De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raad voor de Transportveiligheid (RvTV) nu en in de toekomst J.A.M.Elias Vice-Voorzitter RvTV VRIJDAG 11 APRIL 2003 Nederlands Instituut voor Navigatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raad voor de Transportveiligheid (RvTV) nu en in de toekomst J.A.M.Elias Vice-Voorzitter RvTV VRIJDAG 11 APRIL 2003 Nederlands Instituut voor Navigatie."— Transcript van de presentatie:

1 Raad voor de Transportveiligheid (RvTV) nu en in de toekomst J.A.M.Elias Vice-Voorzitter RvTV VRIJDAG 11 APRIL 2003 Nederlands Instituut voor Navigatie

2 do 19 dec. 2002TNO MEP2 Onafhankelijk onderzoek De maatschappij „eist“ onafhankelijk onderzoek - Enschede - Volendam - Bijlmer ramp - Hercules - Enz.

3 do 19 dec. 2002TNO MEP3 Soorten ongevalsonderzoek Strafrechterlijk onderzoek –Schuldvraag, strafbaar, justitieel onderzoek, tenuitvoerlegging straf Onafhankelijk onderzoek –Ongevalsoorzaak, lering, veiligheidsgebreken, aanbevelingen

4 do 19 dec. 2002TNO MEP4 Verschillen onderzoek Justitie/politie –Schuldvraag –Geen maatregelen ter voorkoming –Geen onderzoek oorzaak –Geen aanbevelingen RvTV –Onderzoek oorzaak –Aanbevelingen

5 do 19 dec. 2002TNO MEP5 Ontstaan RvTV Bundeling van verschillende raden: –Spoorwegongevallenraad –Raad voor de Luchtvaart –Commissie Binnenvaartrampenwet RvTV opgericht 1 juli 1999 Toekomst: Onderzoeksraad voor Veiligheid

6 do 19 dec. 2002TNO MEP6 Doelstelling RvTV Onderzoek naar (vermoedelijke) oorzaken van ongevallen en incidenten om toekomstige ongevallen te voorkomen: –Individuele ongevallen/incidenten –Categorieën ongevallen/incidenten –Aspecten van ongevallen Veiligheidsaanbevelingen gericht op: –Voorkomen van ongevallen –Beperken omvang ongevallen –Beperken gevolgen van ongevallen Niet: schuldvraag en aansprakelijkheid

7 do 19 dec. 2002TNO MEP7 Kenmerken RvTV Basis = Wet RvTV zie www.rvtv.nl Zelfstandig bestuursorgaan Onafhankelijkheid Open(baar)heid zie www.rvtv.nl Multimodaal (lucht, water, weg en rail) Eigen deskundigheid Gebruik externe deskundigheid Analyse (TRIPOD)

8 do 19 dec. 2002TNO MEP8 Samenstelling Raad: 14 leden + voorzitter 4 kamers –lucht –rail + buisleidingen –weg –scheepvaart Kamer Scheepvaart: 9 leden + voorzitter –5 onderzoekers (24 uurs piket) –secretaris –7 1ste lijns onderzoekers (24 uurs piket) –analyse

9 do 19 dec. 2002TNO MEP9 Samenstelling van de Raad Voorzitter Mr. P. van Vollenhoven Vice voorzitter F.W.C. Castricum Vice Voorzitter J.A.M. Elias Mw. Mr. A.H. Brouwer-Korf Mr. D.M. Dragt Mr. J.A.M. Hendrikx Mr. E.R. Müller Ir. K. Nije Prof. Dr. U. Rosenthal Mw. Mr. E.M.A. Schmitz J. Stekelburg Dr. Ir. J.P. Visser Mr. G. Vrieze Prof. Dr. W.A. Wagenaar

10 do 19 dec. 2002TNO MEP10 Organisatievorm

11 do 19 dec. 2002TNO MEP11 Meldplicht Per modaliteit: –Scheepvaart Pleziervaart Binnenvaart –Spoorwegen –Luchtvaart Een keer gemeld is gemeld 0800- MELDRVTV (63537888)

12 do 19 dec. 2002TNO MEP12 Meldplicht - Scheepvaart Schippers Eigenaren Vaarwegbeheerder Niet melden is strafbaar

13 do 19 dec. 2002TNO MEP13 Meldingen Melding aan 0800-MELDRVTV –Meldkamer De Wijde Blik (24 uur bezetting) Script (altijd sms+email) –Minder ernstig:Fax RvTV –(Zeer) ernstig:Telefonisch RvTV Piketonderzoeker Piket 1 ste lijns onderzoekers Opschaling dmv draaiboek

