De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 1 SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS Projecten i.v.m. Openbare reinheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 1 SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS Projecten i.v.m. Openbare reinheid."— Transcript van de presentatie:

1 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 1 SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS Projecten i.v.m. Openbare reinheid

2 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 2 Project Openbare reinheid Drie pijlers: –sensibilisatie; –infrastructuur; –handhaving. Subsidiëring is mogelijk wanneer de drie pijlers aanwezig zijn.

3 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 3 Welke items ? –Veegmachines van 0,5 m³ tot 4 m³ inhoud; –straatstofzuigers; –zwerfvuilbakjes; –peukenbakjes; –kauwgom-verwijdermachine; –verdeler hondenpoepzakjes; –specifieke zwerfvuilwagentjes en zwerfvuil- inzamelrecipiënten.

4 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 4 Subsidielimieten –50 % op netto-investeringsbedrag; –dossierwaarde minimaal 5 000 EUR exclusief BTW; –geen opbouw op vrachtwagenchassis.

5 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 5 Niet subsidieerbaar Allerlei attributen voor veegmachines zijn niet subsidieerbaar: –onkruidborstels; –kantsnijders; –maaibalken; –sproei-installaties met hoge druk; –sneeuwruimers.

6 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 6 Niet subsidieerbaar Zijn tevens niet subsidieerbaar: –machines en voorwerpen met oncontroleerbaar multifunctioneel gebruik.

7 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 7 Voorbereiding aanvraag –Bestudeer de locatie waar u het materiaal wilt inzetten. Ga na welke eisen u stelt aan de dimensies en prestaties van de machine. (vb. stoephoogte, hellingen, laaghangende hindernissen, breedte paden, afstandsbereik) –Leg een aantal referentiepunten vast waar u later het effect van het project kunt meten. (Van belang bij de rapportage voor de eindafrekening)

8 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 8 Opmaak voorontwerp subsidiëringdossier –Opmaak bestek (eventueel voorleggen via e-mail alvorens op beslissingsorgaan te brengen); –opmaak raming, meetstaat, inschrijvingsbiljet.

9 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 9 Opmaak voorontwerp subsidiëringdossier We letten er op: –dat er geen merkspecifieke bepalingen in het bestek sluipen; –dat de eisen en gunningcriteria de beoordeling niet nodeloos bezwaren.

10 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 10 Indienen ontwerpdossier –In tweevoud; –opgeven rekeningnummer voor storting subsidies; –logo van Vlaamse zwerfvuilcampagne voldoende groot aanbrengen (zie www.indevuilbak.be); –beslissing met akkoord raming door bevoegd orgaan; –met afgiftebewijs.

11 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 11 Logo zwerfvuilcampagne

12 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 12 Valkuilen bij een ontwerp –Te vroeg openen van biedingen; –onduidelijkheid over varianten en opties; –raming zit er ver naast; –onderhandelingsprocedure is gelimiteerd op 30 000 EUR.

13 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 13 Valkuilen bij een ontwerp –Verwachten te weinig geldige offertes; –procedure Aanvrager - OVAM - IF - Minister - Mina- Fonds - OVAM - Aanvrager; –gestanddoeningstermijn te kort.

14 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 14 Voorbereiding gunningdossier –Gunningverslag moet iedere offerte op gelijke wijze beoordelen; –gebruik relevante rekenkundige formules; –wanneer je een item bespreekt voor één inschrijver dient hierover ook iets vermeld bij de anderen; –e-nazicht voor voorlegging aan beslisser is aan te raden.

15 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 15 Indienen gunningdossier –In tweevoud; -beslissing bevoegden; -weerhouden inschrijving met relevante bijlagen; -pv opening van biedingen; -gunningverslag.

16 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 16 Indienen gunningdossier –Eén exemplaar: inschrijvingen en relevante gegevens andere deelnemers. –Bewaak: gestanddoeningstermijn.

17 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 17 Valkuilen bij de gunning –Grote afwijking van oorspronkelijke raming; –het bestek was te specifiek en heeft de keuze voor een interessante offerte gehypothekeerd; –bekendmaking gunning aan inschrijvers voor goedkeuring door de minister; –documenten niet ondertekend.

18 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 18 Gebeurlijke uitvoeringsproblemen Boete steeds toepassen bij: –niet storten borgtocht; –laattijdige levering. Nieuwe technieken en mogelijkheden: –vooraf goedkeuring vragen aan OVAM; Vergeten opties en mogelijkheden: –ten laste van de aanvrager.

19 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 19 Indienen 1ste eindafrekening Uitbetaling 70 % van subsidie na voorlegging van: –goedkeuring eindafrekening door bevoegden; –bestelbrief en aanvangsbevel; –bewijs borgtocht; –factuur; –leveringsbon gedateerd; –eindstaat met overzicht wijzigingen t.o.v. gunning; –pv van voorlopige oplevering; –planning handhaving en sensibilisatie; –werkplan inzetten van machine.

20 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 20 Gebeurlijke problemen eindafrekening –Gebrekkige verantwoording min- of meerwerken; –niet aanrekenen in bestek voorziene boetes; –schorsingsbevel bij heirkracht moet bijgevoegd zijn; –steeds overleggen met OVAM alvorens van model of leverancier te wijzigen.

21 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 21 Indienen 2de eindafrekening –De resterende subsidie; –rapportage project zwerfvuil. Deze rapportage omvat: -evolutie zwerfvuil op plaatsen waar machine wordt ingezet; -samenspel sensibilisatie en handhaving met inzet machine; -conclusies en suggesties.

22 01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 22 Hoeveel maal recht op subsidies –Voor veegmachines 1 per 15 000 inwoners.  Vanaf 15 001 dus 2 stuks mogelijk; –kleinere items ongelimiteerd maar minimaal ter waarde van 5 000 EUR, exclusief BTW; –samenwerking wordt aangemoedigd.


Download ppt "01.10.2008Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen 1 SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS Projecten i.v.m. Openbare reinheid."

Verwante presentaties


Ads door Google