De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten ? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden —Jobkanaal —Diversiteitsplannen —Jobcoaching.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten ? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden —Jobkanaal —Diversiteitsplannen —Jobcoaching."— Transcript van de presentatie:

1 Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten ? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden —Jobkanaal —Diversiteitsplannen —Jobcoaching —IBO —Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op —Personen met een arbeidshandicap —Personen van allochtone origine —Vijftigplussers

2 Enkele cijfers : februari 2008 5,75 % werkloosheidsgraad = 164.000 niet-werkende-werkzoekenden 92.500 uit de kansengroepen (56%) —54% Laaggeschoolden (geen diploma hoger secundair) —21% Etniciteit buiten EU (50% Turkse en Marrokaanse orig.) —17% Arbeidsgehandicapten —28% 50plussers ! regionale verschillen http://arvastat.vdab.be

3 Vaststellingen Imago VDAB en informatiestroom naar bedrijven Initiatieven arbeidsbemiddeling vs. Traditionele wervingskanalen Verwachtingen werkgevers vs. Investeringen personeelsbeleid —Bv. Te kort aan kennis en/of ervaring vs. Interne opleidingen Arbeidsattitudes Hoge loonkosten Vooroordelen (en discriminatie) -> vicieuze cirkel

4 Antwoorden Imago VDAB en informatiestroom naar bedrijven Initiatieven arbeidsbemiddeling vs. Traditionele wervingskanaal  JOBKANAAL vanuit de werkgeversorganisaties Verwachtingen werkgevers vs. Investering personeelsbeleid —Bv. Te kort aan kennis en/of ervaring vs. Interne opleidingen  Diversiteitsplannen en IBO Arbeidsattitudes  Jobcoaching Hoge loonkosten  Financiële steunmaatregelen Vooroordelen (en discriminatie) -> vicieuze cirkel  Onbekend is onbemind : praten werkt !

5 Jobkanaal www.jobkanaal.bewww.jobkanaal.be Werkgeversorganisaties + steun overheid Alle bedrijven Ruimte voor bezoek, opvolging en advies Breed netwerk, toch onder controle door gesloten karakter van website Actieve zoektocht Focus kansengroepen Registratie en signaal naar beleid

6 Diversiteitsplannen RESOC en de Projectontwikkelaars Plan = stappenplan in de onderneming Beter personeelsbeleid  beter toegang voor en behoud van kansengroepen Draagvlakte en tijdsinvestering Enkele voorbeelden acties 3 soorten plannen Subsidies

7 Algemene steunmaatregelen IBO = Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming IBO interim Activa : « langdurige » werklozen Startbaan : jongeren Invoegbedrijven : invoegwerknemers Artikel 60 : OCMW-gerechtigden Specifieke steunmaargelen kansengroepen: zie verder

8 Personen met een arbeidshandicap TWEE JAAR VLAAMS FONDSNUMMER + EEN DAG WERKLOOS = LOONKOST 800 IPV 2000 EURO!!!

9 Personen met een arbeidshandicap 2 Opgeleid in een Centrum voor Beroepsopleiding + Actief gecoacht door jobcoach + Praktijkstage doorlopen + IBO = ERVARING en KWALITEIT

10 Personen met een arbeidshandicap 3 BUSO opleidingsvorm 3 +/of Arbeids-Traject-Begeleiding (ATB) +/of Jobkanaal = Bronnen om deze mensen te vinden

11 Personen met een arbeidshandicap 4 HET SURFEN ZEKER WAARD Vlaamse InschakelingsPremie (VIP) CAO 26 Activa plan Individuele Beroeps Opleiding (IBO) Arbeids Traject Begeleiding (ATB)

12 Personen van allochtone origine 1 Nood aan een definitie —Zelf een niet-EU nationaliteit —Of 1 ouder —Of 2 grootouders Voorbeelden uit dit brede publiek Principe 20/20 = tegen 2020, 20% van de actieve bevolking zal van allochtone origine zijn Door 3de en volgende generaties na migratie vanaf ’70 Door economische realiteit en politieke antwoorden

13 Personen van allochtone origine 2 VANDAAG : Uw personeelsbestand met geen of weinig personen van allochtone origine MORGEN : MET ! = natuurlijke groei ≠ evidente groei (kenmerk van elke evolutie of wijziging)  Wat houdt me tegen ?  Wat leer ik uit mijn ervaringen ?  Wat kan ik ondernemen om competentief te blijven, ook met mijn personeelsbeleid ?

