De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databank Ondergrond Vlaanderen - 29/03/2003 Programma : - demo website DOV - vragen en korte pauze - achtergrond interpretaties. Lithologische beschrijving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databank Ondergrond Vlaanderen - 29/03/2003 Programma : - demo website DOV - vragen en korte pauze - achtergrond interpretaties. Lithologische beschrijving."— Transcript van de presentatie:

1 Databank Ondergrond Vlaanderen - 29/03/2003 Programma : - demo website DOV - vragen en korte pauze - achtergrond interpretaties. Lithologische beschrijving. Gecodeerde lithologie. Quartaire stratigrafie (FM). Tertiaire (formele) lithostratigrafie. Pré Tertiair (BL). Hydrostratigrafie (JL)

2 Lithologische beschrijving - herkomst Na omzetting uit digitaal archief : - tertiair geologische kartering (BGD - universiteiten - …) - quartair geologische kartering (verder aanvullingen) Rechtstreekste invoer voor DOV : - eigen archief ANRE

3 Lithologische beschrijving - invoermethode - rechtstreeks in invoermodule met invoerschermen DOV (nogal omslachtig) - import uit foxpro-tabellen zoals gebruikt bij kartering en andere projecten (wordt nu verlaten) - import via xml = uitwisselingsformaat

4 Lithologische beschrijving - kwaliteit - sterk gevarieerd - kijken naar auteur, doel en oorsprong geoloog boormeester wetenschappelijk doel waterwinning …. - meest originele vorm zodat gebruiker zelf kan evalueren

5 Lithologische beschrijving - verwachtingen - verdere update archiefdata van kartering - nieuwe invoer via meldingsplicht boorfirma’s - nieuwe invoer via grondwaterdatabank - afdeling Water - nieuwe invoer archief Geotechniek - in voorbereiding - nieuwe aanvoer via mogelijke uitbreiding partners

6 Gecodeerde lithologie - doel vlot databank kunnen ondervragen uittekenen van boorprofielen en lengteprofielen gemakkelijk boorbeschrijvingen generaliseren en grote blokken en pakketten kunnen onderscheiden

7 Gecodeerde lithologie - structuur basis 2 hoofdelementen 3 bijelementen met aanduiding van hoeveelheid en verdeling (plaatselijk/niet plaatselijk) kleur onbeperkt aantal secundaire kenmerken sedimentaire structuren tektoniek fossielen

8 Gecodeerde lithologie - herkomst-stand van zaken - zeer beperkt uit gegevens archief ANRE (testen) - 5 op basis van boorbeschrijvingen boormeester - afdeling Water -vanuit Dawaccess - 233 op basis van boorbeschrijvingen bij grondwaterdossier - zeer binnenkort (nu reeds in test-databank) - KOEN - eerste reeks - 40 op basis van notulen van mijn-ingenieurs - voormalige steenkoolmijnen met “woordenboek” terminologie

9 Gecodeerde lithologie - verwachtingen - verder aanvoer via grondwaterdatabank - dawacess - verder aanvoer via KOEN-VITO - steenkoolboringen tot al deze boringen verwerkt zijn - standaard bij invoer nieuwe boorgegevens GEO - invoer via nieuwe projecten, …..

10 Formele stratigrafie = lithostratigrafische interpretatie - kartering op basis van lithologische kenmerken - terminologie gebaseerd op document “voorstel ….” 1988 - gebaseerd op : lithologische beschrijving van een boring conus- en wrijvingsweerstand van een sondering eventueel reeds bestaande data in DOV literatuur gegevens puntgegevens in de buurt eventueel ook boorgatmetingen

11 Formele stratigrafie - herkomst tertiair kartering - quartair kartering - interpretatie overgenomen van auteurs tertiair kaart - bij kaartbladen zonder digitaal opgeleverde formele stratigrafie is een eenvoudige vertaling gemaakt van de informele stratigrafie - eventueel wel aangepast of verbeterd via andere projecten (VGM, isohypsen, …..) - eventueel aangepast na melding gebruikers

12 Formele stratigrafie - herkomst Formele stratigrafie nieuwe gegevens - systematische toevoeging bij import/input sonderingen - toevoeging bij archiefgegevens met externe contracten universiteit - nieuwe sonderingen worden direct aangevuld met formele interpretatie in samenwerking met ANRE

13 Formele stratigrafie - herkomst grondwatermeetnet - dadelijke toevoeging van formele stratigrafie in samenwerking met ANRE andere - via projecten zoals profielen en isohypsen

14 Formele stratigrafie - opbouw - van - tot - lid1 - x - lid2 - betrouwbaarheid

15 Interpretaties in DOV - beheer en verantwoordelijkheid - lithologische beschrijving, gecodeerde lithologie, informele stratigrafie : beheer eerste invoerder (ANRE, GEO, WATER) - formele stratigrafie (tertiair, quartair, diepe ondergrond) : beheer en invoer door ANRE - hydrostratigrafie : beheer en invoer door WATER


Download ppt "Databank Ondergrond Vlaanderen - 29/03/2003 Programma : - demo website DOV - vragen en korte pauze - achtergrond interpretaties. Lithologische beschrijving."

Verwante presentaties


Ads door Google