De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effecten van visualisatie van participatie tijdens CSCL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effecten van visualisatie van participatie tijdens CSCL"— Transcript van de presentatie:

1 Effecten van visualisatie van participatie tijdens CSCL
1 Effecten van visualisatie van participatie tijdens CSCL Jeroen Janssen, Gijsbert Erkens, Jos Jaspers en Marcel Broeken Capaciteitsgroep Onderwijskunde Universiteit Utrecht

2 Opzet presentatie Aanleiding onderzoek: problemen CSCL
2 Opzet presentatie Aanleiding onderzoek: problemen CSCL Oplossing: Visualisatie van participatie Operationalisatie: Participation Tool Onderzoeksvragen en –opzet Resultaten Conclusie Discussie

3 Problemen CSCL Soms: Communicatie via computer moeilijk Conflicten
3 Problemen CSCL Soms: Communicatie via computer moeilijk Conflicten Duurt langer Lage participatie Minder gelijkwaardige participatie / meelifterseffect

4 Oplossing: Visualisatie van participatie?
4 Oplossing: Visualisatie van participatie? Visualiseert de bijdrage van groepsleden aan het groepsproces Maakt bijdrage van groepsleden zichtbaar Kan motivatie verhogen: Zelfevaluatie Sociale evaluatie Sociale vergelijking

5 Oplossing: Visualisatie van participatie?
5 Oplossing: Visualisatie van participatie? Geeft externe feedback in de vorm van informatie Kan gebruikt worden om groepsproces te monitoren Kan bewustzijn van groepsprocessen verhogen Kan gebruikt worden voor evaluatie van het groepsproces (group processing) Mediërende rol: maakt externalisatie en articulatie mogelijk

6 Operationalisatie: Participation Tool
6 Operationalisatie: Participation Tool

7 Klas met daarin een aantal groepen Relatieve activiteit van groepen
7 Klas met daarin een aantal groepen Relatieve activiteit van groepen Groep met daarin leerlingen

8 Grootte: Grootte van de berichten Afstand: Aantal berichten
8 Groep leerlingen Leerlingen Grootte: Grootte van de berichten Afstand: Aantal berichten

9 Onderzoeksvragen Invloed van de Participation Tool (PT) op:
9 Onderzoeksvragen Invloed van de Participation Tool (PT) op: Participatie en gelijkwaardige participatie? Bewustzijn van groepsprocessen en -activiteiten? Manier van samenwerken?

10 Onderzoeksopzet 69 leerlingen, 5-VWO Vak: Geschiedenis
10 Onderzoeksopzet 69 leerlingen, 5-VWO Vak: Geschiedenis Praktische opdracht over Heksen en Heksenvervolgingen Duur: 8 lessen 52 lln. (=17 groepen) met PT vs. 17 lln. (=5 groepen) zonder PT Groepsgrootte: 3 of 4 leerlingen

11 Data analyse Probleem: Nonindependence
11 Data analyse Probleem: Nonindependence Invloed van groep op het individu Ondermijnt assumptie van statistische methodes Oplossing: Multilevel analyse

12 12 Participatie Analyse eenheid? Aantal berichten? Aantal getypte woorden? Oplossing: Aantal dialooghandelingen Aantal lange (> 5 woorden) en korte dialoog- handelingen Verschillen tussen lln. in tijd doorgebracht in omgeving

13 Participatie Wel PT (N=51) Geen PT (N=15) M (SD) Coeff.
13 Participatie Wel PT (N=51) Geen PT (N=15) M (SD) Coeff. Dialooghandelingen (159.86) (75.32) 27.34 - Lang (70.99) 72.89 (30.39) 19.11* - Kort (96.69) (60.53) 8.34

14 14 Participatie Geen effect PT op aantal dialooghandelingen en aantal korte dialooghandelingen Wel effect PT op aantal lange dialooghandelingen t(21) = 1.76, p < .05

15 Gelijkwaardigheid participatie
15 Gelijkwaardigheid participatie Gini coëfficiënt 0 = Gelijkwaardige participatie 1 = Ongelijkwaardige participatie Maat op groepsniveau

16 Gelijkwaardigheid participatie
16 Gelijkwaardigheid participatie Wel PT (N=17) Geen PT (N=5) M (SD) t Dialooghandelingen .17 (.09) .09 (.04) 1.73 - Lang .18 (.11) .14 (.06) .81 - Kort .12 (.05) 1.05

17 Bewustzijn van groepsprocessen en -activiteiten
17 Bewustzijn van groepsprocessen en -activiteiten Vragenlijst van 14 items, 5-puntsschaal 2 factoren: Bewustzijn van participatie en van taken van groepsleden

18 Bewustzijn van groepsprocessen en -activiteiten
18 Bewustzijn van groepsprocessen en -activiteiten Wel PT (N=51) Geen PT (N=15) Bewustzijn van… M (SD) Coeff. Participatie 3.71 (.56) 3.76 (.61) -.149 Taken groepsleden 4.18 (.59) 4.02 (.80) .093 Wel verschil: Leerlingen met PT geven aan beter te weten wanneer groepsleden weinig deel nemen aan het groepsproces, t(21) = 2.43, p = .01.

19 Manier van samenwerken
19 Manier van samenwerken Codeerschema dat manier van samenwerken in kaart brengt 4 hoofdcategorieen: Taakinhoudelijk Regulatie van taakprocessen Sociale processen Regulatie van sociale processen Technisch en overig/nonsense

20 Manier van samenwerken
20 Manier van samenwerken Overzicht: Wederzijds begrip, M = (22%), SD = 38.30 Plannen taakuitvoering, M = (19%), SD = 31.72 Bewaken taakuitvoering, M = (13%), SD = 19.83 Informatie uitwisselen, M = (9%), SD = 41.03 Positief groepsklimaat, M = (7%), SD = 14.94

21 Manier van samenwerken
21 Manier van samenwerken Groep met PT: Meer begroetingen: t(21)=1.89, p = .04 Minder positief groepsklimaat opmerkingen: t(21)=-3.71, p=.00 Minder negatief groepsklimaat opmerkingen: t(21)=-2.84, p=.00 Meer planning van sociale processen: t(21)=2.46, p = .01 Minder nonsense opmerkingen: t(21)=2.82, p=.01

22 Samenvatting / conclusie
22 Samenvatting / conclusie PT stimuleert participatie (versturen van lange berichten) PT stimuleert bewustzijn groepsprocessen (weten wanneer iemand weinig participeert) PT stimuleert planning van sociale processen en begroetingen PT vermindert bijdragen over positief en negatief groepsklimaat en nonsense bijdragen

23 23 Discussie Stijging participatie niet te verklaren door stijging aantal “onzin”-berichten. Invloed van docenten. Klein aantal groepen en leerlingen. Mogelijkheid kanskapitalisatie bij analyses manier van samenwerken. Invloed participatie en manier van samenwerken op kwaliteit groepsproducten nog onduidelijk. Invloed groepsgrootte en –samenstelling.

24 Vragen … Website: http://edugate.fss.uu.nl/~crocicl/ E-mail:
24 Vragen … Website:


Download ppt "Effecten van visualisatie van participatie tijdens CSCL"

Verwante presentaties


Ads door Google