De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische aspecten van opname en behandeling in de ggz J.C.J. Dute Sectie Gezondheidsrecht Universiteit Maastricht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische aspecten van opname en behandeling in de ggz J.C.J. Dute Sectie Gezondheidsrecht Universiteit Maastricht."— Transcript van de presentatie:

1 Juridische aspecten van opname en behandeling in de ggz J.C.J. Dute Sectie Gezondheidsrecht Universiteit Maastricht

2 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Programma Vrijwillig opgenomen psych. patiënt Vrijwillig opgenomen psych. patiënt Gedwongen opgenomen psych. patiënt Gedwongen opgenomen psych. patiënt –Externe rechtspositie (= opname) –Interne rechtspositie (= verblijf) Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging

3 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Vrijwillig opgenomen psych. patiënt Patiënt stemt in met opname/behandeling Patiënt stemt in met opname/behandeling Behandelingsovereenkomst: wederzijdse rechten en plichten Behandelingsovereenkomst: wederzijdse rechten en plichten Belangrijkste rechten patiënt: Belangrijkste rechten patiënt: –Informatie –Toestemming –Niet-weten –Geheimhouding –Rechten rond dossier Belangrijkste rechten hulpverlener: Belangrijkste rechten hulpverlener: –Goed hulpverlenerschap –Betaling

4 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Wet BOPZ Vrijheidsbeperking, daarom wet nodig Vrijheidsbeperking, daarom wet nodig 1971 eerste wetsontwerp 1971 eerste wetsontwerp 1979 Winterwerparrest 1979 Winterwerparrest 1994 inwerkingtreding Wet BOPZ 1994 inwerkingtreding Wet BOPZ –Gevaarscriterium –Regeling interne rechtspositie 1997 1 e evaluatie 1997 1 e evaluatie 2002 2 e evaluatie 2002 2 e evaluatie

5 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Gevaarscriterium Gevaar Gevaar Geestesstoornis Geestesstoornis Causaal verband: geestesstoornis is oorzaak gevaar Causaal verband: geestesstoornis is oorzaak gevaar Geen alternatief voor opname (ultimum remedium criterium) Geen alternatief voor opname (ultimum remedium criterium) Geen bereidheid tot opname (bereidheidscriterium) Geen bereidheid tot opname (bereidheidscriterium)

6 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Jurisprudentie over gevaarscriterium Gevaar voor zichzelf Gevaar voor zichzelf –Zelfdoding/ernstig lichamelijk letsel –Patiënt gaat maatschappelijk ten gronde –Zelfverwaarlozing –Patiënt roept agressie op Gevaar voor anderen Gevaar voor anderen –Doodslag/ernstig lichamelijk letsel –Psychische schade –Verwaarlozing van zorgbehoevende Gevaar voor algemene veiligheid van personen of goederen Gevaar voor algemene veiligheid van personen of goederen

7 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Procedures in kader Wet BOPZ - I Rechterlijke machtiging Rechterlijke machtiging –Afgegeven door rechter –Max. 6 maanden (= voorlopige machtiging) –Te verlengen met telkens 1 jaar (= machtiging tot voortgezet vcrblijf) Inbewaringstelling Inbewaringstelling –Afgegeven door burgemeester –Max. 3 weken

8 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Procedures in kader Wet BOPZ - II Afwijkende regeling bij opname in verpleeg- of zwakzinnigeninrichting Afwijkende regeling bij opname in verpleeg- of zwakzinnigeninrichting –Geen bereidheid, geen bezwaar –Indicatiecommissie –Criterium: niet kunnen handhaven buiten instelling Rechterlijke machtiging op eigen verzoek Rechterlijke machtiging op eigen verzoek

9 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Gedwongen behandeling Dwangopname betekent nog geen dwangbehandeling Dwangopname betekent nog geen dwangbehandeling Voor dwangbehandeling is vereist: Voor dwangbehandeling is vereist: –Geen overeenstemming over c.q. verzet tegen behandelingsplan –Ernstig gevaar (na wetswijziging: gevaar) »voor zichzelf »voor anderen –Gevaar vloeit voort uit geestesstoornis –Volstrekte noodzaak

10 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Dwangbehandeling en dwangmiddelen Dwangmiddelen: onderscheid met dwangbehandeling Dwangmiddelen: onderscheid met dwangbehandeling Middelen en –maatregelen (M&M) Middelen en –maatregelen (M&M) –Afzondering, separatie, fixatie, dwangmedicatie, vocht/voeding –Ter afwending van tijdelijke noodsituaties –Max. 7 dagen

11 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM 1 e en 2 e evaluatie Wet BOPZ Geen bereidheid, geen bezwaar: vrijwillige opname? Geen bereidheid, geen bezwaar: vrijwillige opname? Ambulante dwangbehandeling Ambulante dwangbehandeling –Voorwaardelijke rechterlijke machtiging Observatieopname Observatieopname –Ernstig vermoeden van door geestesstoornis veroorzaakt gevaar voor zichzelf –Observatiemachtiging – rechter – 3 weken –Geen dwangbehandeling/M&M Zelfbindingsverklaringen Zelfbindingsverklaringen –Wetsontwerp bij Tweede Kamer

12 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Wilsonbekwaamheid ‘Niet in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake’ ‘Niet in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake’ Vooronderstelling van bekwaamheid Vooronderstelling van bekwaamheid Bekwaamheid gekoppeld aan te nemen beslissing Bekwaamheid gekoppeld aan te nemen beslissing Gedwongen opname of psychiatrische diagnose maakt patiënt niet onbekwaam Gedwongen opname of psychiatrische diagnose maakt patiënt niet onbekwaam

13 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid Verschillende soorten vertegenwoordigers Verschillende soorten vertegenwoordigers –Wettelijke vertegenwoordiger »Curator »Mentor –Schriftelijk gemachtigde –Onbenoemde vertegenwoordiger »Partner »Ouder, kind, broer of zus Zorg van een goed vertegenwoordiger Zorg van een goed vertegenwoordiger Eigen verantwoordelijkheid hulpverlener Eigen verantwoordelijkheid hulpverlener

14 Dute - Sectie Gezondheidsrecht - UM Wilsonbekwaamheid en dwangbehandeling Situatie: Wilsonbekwame patiënt verzet zich tegen behandeling waar vertegenwoordiger mee instemt  Wet BOPZ: (ernstig) gevaar  WGBO: (bij ingrijpende verrichting:) ter voorkoming van ernstig nadeel voor patiënt Maar: behoort Wet BOPZ niet voor te gaan?


Download ppt "Juridische aspecten van opname en behandeling in de ggz J.C.J. Dute Sectie Gezondheidsrecht Universiteit Maastricht."

Verwante presentaties


Ads door Google