De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidskader werklocaties Coevorden 2011-2020 Gemeenteraad, 28 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidskader werklocaties Coevorden 2011-2020 Gemeenteraad, 28 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidskader werklocaties Coevorden 2011-2020 Gemeenteraad, 28 april 2011

2 Stuurgroep Projectorganisatie Werkgroep Onderzoekers Trans4

3 Bedrijventerreinen & andere werklocaties Gem. Coevorden

4 Impressies bedrijventerreinen

5 Leeuwerikenveld I: bedrijf c.q. opslag in loods De Hare: detailhandel b.g. & kantoorunit 1 e verdieping

6 Leegstand en verpaupering op De Holwert

7 Lage werkgelegenheidsfunctie Bevolkingskrimp & verlies voorzieningen Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB’s) Leefbaarheid platteland

8 Problematiek: Kwaliteit Verpaupering & leegstand Vermenging functies Wonen & werken Groei lokale MKBUitbreiden Schaalsprong CentrumKwaliteitsverbetering Relatie met Holwert Reg. SamenwerkingBuurgemeenten & Zuidas Leefb. plattelandKrimp, VAB’s, landgoederen,T&R VAB’s = vrijkomende agrarische gebouwen

9 Onderzoeksvraag: Welk beleid kan de gemeente de komende jaren het beste voeren in het bieden van bedrijfsvestigingsmoge- lijkheden, ten einde een optimaal effect te verkrijgen op de punten van werkgelegenheid, economische stabiliteit, ruimtelijk ordening, duurzaamheid en kansen voor het platteland.

10 Subvragen - bestaande bedrijventerreinen? - wonen & werken? - vrijkomende agrarische gebouwen? - alleen winkels & horeca in binnenstad ? - hoe meer flexibiliteit in best.plannen ? - bedrijfsuitbreidingen & -verplaatsingen ?

11 Onderscheiden - 4 Projectaanpak Deskresearch SWOT-analyse Afstemming met lopende projecten Interviews met in- & externen (stakeholders) Terugkoppeling Afstemming met lopende projecten Besluitvorming

12 Banen van 12 uur of > per bedrijfstak 2009 2010

13 Onderscheiden - 4 Werkgelegenheid Beroepsbev.banenVestigingen 2009 23.20611.1532626 201023.11411.0372754

14 Recreatie en Toerisme, 1,2 miljoen overnachtingen Coevorden nr. 1 van Drenthe Banen van >12 uur: 2007 - 1132 banen 2009 - 1250 banen 2010 - Plopsa-effect Bron: Toerisme in Drenthe 2009, “In roerige tijden” (Ecorys)

15 Verdeling toeristische bestedingen ( x miljoen €) Bron: Toerisme in Drenthe 2009, “In roerige tijden” (Ecorys)

16 Aandeel toerisme in totaal werkgelegenheid Bron: Toerisme in Drenthe 2009, “In roerige tijden” (Ecorys)

17 NLZuidasEmmenCoevorden Absoluut aantal banen > 12 uur 7,5 milj.100.32443.04411.153 Werkgel.heids- functie in % 99 %60 %61%48 % Industrie13,4 %21 %21,8 %21,9 % Werkgelegenheidsfunctie 2009

18

19

20

21 Segmenten Vraag 2009- 2020 Aanbod 2009-2020 Vraag- aanbod confron- tatie totaal Direct uitgeef baar harde Plan- nen totaal l (Boven-) regionaal 72 48* 0 48 -24 Lokaal/ regionaal 31- 33,5 088-23-25,5 Totaal 103- 105,5* 48**856-47 - 49,5 Vraag-aanbod confrontatie naar segment *) excl. Europark Dld.

