De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidskader werklocaties Coevorden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidskader werklocaties Coevorden"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidskader werklocaties Coevorden 2011-2020
Gemeenteraad, 28 april 2011 Beleidskader werklocaties Coevorden

2 Projectorganisatie Stuurgroep Werkgroep Onderzoekers Trans4

3 Bedrijventerreinen & andere werklocaties Gem. Coevorden

4 Impressies bedrijventerreinen

5 Leeuwerikenveld I: bedrijf c.q. opslag in loods De Hare: detailhandel b.g. & kantoorunit 1e verdieping

6 Leegstand en verpaupering op De Holwert

7 Leefbaarheid platteland
Lage werkgelegenheidsfunctie Bevolkingskrimp & verlies voorzieningen Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB’s)

8 Problematiek: Kwaliteit Verpaupering & leegstand Vermenging functies
Wonen & werken Groei lokale MKB Uitbreiden Schaalsprong Centrum Kwaliteitsverbetering Relatie met Holwert Reg. Samenwerking Buurgemeenten & Zuidas Leefb. platteland Krimp, VAB’s, landgoederen,T&R VAB’s = vrijkomende agrarische gebouwen

9 Onderzoeksvraag: Welk beleid kan de gemeente de komende jaren het beste voeren in het bieden van bedrijfsvestigingsmoge-lijkheden, ten einde een optimaal effect te verkrijgen op de punten van werkgelegenheid, economische stabiliteit, ruimtelijk ordening, duurzaamheid en kansen voor het platteland.

10 Subvragen - bestaande bedrijventerreinen? - wonen & werken? - vrijkomende agrarische gebouwen? - alleen winkels & horeca in binnenstad ? - hoe meer flexibiliteit in best.plannen ? - bedrijfsuitbreidingen & -verplaatsingen ?

11 Projectaanpak Onderscheiden - 4 Deskresearch SWOT-analyse
Afstemming met lopende projecten Interviews met in- & externen (stakeholders) Terugkoppeling Besluitvorming

12 Banen van 12 uur of > per bedrijfstak
2009 2010

13 Werkgelegenheid Onderscheiden - 4 Beroepsbev. banen Vestigingen 2009
23.206 11.153 2626 2010 23.114 11.037 2754

14 Bron: Toerisme in Drenthe 2009, “In roerige tijden” (Ecorys)
Recreatie en Toerisme, 1,2 miljoen overnachtingen Coevorden nr. 1 van Drenthe Banen van >12 uur: banen banen Plopsa-effect Bron: Toerisme in Drenthe 2009, “In roerige tijden” (Ecorys)

15 Bron: Toerisme in Drenthe 2009, “In roerige tijden” (Ecorys)
Verdeling toeristische bestedingen ( x miljoen €) Bron: Toerisme in Drenthe 2009, “In roerige tijden” (Ecorys)

16 Bron: Toerisme in Drenthe 2009, “In roerige tijden” (Ecorys)
Aandeel toerisme in totaal werkgelegenheid Bron: Toerisme in Drenthe 2009, “In roerige tijden” (Ecorys)

17 Werkgelegenheidsfunctie 2009
NL Zuidas Emmen Coevorden Absoluut aantal banen > 12 uur 7,5 milj. 43.044 11.153 Werkgel.heids- functie in % 99 % 60 % 61% 48 % Industrie 13,4 % 21 % 21,8 % 21,9 %

18

19

20

21 Vraag-aanbod confrontatie naar segment
Segmenten Vraag Aanbod Vraag-aanbod confron-tatie totaal Direct uitgeefbaar harde Plan-nen l (Boven-) regionaal 72 48* 48 -24 Lokaal/ 31-33,5 8 -23-25,5 Totaal ,5* 48** 56 ,5 *) excl. Europark Dld.

