De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe presentatie vzw Sporen 15 april 2005 Leuven Sander van Arum orthopedagoog/psychotherapeut hoofd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe presentatie vzw Sporen 15 april 2005 Leuven Sander van Arum orthopedagoog/psychotherapeut hoofd."— Transcript van de presentatie:

1 stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe presentatie vzw Sporen 15 april 2005 Leuven Sander van Arum orthopedagoog/psychotherapeut hoofd jeugd De Waag

2 S van Arum De Waag mijn organisatie Dr. H. van der Hoevenstichting Forum Educatief De Waag Utrecht Den Haag Amsterdam Dr. Henri vd Hoevenkliniek Flevoland Leiden Haarlem Rijnmond

3 S van Arum De Waag forensische setting ? ► klant is altijd:  dader  maatschappij/staat der nederlanden ► slachtoffer ► doel altijd verlichting lijden/bevorderen ontwikkeling en recidivepreventie

4 S van Arum De Waag justitiële kaders MST ► civielrechterlijk  bij machtiging uithuisplaatsing in gesloten setting ► strafrechterlijk  schorsing voorl. hechtenis  bijz.voorwaarde voorwaardelijke jeugddetentie/voorwaardelijke PIJ

5 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag wie/wat/waar/hoe MST team ► 4 fulltime hoogopgeleide professionals ► 0,5 supervisor ► 0,25 jeugdpsychiater ► interviewer ► 4 à 6 cliëntsystemen per behandelaar ► hoge contactfrequentie 3 à 5 per week ► behandeling op locatie (gezin, school, wijk) ► 24 uur per dag bereikbaar bij crisis ► behandelduur 3 à 5 maanden

6 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klacht wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

7 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klachten wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

8 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldingsklachten ► beknopt, specifiek, in termen van gedrag beschreven  frequentie  intensiteit  duur ► dragen bij aan formuleren doelen en criteria voor afsluiting

9 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klacht wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

10 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag engageren en afstemmen sleutelfiguren ► bereidheidwilligheid aan het proces deel te nemen en overeenstemming over de doelen van behandeling  ouders  adolescent ► van meet af aan pro-actief op zoek naar sterke kanten op elk niveau ► voortdurend proces gedurende de behandeling

11 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klachten wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

12 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag door gezin (en andere sleutelfiguren) gewenste resultaten ► alle sleutelfiguren worden in kaart gebracht ► gewenste resultaten worden genoteerd in de eigen woorden van betrokkenen

13 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klacht wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

14 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag overkoepelende doelen ► maken verbinding met aanmeldingsklacht ► bereiken het door gezin en sleutelfiguren gewenste resultaat ► geven richting aan de behandeling ► geven criteria voor afsluiting

15 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klacht wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

16 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag het concept “ FIT ” ► helpt het gedrag te begrijpen - hoe past het gedrag in de omgeving - ► welke factoren houden gedrag in stand en welk bewijs hebben we daarvoor ► ontwikkel hypotheses over welke factoren het belangrijkst zijn  ouders het meest gemotiveerd voor zijn

17 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag hoe past het gedrag in de omgeving agressie op straat geen prosociale vrienden/woont in slechte buurt/zit veel bij foute hangplek lage zelfwaardering frustratie /vindt dat hij meer zou kunnen bereiken in het leven ervaart geen negatieve of positieve consequenties van gedrag gebrek aan ouderlijk toezicht verveling/geen focus op de toekomst Driftig tempera ment cannabis misbruik ouders weinig steunsystemen schaamte/zien buurt als verloederd leeft in fantasie wereld stress in gezin stiefvader ziek thuis M x stiefvader hebben relatieproblemen/pers. problematiek veel gepest op lagere school/ beinvloedbaar leeftijdgenoten ADHD leerprobleem

18 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klacht wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

19 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag tussendoelen ► dragen bij aan het steeds dichterbij brengen van de overkoepelende doelen ► zijn gericht op de meest directe en krachtige beïnvloeders van gedrag ► volgen de prioritering van de hypothesen over de bijdrage van de fit factors aan de aanmeldingsklachten ► haalbaar binnen dagen of weken

20 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klacht wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

21 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag ontwikkeling van interventies - hoe tot verandering te komen - ► conform de 9 MST principes ► gericht op factoren die gedrag het meest direct en krachtig aansturen ► interventies in volgorde van belangrijkheid ► uitvoering zo mogelijk tegelijkertijd of achtereenvolgend ► effectmeting vooraf bepalen  hoe weet ik dat het gelukt is