14 do 19 dec. 2002TNO MEP14 ONDERZOEKPLICHT- SCHEEPVAART Zeer ernstige ongevallen Ernstige ongevallen Zoals: Doden Gewonden Schade Milieu

15 do 19 dec. 2002TNO MEP15 Werkwijze RvTV Melding Beslissing onderzoek RvTV (mandaat) Uitvoering kamers (evt. hoorzitting) Concept rapport onderzoeker RvTV Veiligheidstekorten/-aanbevelingen RvTV 30 dgn periode betrokkenen Eindrapport RvTV Uitbrengen eindrapport RvTV

16 do 19 dec. 2002TNO MEP16 Bevoegdheden (Wet RvTV) Elke plaats betreden (art.37) Inlichtingen vorderen (art.38) Inzage in zakelijke gegevens (art.38) Bescheiden vorderen (art.38) Zaken onderzoeken (art.39) Beslaglegging (art.39) Verplichte medewerking van een ieder (art.40) Openbare zitting (art. 50) Horen onder ede (art. 54) Aanbevelingen (art. 59)

17 do 19 dec. 2002TNO MEP17 Risicofactoren- TRIPOD Ontwerpslecht ergonomisch Materiaalslechte kwaliteit Onderhoudonvoldoende Huishoudenwerkplek een zootje Omstandighedenbv teveel lawaai Proceduresgeen richtlijnen Trainingslecht opgeleid Communicatieslecht Onverenigbare doelenkeuze werkwijze/bezuinigen Organisatietekortkomingen Verdedigingonvoldoende voorzieningen

18 do 19 dec. 2002TNO MEP18 Voorbeeld Hefbare stuurhuizen (Duwstel met containers tegen brug) Politie: Meetfout schipper Pv art 1.09 BPR RvTV: Wet- en regelgeving Constructie hefb.stuurh. Doorvaarthoogte brug Werkvoorschriften Mechanica hefb.stuurh. Ergonomie Dode hoek/positie stuurh. Onderhoud

19 do 19 dec. 2002TNO MEP19 Hefbare stuurhuizen Maatregelen Justitie: Geldboete schipper RvTV: Aanbevelingen –Eisen constructie –Veiligheid (arbo) –Brughoogte –Signalering –Periodieke Keuring –Dode hoek/plaats stuurhuis –regelgeving

20 do 19 dec. 2002TNO MEP20 Gepubliceerde rapporten -SAR (Waddenzee) –Veerse meer (surfer/speedboot) –Veerboot (Westerschelde) –Markermeer/IJsselmeer –Hefbare stuurhuizen –Overvaren vissersvlet –Brand duw/sleepboot –Aanvaring ARK (mts/containerschip)

21 do 19 dec. 2002TNO MEP21 Lopende onderzoeken Roeruitval: –Technisch- ergonomie –Menselijk falen- infrastructuur Brand passagiersschepen Overnachtinghaven Haaften Verkeersbegeleiding scheepvaart Stabiliteit Dode hoek

22 do 19 dec. 2002TNO MEP22 Internet www.rvtv.nl –Wet + Besluit RvTV –Rapporten –Persberichten –Organisatie RvTV

23 do 19 dec. 2002TNO MEP23 DE TOEKOMST

24 do 19 dec. 2002TNO MEP24 ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID

25 do 19 dec. 2002TNO MEP25 Samenstelling 5 Leden incl. voorzitter –ieder lid verantwoordelijk voor een aantal onderzoek sectoren Commissies –Lid van de Raad voorzitter Buitengewone leden

26 do 19 dec. 2002TNO MEP26 Sectoren van Onderzoek - 1 Luchtvaart Scheepvaart Rail Weg Buisleidingen Marine Luchtmacht Landmacht Bedrijfsongevallen Winningsongevallen incl. offshore Kernongevallen Wateroverlast Aardbevingen

27 do 19 dec. 2002TNO MEP27 Sectoren van Onderzoek - 2 Extreme weersomstandigheden Milieu Gezondheid Epidemieën Verontreinigingen Explosies Branden Instortingen Openbare orde Gevolgen van ongevallen Rampenbestrijding Nazorg

28 do 19 dec. 2002TNO MEP28 Vragen ?


Download ppt "Raad voor de Transportveiligheid (RvTV) nu en in de toekomst J.A.M.Elias Vice-Voorzitter RvTV VRIJDAG 11 APRIL 2003 Nederlands Instituut voor Navigatie."

Verwante presentaties


Ads door Google