De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEFENCE YOUR OLDER FRAIL PATIENTS

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEFENCE YOUR OLDER FRAIL PATIENTS"— Transcript van de presentatie:

1 DEFENCE YOUR OLDER FRAIL PATIENTS
DEFENCE studie Sophia de Rooij, internist-geriater namens de DEFENCE studiegroep

2 THE DEFENCE GROUP dr. S.E.J.A. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde, AMC Amsterdam, projectleider prof.dr. M.J. Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschappen UMC Utrecht, mede- projectleider drs. B.M. Buurman, verplegingswetenschapper AMC Amsterdam drs. E.A.M. van Gemert, verpleegkundig specialist Geriatrie/Ouderengeneeskunde, AMC Amsterdam drs. J.G. Hoogerduijn, verplegingswetenschapper Hogeschool Utrecht dr. J.C. Korevaar, senior epidemioloog AMC Amsterdam dr. A.M. Lagaay, internist-ouderengeneeskunde Spaarneziekenhuis Hoofddorp drs. J.L. Parlevliet, klinisch geriater AMC Amsterdam J.L. Popma, onderzoeksverpleegkundige AMC Amsterdam drs. R.E. Pel-Littel, verpleegkundig specialist zorgeenheid Geriatrie UMC Utrecht drs. C. Verstraten, verpleegkundig specialist Geriatrie Diakonessenhuis Zeist D. van Vugt, verpleegkundig specialist Geriatrie Spaarneziekenhuis Hoofddorp dr. H.J.J. Verhaar, internist-ouderengeneeskunde UMC Utrecht M. van der Zwaan, onderzoeksverpleegkundige AMC Amsterdam

3 stelling I over oudere patienten die uit het ziekenhuis worden ontslagen komt binnen 1 week een ontslagbrief

4 stelling II in de ontslagbrief staan naast de medische diagnose ook kenmerken van kwetsbaarheid vermeld

5 stelling III indien ik tijdig kan beschikken over meer gedetailleerde gegevens mbt de kwetsbaarheid van mijn patienten, kan ik heropnames voorkomen

6 wat is onze boodschap ? het gaat niet om leeftijd maar om
functiebehoud als uitkomstmaat van goede (ziekenhuis)zorg dwz efficiente en doelmatige zorg via een systeem, het DEFENCE zorg model

7 oudere ziekenhuis patiënten
12 % van 65-plussers wordt jaarlijks in ziekenhuis opgenomen (6% <65 jaar) gem. LOS >65 jaar: 12.6 dgn vs 6.4 dgn <65 jaar 45% van zks-bedden in gebruik door 65-plussers (CBS 2005)

8 ziekenhuis opname niet zonder risico’s voor ouderen
Creditor MC. Ann Intern Med 1993; Satish 1996; Rudberg 1996; de Rooij 2007

9 beloop fysiek functioneren
voor opn. na ontslag Desired functional status functional status at admission Functional status after hospital admission and with complication(s) ziekenhuisopn.

10 functioneren als uitgangspunt
zeer relevant voor ouderen- achteruitgang in functioneren= beperkingen en hulp maar ook voor management en beleidsmakers achteruitgang in functioneren = > beroep op zorg, langere opnameduur, heropname McCusker, J. et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci Sep;57(9):M569-77

11 frailty ‘‘ syndroom van verlies van reservecapaciteit waardoor omgevingsfactoren eerder nadelig effect hebben ’’ Strawbridge J Gerontol 1998

12 frailty

13 frailty

14 frailty

15 frailty, functieverlies & comorbiditeit
functionele beperkingen

16 functieverlies start vaak op moment van acute ziekte
kan permanent zijn, ook als is patiënt genezen van de ziekte verloren functies zijn moeilijk te revalideren Forster AJ, Murff HJ, Peterson JF et al. The incidence and severity of adverse events affecting patients after discharge from hospital. Ann Int Med 2003;138:

17 incidentie functieverlies
varieert van % in de verschillende studies waarom zijn er zulke grote verschillen?

18 Diabetes Dementie Diabetische voet en visusklachten Opleidingsniveau Mantelzorg Hulpmiddelen

19 niet iedereen heeft hetzelfde risico …
weten, raden, gokken?

