De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1514 PAROOLDRIEHOEK may have different roles: 1 AMSTEL KWARTIER 5 AMSTERDAM AVENUE 14 UPTOWN EAST.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1514 PAROOLDRIEHOEK may have different roles: 1 AMSTEL KWARTIER 5 AMSTERDAM AVENUE 14 UPTOWN EAST."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 1514 PAROOLDRIEHOEK may have different roles: 1 AMSTEL KWARTIER 5 AMSTERDAM AVENUE 14 UPTOWN EAST

5 NETWORK SPACES – THE THREE MODELS

6

7

8

9

10

11

12

13 Talud Park

14

15 Model 1 Amstel Kwartier

16 Model 5 Amsterdam Avenue

17 Model 14 Uptown East

18 MAIN OPEN SPACES – AMSTEL KWARTIER

19

20 MAIN OPEN SPACES – AMSTEL KWARTIER – RESIDENTIAL QUALITIES

21 MAIN OPEN SPACES – AMSTERDAM AVENUE

22

23 MAIN OPEN SPACES – AMSTERDAM AVENUE – SINGULAR ENSEMBLE

24 MAIN OPEN SPACES – UPTOWN EAST

25

26

27 Interactief beoordelen modellen Plenaire beoordeling ipv per groep + betere output Individueel matrix aandachtspunten buurtwerkgroep (facultatief ) 1.Individuele “post-it” sessie modellen 2.Plenair delen output + verhelderingsvragen + clusteren per model 3.Plenair clusteren + gezamenlijke top 3 beoordeling per model + voorkeursmodel

28 Matrix vragen 1.Kunt u aan de volgende modellen een cijfer geven? (post-it) 2.Is de plek van het plantsoen goed? 3.Is de huidige groenstructuur voldoende aanwezig in het model? 4.Is er voldoende rekening gehouden met de het huidige bomenbestand? 5.A) Zijn er voldoende parkeerplaatsen? B) Zitten er goede parkeeroplossingen in de modellen? 6.Wat vindt u van de verkeersontsluiting? 7.Zijn er voldoende voorzieningen aanwezig? 8.Wat vindt u van de veiligheid van voetgangers- en fietsroutes? 9.Zijn er voldoende maatregelen getroffen om geluidsbelasting te beperken? 10.Wat vindt u van de bebouwingsdichtheid (o.a. hoogte)? 11.Wat vind u van de sociale veiligheid in dit model?

29 Zelfstandig advies buurtwerkgroep Advies uit te werken model > plan (inhoud + proces) Advies 1 e term. 15/02 > output deze avond Staf Verbeet 20/02: 2x advies Advies 2 e term. 28/02 > output 1 e advies Stadsdeel Staf Verbeet 06/03: 2x advies (aangepast) DB 13/03: 2x aangepast advies (aangepast)  Hulp opbouwwerk + inhuur externe  Afstemming Stadsdeel

30 Vervolgstappen fase 2 Ontwikkelingsrichting niveau SPvE Staf Verbeet 06/03: 2x advies keuze model + go uitwerking SP + keuze fase 3 product DB 13/03: 2x advies (aangepast): dito Cie 07/05: DB advies (+presentatie)

31 Vervolgstappen fase 3 Ontwikkelingsplan niveau SP Start Busquests 13/03 4 e R&T sessie 11(of 18)/04: SP 4 e Buurtwerkgroep 02 (of 09)/05

32 Fase 2 ontwikkelingsrichting 14/03/2007 Optie 1: [oud fase 3 product] Aanpassing SPvE (Stadsdeel of uitbesteden) 1.14/03 – 31/05/07Concept SPvE. Doorlooptijd 2 maanden 2.06/06/2007?5 e buurtwerkgroep avond: reactie SPvE + wijze van reactie naar Verbeet 3.08/06/2007Opdrachtgeversoverleg SOW+HO reactie buurtwerkgroep + gevolg voor SPvE en advies naar Verbeet (+ Bijdendijk) 4.11/06/2007Bestuurdersoverleg Verbeet en Bijdendijk afstemmen bestuurlijke reactie SPvE 5.12/06 – 22/06/07Definitief SPvE 6.03/07/2007Staf Verbeet 7.21/08/2007DB 8.22/10/2007Csie. 9.12/11/2007Raad

33 Fase 2 ontwikkelingsrichting 14/03/2007 Optie 2: [nieuw fase 3 product] Programma + Ontwerp (Stadsdeel of uitbesteden) 1.14/03/ - 28/06/07Concept Programma + Ontwerp incl. vastgoedscan en investeringsbesluit. Doorlooptijd 3 maanden 2.29/06/2007?5 e buurtwerkgroep avond: reactie Programma + Ontwerp en wijze van reactie naar Verbeet 3.02/07/2007Opdrachtgeveroverleg SOW+HO reactie buurtwerkgroep + gevolg voor Programma + Ontwerp en advies naar Verbeet (+ Bijdendijk) 4.05/07/2007Bestuurdersoverleg Verbeet en Bijdendijk, afstemmen bestuurlijke reactie Programma + Ontwerp 5.06/07 – 18/07/07Definitief Programma + Ontwerp 6.21/08/2007Staf Verbeet 7.28/08/2007DB 8.22/10/2007Csie. 9.12/11/2007Raad


Download ppt "1514 PAROOLDRIEHOEK may have different roles: 1 AMSTEL KWARTIER 5 AMSTERDAM AVENUE 14 UPTOWN EAST."

Verwante presentaties


Ads door Google