22 Visie -1 Krimp bev.  Krimp beroepsbevolking
Geen uitbreiding bedrijventerreinen principe SER-ladder 3. Ruimtevraag in Drentse Zuidas oplossen 4. Economische groei - logistiek  Dryport-project / Drentse Zuidas - T&R: leisure, wellness

23 Visie -2 Segmenteren & profileren Stop op wonen op bedrijventerreinen
Ruimte voor eigen MKB Herontwikkeling De Holwert – schuifruimte voor grootschalige detailhandel Toerisme en recreatie – concentratie Actieve inzet op VAB’s

24 Beleidskader: Een bedrijvig stadscentrum 1
1. De Holwert / stationsgebied herontwikkelen - onderdeel van project RSP - aansluiten bij centrum - groen werkgebied: leisure, zorg en ruimte voor schaalsprong eigen MKB pdv/gdv 2. Sallandsestraat = verbinding stadscentrum – De Holwert

25 Toekomstige profielen
Beleidskader: Bedrijventerreinen a Toekomstige profielen Holwert-noord - industrie Holwert-midden - zorg, leisure, grootsch. detailhandel Holwert-zuid - detailhandel en wonen Binnenstad - winkelen en wonen De Hare - regionaal verzorgende bedrijvigheid *) L’veld I - regionaal verzorgende bedrijvigheid *) L’veld II - MKB bovenregionaal *) Europark - ind. & log. grootschalig,bovenregionaal *) Buitengebied/VAB’s - T&R / landgoederen / lokaal maatwerk *) geen detailhandel

26 Beleidskader: Bedrijventerreinen 2b
Holwert-zuid & midden herontwikkelen Binnenstad/Sallandsestr revitaliseren De Hare face lift Leeuwerikenveld I revitaliseren Leeuwerikenveld II behouden Europark behouden Buitengebied/VAB’s ontwikkelen

27 Onderscheiden -2 Ontwikkelings- Strategie Werklocaties Coevorden

28 Beleidskader: Vitaal platteland 3
T&R: vier concentratieregio’s - Center Parcs / Plopsaland - Landall Aelderholt - Omgeving Schoonoord - Ermerstrand Nieuwe mogelijkheden voor VAB’s Geen uitbreiding bedrijventerreinen dorpen - bij vraag locale markt principe SER-ladder

29 Beleidskader: Multimodaal Knooppunt 4
Trimodale terminal Nadruk op railtransport Project Emmen-Coevorden - achter (fase 2: kwartiermaker) Europark  GüterVerkehrsZentrum Capaciteit spoor (!) en kanaal Zuidelijke ringweg N34 –traject Coevorden-A37

30 Beleidskader: Thematische speerpunten 6
Parkmanagement Centrummanagement 3. Samenwerking met ondernemers en belangenbehartigers Gezamenlijke marketingact. Dr. Zuidas Netwerkorganisaties Relatiebeheer

31 Beleidskader: Duurzame bedrijventerreinen 7
Levenscyclus bedrijventerreinen Ketenvorming bedrijven Ruimte bieden aan groene energieproductie Energieconcept Europark Energiescans bedrijven Ontwikkeling gez. duurzaamheidsbeleid bedrijventerreinen Drentse Zuidas: i.s.m. prov., NOM, Energy Valley, MKB duurzaamheidinvesteringsfonds NOM Sociale duurzaamheid – PMC - KVO

32 Beleidskader: Regionale samenwerking 8
Drentse Zuidas speerpunten: - transport & logistiek - bedrijventerreinen - arbeidsmarkt - marketing en promotie 2. Dryport Emmen-Coevorden 3. Europark Coevorden-Emlichheim

33 Uitvoeringsprogramma
Inbrengen in lopende projecten: RSP,centrumplan, Bestemmingsplannen actualiseren - één best.plan voor Leeuwerikenveld I & De Hare - één best.plan voor terreinen in de dorpen Structuurplan Partners: PMC, CM, IVC, NOM, MKB, En.Valley


Download ppt "Beleidskader werklocaties Coevorden"

Verwante presentaties


Ads door Google