De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkvorming rond Reuma-aandoeningen in de eerste lijn fysiotherapie als onderdeel van een netwerk voor reumatische aandoeningen: Pro’s en contra’s van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkvorming rond Reuma-aandoeningen in de eerste lijn fysiotherapie als onderdeel van een netwerk voor reumatische aandoeningen: Pro’s en contra’s van."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkvorming rond Reuma-aandoeningen in de eerste lijn fysiotherapie als onderdeel van een netwerk voor reumatische aandoeningen: Pro’s en contra’s van het Veenendaalse model J.K.C. Bloo MSc, PT I.H.L. Daanen MSc, PT Paramedisch Instituut Rembrandtlaan, Cooperatie Samenwerkende Fysiotherapeuten Veenendaal u.a.

2 Inleiding Vanaf 2000 structurele samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei (reumatologen,2e lijns Fysiotherapeuten en reumaverpleegkundigen) en 1e lijns Fysiotherapeuten, RPV Zuid Veluwe , Gemeente Veenendaal en preferente zorgverzekeraar MENZIS. Voortbouwen op onderling opgebouwd vertrouwen tussen behandelaars en patiëntenvereniging Voorbeeld: Reumanetwerk Zuid-Veluwe

3

4 Ned. Tijdschrift voor reumatologie 2008
EULAR 2006 Ned. Tijdschrift voor reumatologie 2008

5 Achtergrond en opbouw Scheppen, verbinden, beheren. (Bruel et al 2008)
Virtuele Teams 1 , hoe technologie grenzen van tijd, ruimte en organisaties overbrugt ( Lipnack et al 1998) Projectmanagement, een introductie op basis van PRINCE 2 (Hedeman et al, 2004)

6 VOORBEELDEN Bert van der Weerd
2004 instroom met loopafstand < 500 meter en conditiegetal 28 Nu in Volledig actief in ADL en in staat Vierdaagse van Nijmegen uitgelopen

7 Reumanetwerk Zuid Veluwe 2008 Veenendaal 1. ziekenhuis
2. 1e lijnszorg 2 Adl oef gr 1 3. welzijn 3 Sport extra / Intensive Care, Fysiq Vision Zwemgroep RPV,groepen MOVB zwembad Eigen sportactiviteit Sportief wandelen

8 Wat is groepsoefentherapie?
Het onder begeleiding van een Fysio- of oefentherapeut Mensendieck bewegen, nat of droog volgens O.A. de RAPIT oefenvormen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de groepsoefentherapie georganiseerd te zijn volgens een aantal voorwaarden.

9 Wat is het doel? Er wordt gestreefd naar verbetering van het functioneren of het in stand houden van het huidige niveau van functioneren. ICF Core set zoals in richtlijn RA gegeven is toepasbaar voor Arthrose populatie (Hurkmans et al, NTVR 2009) BART strategie

10 Organisatie Welke afspraken maak je onderling binnen het netwerk, over bijvoorbeeld de samenwerking, frequentie van groepsbegeleiding en overlegstructuur? 2x per jaar is er scholing voor de therapeuten binnen het netwerk 2-4 per jaar is er overleg in en met het Ziekenhuis over de ontwikkelingen van het netwerk 2-3 per jaar is er overleg met Menzis over het Reumanetwerk Daarnaast wordt er gewerkt aan de hand van een werkrooster, bijv. In Veenendaal zijn er voor de verschillende groepen 2-6 therapeuten die de groepen begeleiden.

11 De Start. Verwijzing Reumatoloog/reumaconsulent voor
groepsoefentherapie - folder via rpv, met contactpersoon gegevens Aanmelding bij RPV (deelname is gekoppeld aan lidmaatschap RPV) Contactpersoon (RPV, ZGV) meld patiënt aan voor de meting/conditietest bij de fysiotherapeut. Patiënt krijgt oproep voor de meting/conditietest.

12 Indeling groepen Na de bespreking van de uitslag van de meting zal men geplaatst worden in 1 van de groepen, dit kan zijn een natte groep dan wel een droge groep.Of een individueel traject Niet onbelangrijk is: deze meting zal elk halfjaar herhaald worden! Indien noodzakelijk uit Anamnese intake en meting vind naast groepstraject individuele begeleiding plaats

13 Organisatie Waarom zijn de groepen ingedeeld naar reumavorm
Zij zijn ingedeeld naar reumavorm om 2 redenen. 1. RA en Bechterew zit voor alle verzekerden in de basisverzekering en daar mogen van de verzekeraars geen andere aandoeningen bij oefenen. 2. Inhoudelijk zitten er verschillen in belasting van de groepen en in coördinatie mogelijkheden

14

15 Huidige ontwikkelingen die ingepast worden in het netwerk van 2009
Verder uitwerken zorgprogrammamodel naar functionele bekostiging of DBC Implementatie Prestatie indicatoren Certificering verschillende onderdelen van de samenwerking ( doel of middel )??????

16 Reumanetwerk Zuid-Veluwe Veenendaal

17 Samenvatting Werk met de 4-5 startpartijen structureel en ben bereid daarin taken complementair in te vullen Ben Schaalbaar (van klein naar groot) Denk in “scheppen, verbinden beheren” en niet Alleen in winstmaximalisatie en efficiency Houd mensen zoals Lia Groenendijk, Bert vd Weerd en de andere jongere weer geïntegreerde arthrosepatiënten voor ogen bij het opbouwen van een dergelijk netwerk anders verstik je in de nederlandse bureaucratie !!!


Download ppt "Netwerkvorming rond Reuma-aandoeningen in de eerste lijn fysiotherapie als onderdeel van een netwerk voor reumatische aandoeningen: Pro’s en contra’s van."

Verwante presentaties


Ads door Google