikkelingen m.b.t. jouw thema actueel debat: welke discussies zijn er gaande over jouw thema? wie zegt wat? [theoretische kaders] vat de visies samen in eigen woorden. denk aan de criteria voor auteurs [kwaliteit] en bronnen / notatie - bestudeer argumentatiestructuren:

5 bespreken a.h.v.: > voorgeschiedenis, actualiteit, actueel debat > auteurs: relevantie / professionaliteit / theoretisch kader > actueel debat: argumentatie: voor- en tegenargumenten argumentatiestructuren > bronnen: kern van de artikelen diversiteit bronnen (min 3) notatie bronnen: MLA-stijl

6 MLA, stylesheet van de Modern Language Association.
literatuurlijst: alfabetisch geordend > achternaam auteur - boeken 1. naam van de auteur(s) 2. titel van het werk / 3. info over de publicatie: plaats uitgave, uitgeverij, jaar uitgave. artikelen 2. titel van het artikel: enkele aanhalingstekens 3. naam van het tijdschrift 4. jaargang, het deelnummer, tussen haakjes jaar van uitgave 5. paginanummers

7 > lezen: doelgericht lezen: - op welke vraag geeft deze publicatie jou een antwoord? formuleer dit voor jezelf - concentreer je op passages die voor je vraag relevant zijn. - maak aantekeningen. noteer: auteur, titel en paginanummers - neem de relevante bronnen direct op in je literatuurlijst

8 schrijven - feiten duidelijk scheiden van meningen en visies eigen mening van de schrijver moet duidelijk herkenbaar zijn conclusies apart behandeldelen hanteer 1 schrijfstijl, wees hierin consequent schrijf in de 3e persoon enkelvoud vermijd passieve zinsconstructies

9 voorbeeld opzet inleiding: een pakkende opening waarin je introduceert: - je onderzoeksvraag, - de relevantie daarvan (vakgebied, maatschappelijk) - je werkwijze 2. kerndeel : argumentatie en onderbouwing - de basis vormen de bronnen (literatuur, praktijk) - structureer je argumentatie 3. slot: conclusie / samenvatting van je onderzoek - geen nieuwe informatie in de conclusie. - beantwoord de onderzoeksvraag

10 noten > gebruikt om: - te verwijzen naar een bron - aan de tekst iets toe te voegen, bv een begrip toelichten - nummer per noot > de nummering is doorlopend > twee soorten: voetnoten: onderaan de pagina eindnoten: eind van het hoofdstuk / het verslag. [onhandig…] -> gebruik alleen voetnoten -> gebruik voetnoten beperkt en houd ze kort

11 Les 16 mei: PRAKTIJKONDERZOEK: kennis uit de praktijkopdrachten
> geschreven bronnen EN praktijkopdrachten als bron voor onderzoek > gebruik beeldmateriaal uit je praktijkopdrachten wanneer dit relevant is. opdracht 7: bespreking les 23 mei [circa 500 woorden] beschrijf je bevindingen / conclusies m.b.t. datavisualisatie uit de praktijkopdrachten. Leg de relatie met je onderzoeksvraag. welke conclusies kan je hierbij betrekken? maak een opzet / structuur voor je onderzoeksdocument. denk aan een goede argumentatie, structuur en opbouw van je betoog. > lezen: - Christine Ireland, Qualitative Methods: from Boring to Brilliant, pp , in: Design research, Brenda Laurel (ed.), MIT Press, Cambridge, Mass., 2003 > bestuderen: Contextmapping / Pieter Jan Stappers, TU Delft - Usability / Jakob Nielsen:


Download ppt "Datavisualisatie als informatie: research into design"

Verwante presentaties


Ads door Google