14 Personen van allochtone origine 3 Taalproblematiek —Iedereen kan een taal leren —NODW: Nederlands op de werkvloer Onderzoek wijst uit  Positieve discriminatie nodig ? Voornaamste vooroordelen —Wat zullen mijn klanten denken ? —Ik verwacht onvermijdelijke troebels op het werkvloer —Quid met hun geloof tijdens de werkuren ?

15 Personen van allochtone origine 4 Organisaties voor arbeidsbemiddeling van personen van allochtone origine —Wie ? —Waar ? —Waarom ? Specifieke steunmaatregel —Startbaan : verschil tss autotochtonen en allochtonen

16 Vijftigplussers Vlaamse Tewerkstellingspremie 50+ Doelgroepenvermindering Oudere werknemers: lastenverlaging vanaf 50 jaar Structurele vermindering van de RSZ – werkgeversbijdrage VERSUS Outplacement

17 Vijftigplussers 2 Vlaamse Tewerkstellingspremie 50+: Wat? Deze maatregel biedt loonpremies voor werkgevers die een niet-werkende werkzoekende 50-plusser aanwerven met een contract van onbepaalde duur. Voor welke werkgevers? Privé-bedrijven en VZW’s die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest. Voorwaarden? U werft een niet-werkende werkzoekende aan die: minstens 1 dag voorafgaand aan de indiensttreding bij de VDAB ingeschreven is. wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 6 maanden voorafgaand aan de indiensttreding niet bij dezelfde of een andere onderneming van de technische bedrijfseenheid in dienst is geweest. De werknemer dient minimum 5 kwartalen in dienst te blijven tenzij: hij/zij zelf ontslag neemt. hij/zij omwille van dwingende reden ontslagen wordt.

18 Vijftigplussers 3 Doelgroepenvermindering Oudere werknemers: Federale lastenverlaging vanaf 50 jaar: Wat? Bijkomende vermindering van de aan de RSZ verschuldigde werkgeversbijdrage voor oudere werknemers. Nieuw: vanaf 1 april 2007 voor 50-plussers! Voor welke werkgevers? U bent een werkgever in de privé-sector en behoort niet tot de sociale maribel (werkgevers uit de sector van de gezins- en bejaardenhulp komen wel in aanmerking). Voorwaarden? Voor alle 50-plussers (bedienden en arbeiders) met een maandloon van maximum € 4000 bruto.

19 Vijftigplussers 4 Structurele vermindering van de RSZ-werkgeversbijdrage Wat? De structurele vermindering is een systeem waarbij de RSZ- werkgeversbijdragen verminderd worden. Deze vermindering wordt verhoogd wanneer het gaat om een werknemer met een laag loon of met een hoog loon. Voor welke werkgevers? Alle werkgevers komen in aanmerking. Voorwaarden? Voor iedere werknemer (arbeiders en bedienden) uit de privé sector, vanaf het jaar dat zij 19 jaar oud zijn.

20 Vijftigplussers 5 U werft een 52-jarige niet-werkende werkzoekende aan? Dit is uw voordeel: € 10.600! Stel: bruto maandloon: 2500 euro. Min. 1 dag ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende. RSZ-vermindering: € 400 / kwartaal (structurele vermindering) € 150 / kwartaal (extra vermindering voor een 52-plusser) Tewerkstellingspremie: € 2100 / kwartaal (Vlaamse 50+ tewerkstellingspremie gedurende 4 kwartalen) Totaal financieel voordeel eerste jaar: € 2200 aan RSZ-verminderingen € 8400 aan Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen  TOTAAL: € 10.600


Download ppt "Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten ? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden —Jobkanaal —Diversiteitsplannen —Jobcoaching."

Verwante presentaties


Ads door Google