20 DEFENCE STUDIE GROEP doel
ontwikkelen en implementeren van strategieën om bij oudere ziekenhuis patiënten complicaties te voorkomen om zo (verder) functieverlies te voorkomen

21 achtergrond vroegtijdige herkenning en behandeling van risicofactoren kan veel leed voorkomen meer ouderen met meer gezondheids problemen te verwachten ISAR als beste screeningsinstrument uit eerder onderzoek maar moet verbeterd worden voor Ned. setting (Hoogerduijn 2010)

22 systematische benadering
3 staps DEFENCE zorgmodel

23 DEFENCE model DEFENCE model eerste stap: voorselectie
met screening door eigen vpk

24 eerste STAP: CASEFINDING PATIENTEN AT RISK
door eigen verpleegkundige simpele screening

25 geriatrische zeef een instrument gericht op vroegtijdige herkenning van patiënten met complexe problematiek en/of zij die dit gaan ontwikkelen vooraf aan keuze voor een dergelijk instrument, zal gekozen dienen te worden op welk verhoogd risico gescreend dient te gaan worden gekozen kan worden voor identificatie van patiënten met een verhoogde kans op: functieverlies sterfte ziekenhuis opname opname in zorginstelling complicaties van opname heropnames

26 geriatrische zeef instrument uitkomstmaten functie- verlies ligduur
functie- verlies ligduur zorg- zwaarte her-opname ZKS opname VPH depressie sterfte Identification of Seniors at Risk (ISAR) ja nee Triage Risk Screening Tool (TRST) Runciman Rowland Variable Indicative of Placement risk (VIP) ? Care Complexity Prediction Instrument (COMPRI) the Hospital Admission Risk Profile (HARP) Groningen Frailty Indicator (GFI)

27 ISAR: Identification of Seniors At Risk
uit Canada 6 vragen tbv Emergency Department ontwikkeld en gevalideerd niet voor zks populatie gevalideerd

28 ISAR 6 vragen - hulp bij ADL - hulp bij IADL - geheugenproblemen - recente opname - visus - gebruik van 3 of meer verschillende medicijnen 2 of meer factoren aanwezig? risicopatiënt

29 DEFENCE model DEFENCE model
tweede stap: screening geriatrische problemen

30 tweede STAP: identificatie geriatrische problemen
bij positieve screening: screening op ruim 20 geriatrische problemen middels gevalideerde meetinstrumenten door geriatrie team

31 DEFENCE model derde stap: interventie geriatrische problemen

32 derde STAP: comprehensive geriatric assesment
identificatie van > 20 geriatrische problemen (mbv geriatrie team) interventies mbv toolkit transmurale overdracht

33 herkenning en prevalentie van geriatrische problemen
DEFENCE II studie

34 onderzoek doel: 1. verbeteren ISAR als screeningsinstrument in
ziekenhuis (inwendige geneeskunde)  zorg model voor identificatie van kwetsbare patienten 2. prevalentie geriatrische problemen 3. verbeteren van de informatievoorziening van 2e naar 1e lijn door een goede overdracht van zorg multicenter studie: AMC, UMC Utrecht, Spaarne ziekenhuis cohortstudie van goedgekeurd door METC

35 inclusiecriteria acuut opgenomen op interne afdeling ouder dan 65 jaar
spreekt en verstaat Nederlands komt niet van andere afdeling of ziekenhuis blijft langer dan 48 uur opgenomen in ziekenhuis

36 DEFENCE-II-studie keus gemaakt voor de Katz ADL index
wel IADL gemeten, wordt secundair naar gekeken uitgangswaarde is 2 weken voor dat patiënt werd opgenomen 3 maanden na opname is primaire eindpunt voor functieverlies functieverlies is een verlies van 1 punt op de Katz ADL index

37 uitkomstmaat Katz ADL index score
6 ADL functies, bij opname (situatie voor de ziekte) vs 3 maanden na opname thuis hulp nodig baden, douchen? hulp nodig aankleden? zelfstandig naar toilet gaan? gebruik incontinentiemateriaal? hulp nodig opstaan uit stoel? hulp nodig bij eten?

38 cognitie MMSE < 15: alle vragen bij familie
MMSE 15—20 vragen bij pat en checken bij familie bij follow up: zelfde persoon als bij opname

39 vraagstelling 2 + 3 wat is de prevalentie van geriatrische problemen ?
worden deze problemen herkend en benoemd in de medische ontslagbrief ? is het noodzakelijk dat alle geriatrische problemen benoemd worden?

40 AS DIAGNOSE SOMATISCH Polyfarmacie Decubitus Ondervoeding Pijn Vallen Ψ Delirium Depressie Dementie FUNCTIONEEL Beperkte ADL Slechtziendheid Slechthorendheid Incontinentie v urine Obstipatie Afh van loophulpmiddel SOCIAAL Overbelaste mantelzorg Problematische uitplaatsing

41 methode (I) geriatrisch profiel
cognitie: MMSE ≤ 23, IQCODE >3.9 stemming: GDS-score ≥ 2, GDS score ≥8 delirium: CAM score 3 of 4 ADL: KATZ score >1 vallen: < 3 mnd gevallen? ondervoeding: SNAQ decubitus: PREPURSE polyfarmacie: ≥ 5 med. bij opname mobiliteit/gehoor/visus incontinentie/obstipatie overbelaste mantelzorg: EDIZ positief

42 methode (II) bij opname uitgebreide screening van geriatrische problemen (door geriatrie team) ontslagbrieven gescreend op set codes ICD-9, co-morbiditeiten en medicatie ICD-9 code vs geriatrische problemen: directe of indirecte aanwijzing?