22 Visie -1 1.Krimp bev.  Krimp beroepsbevolking 2.Geen uitbreiding bedrijventerreinen principe SER-ladder 3. Ruimtevraag in Drentse Zuidas oplossen 4. Economische groei - logistiek  Dryport-project / Drentse Zuidas - T&R: leisure, wellness

23 Visie -2 1.Segmenteren & profileren 2.Stop op wonen op bedrijventerreinen 3.Ruimte voor eigen MKB 4.Herontwikkeling De Holwert – schuifruimte voor grootschalige detailhandel 5.Toerisme en recreatie – concentratie 6.Actieve inzet op VAB’s

24 1. De Holwert / stationsgebied herontwikkelen - onderdeel van project RSP - aansluiten bij centrum - groen werkgebied: leisure, zorg en ruimte voor schaalsprong eigen MKB pdv/gdv 2. Sallandsestraat = verbinding stadscentrum – De Holwert Beleidskader: Een bedrijvig stadscentrum 1

25 Toekomstige profielen Holwert-noord- industrie Holwert-midden- zorg, leisure, grootsch. detailhandel Holwert-zuid- detailhandel en wonen Binnenstad- winkelen en wonen De Hare- regionaal verzorgende bedrijvigheid *) L’veld I- regionaal verzorgende bedrijvigheid *) L’veld II- MKB bovenregionaal *) Europark- ind. & log. grootschalig,bovenregionaal *) Buitengebied/VAB’s- T&R / landgoederen / lokaal maatwerk *) geen detailhandel Beleidskader: Bedrijventerreinen 2a

26 Holwert-zuid & midden - herontwikkelen Binnenstad/Sallandsestr. - revitaliseren De Hare -face lift Leeuwerikenveld I -revitaliseren Leeuwerikenveld II - behouden Europark - behouden Buitengebied/VAB’s -ontwikkelen Beleidskader: Bedrijventerreinen 2b

27 Onderscheiden -2 Ontwikkelings- Strategie Werklocaties Coevorden

28 1.T&R: vier concentratieregio’s - Center Parcs / Plopsaland - Landall Aelderholt - Omgeving Schoonoord - Ermerstrand 2.Nieuwe mogelijkheden voor VAB’s 3.Geen uitbreiding bedrijventerreinen dorpen - bij vraag locale markt  principe SER-ladder Beleidskader: Vitaal platteland 3

29 1.Trimodale terminal 2.Nadruk op railtransport 3.Project Emmen-Coevorden - achter (fase 2: kwartiermaker) 4.Europark  GüterVerkehrsZentrum 5.Capaciteit spoor (!) en kanaal 6.Zuidelijke ringweg 7.N34 –traject Coevorden-A37 Beleidskader: Multimodaal Knooppunt 4

30 1.Parkmanagement 2.Centrummanagement 3. Samenwerking met ondernemers en belangenbehartigers 4.Gezamenlijke marketingact. Dr. Zuidas 5.Netwerkorganisaties 6.Relatiebeheer Beleidskader: Thematische speerpunten 6

31 1.Levenscyclus bedrijventerreinen 2.Ketenvorming bedrijven 3.Ruimte bieden aan groene energieproductie 4.Energieconcept Europark 5.Energiescans bedrijven 6.Ontwikkeling gez. duurzaamheidsbeleid bedrijventerreinen Drentse Zuidas: - i.s.m. prov., NOM, Energy Valley, MKB - duurzaamheidinvesteringsfonds NOM 7.Sociale duurzaamheid – PMC - KVO Beleidskader: Duurzame bedrijventerreinen 7

32 1.Drentse Zuidas speerpunten:- transport & logistiek - bedrijventerreinen - arbeidsmarkt - marketing en promotie 2. Dryport Emmen-Coevorden 3. Europark Coevorden-Emlichheim Beleidskader: Regionale samenwerking 8

33 Uitvoeringsprogramma Inbrengen in lopende projecten: RSP,centrumplan, Bestemmingsplannen actualiseren - één best.plan voor Leeuwerikenveld I & De Hare - één best.plan voor terreinen in de dorpen Structuurplan Partners: PMC, CM, IVC, NOM, MKB, En.Valley


Download ppt "Beleidskader werklocaties Coevorden 2011-2020 Gemeenteraad, 28 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google