22 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag 9 uitgangspunten MST 1. hoe is gedrag verbonden met omgeving ? 2. positief en gericht op sterke punten 3. versterken verantwoordelijkheid 4. hier en nu actiegericht en goed gedefinieerd 5. gericht op gedragsreeksen 6. passend bij ontwikkelingsniveau 7. voortdurende inspanning 8. evaluatie en aansprakelijkheid 9. generalisatie Henggeler 1998

23 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klacht wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

24 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag interventies uitvoeren ► zijn gebaseerd op sterke kanten van gezin ► maken gebruik van empirisch - gevalideerde methoden ► therapeutische vaardigheden worden aangewend ► testen hypotheses over verband fit factors en het te veranderen gedrag ► metingen worden verzameld

25 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klacht wens sleutelfiguren wat is de MST fit test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

26 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag beoordeling van de mate van succes en de belemmeringen bij de interventie ► is gericht op de uitgevoerde interventies ► steunt of ontkracht de hypotheses ► vooruitgang is succesvol afgemaakt tussendoel ► belemmeringen zijn specifieke factoren die het behalen van tussendoelen in de weg staan

27 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag aanmeldings klacht wens sleutelfiguren VERBETERDE MST FIT test hypothese tussendoelen prioriteer interventies bedenken interventies uitvoeren meet beoordeling mate succes en belemmeringen interventie evalueer doe overkoepelende doelen ( Henggeler 1998) engageren & afstemmen sleutelfiguren

28 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag kwaliteitsbewaking leidend principe ‘treatment adherence’ ► therapeuten hoog aanvangsniveau ► opleiding ‘on the job’  aanvang & driemaandelijks ► therapeuten fulltime met MST bezig ► handboek ► wekelijks supervisie & evaluatie behandelstappen ► wekelijks consultatie over supervisie en therapie ► therapist adherence measure (elke mnd) ► supervisor adherence measure (elke twee mnd) ► opnemen en scoren supervisie (elke mnd) ► persoonlijk ontwikkelingsplan therapeut/supervisor ► evaluatie met stakeholders (elke 6 maanden)

29 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag wat hadden de therapeuten van te voren willen weten ► moeilijk  wekelijks rapportage tbv supervisie en consultatie ► kost veel tijd ► in het engels ► moet af zijn elke woensdagochtend ► helpend  door deze rapportage elke week een zeer goede evaluatie van de behandeling

30 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag wat hadden de therapeuten van te voren willen weten (2) ► vooraf opzien tegen hoge kwaliteitseisen van MST  door de degelijke ondersteuning, door inbedding in organisatie en in het veld---  zeer bevorderlijk voor ontwikkeling als beroepsbeoefenaar ► vooraf erg zenuwachtig over de 24 uurs bereikbaarheid --------  valt erg mee ! ► klus moet in 5 maanden af  steunend door helder kader  geeft veel stress

31 S van Arum De Waag mijn ervaringen tot nu toe ► moeilijk voor therapeuten om niet ‘de betere ouder’ te worden en toch directief te zijn ► door de veelheid van problemen moeilijk voor therapeuten om eerst te denken dan te doen ► leren werken met het model vereist forse cognitieve inspanning ► model brengt sterke en zwakke kanten van therapeuten en supervisoren snel aan het licht ► veiligheidsplanning belangrijk

32 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag maar………………………. ► ik ben nog tevredener over MST dan ik verwachtte ► het model is zeer steunend voor therapeuten en supervisor bij het werken met jeugd met anisociaal gedrag en hun complexe gezinnen die verwaarloosd werden door de Nederlandse GGZ

33 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag dit was het inlichtingen sarum@dewaag-utrecht.nl @dewaag-utrecht.nl dank u

34 MULTISYSTEMIC THERAPY De Waag uitsluitingscriteria ► niet minstens een (1) belangrijke ander ► verslaving primair (zeldzaam) ► zedendelict zonder ander antisociaal gedrag ► crisisinterventie bij actief:  suicidaal  levensbedreigend  psychotisch gedrag ► bij stabilisatie wel MST ► IQ < 70  “Ouders < 90”


Download ppt "Stappen in een MST behandeling en ervaringen tot nu toe presentatie vzw Sporen 15 april 2005 Leuven Sander van Arum orthopedagoog/psychotherapeut hoofd."

Verwante presentaties


Ads door Google