43 voorbeeld… ondervoeding wordt bij screening gedefinieerd vgs SNAQ:
1. staat in de brief ondervoeding ook benoemd ? 2. zo niet, zijn er dan indirecte aanwijzingen zoals gebruik sondevoeding, gewichtsverlies ?

44 kenmerken van de patiënten
Variabele Patiënten n=639 Leeftijd 78.2 (7.8) Man (%) 46.2 Aantal jaar opleiding 9.9 (3.9) Nederlands (%) 92.8 Sociale situatie (%) Alleenstaand 47.9 Samenwonend Woonsituatie (%) Zelfstandig 72.4 Aanleunwoning 10.3 Verzorgingshuis Verpleeghuis 7.0

45 opnamereden en ligduur
Variabele Diagnose bij opname (%) Infectie 40.9 Maligniteit 6.2 Water- en elektrolytverstoring 10.5 Gastro-intestinale problemen 22.8 Cardiovasculaire aandoening 4.3 Anders 15.4 Charlson comorbidity index 3.5 (2.3) Opnameduur in dagen 10.4 (11.3)

46 prevalentie geriatrische problemen
Probleem bij opname (%) polyfarmacie (≥ 3 geneesmiddelen) 72.6 ondervoeding 44.7 pijn (score ≥ 4) 43.3 incontinentie 26.1 valrisico (≥ 2 keer gevallen) 22.3 obstipatie 19.0

47 psychische problemen Probleem bij opname (%) geheugenstoornis
(MMSE ≤ 23) 40.6 delier bij opname (CAM) 18.5 depressieve symptomen (GDS-2) 21.3

48 aantal geriatrische problemen
Leeftijd aantal problemen (gem, SD) 65-74 jaar 3.9 (2.3) 75-84 jaar 4.5 (1.9) 85 jaar > 5.6 (2.3)

49 prevalentie problemen
geriatrische problemen komen vaak voor totaal aantal problemen neemt toe met het stijgen van de leeftijd vooral psychische problemen

50 multimorbiditeit bestaan van 2 of meer verschillende ziekten naast elkaar op psychisch, sociaal, functioneel en somatisch gebied bij 96 % van de acuut opgenomen 65-plussers is sprake van multimorbiditeit

51 welke informatie wordt herkend en overgedragen ?
wordt de informatie over geriatrische problemen benoemd in de ontslagbrief ? is er ‘geriatric awareness’ bij zaalartsen ? diagnoses in brief vs geriatrische problemen door team

52 meest voorkomende opname diagnoses
% urineweginfectie 11 pneumonie 9 koorts nno 4 bloedverlies tr. dig. nierinsufficientie maligne tumor tr. digestivus decompensatio cordis 3

53 prevalentie comorbiditeit
probleem bij opname (%) diabetes met of zonder schade 25.6 matige nierfunctiestoornis 20.6 cerebrovasculaire aandoening 19.4 perifeer vaatlijden 17.3 decompensatio cordis 16.7 myocardinfarct 16.1 COPD 15.5

54 herkennen en benoemen van problemen
diagnose in brief vermeld gediagnosticeerde dementie 57% ondervoeding 22% doorgemaakt delier 50% pijn 39% functionele problemen 5%

55 conclusie multimorbiditeit is een serieus probleem bij ouderen
aantal problemen neemt toe met leeftijd in de medische ontslagbrief is nauwelijks aandacht voor geriatrische problematiek; vooral somatische aandoeningen worden benoemd  trage doorstart van zorg in 1e lijn

56 DEFENCE model derde stap: interventie geriatrische problemen

57 transmurale zorgbrug (x3)
n =640 ouderen in 3 zks clustergerandomiseerde klinische trial doel: minder functieverlies na ziekenhuisontslag interventie: betere coördinatie en overdracht na ontslag door proactief de zorg in keten te verbeteren : “de patient wordt opgehaald” samenwerking: oa AMC, OLVG, Flevoziekenhuis, Buurtzorg, Cordaan, huisartsen

58 resultaten: proactieve en vraaggerichte zorg
snelle identificatie van kwetsbare patiënten in zks systematisch in kaart brengen van problematiek mbv DEFENCE zorgmodel (www.defencestudy.nl) op maat gemaakte multidisciplinair transmuraal zorg plan voor patiënt & mantelzorger door geriatrieteam zorgcoördinator haalt patiënt op in ziekenhuis en draagt zorg over of blijft betrokken  gecoördineerd nazorgtraject uitdagend: innovatieve functie, veel partijen betrokken en vraag om cultuuromslag in meeste organisaties bekostigingsvraagstuk is onderdeel van project: AGIS en gemeente

59


Download ppt "DEFENCE YOUR OLDER FRAIL PATIENTS"

Verwante presentaties


Ads door Google