De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEFENCE YOUR OLDER FRAIL PATIENTS D EFENCE studie Sophia de Rooij, internist-geriater namens de DEFENCE studiegroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEFENCE YOUR OLDER FRAIL PATIENTS D EFENCE studie Sophia de Rooij, internist-geriater namens de DEFENCE studiegroep."— Transcript van de presentatie:

1 DEFENCE YOUR OLDER FRAIL PATIENTS D EFENCE studie Sophia de Rooij, internist-geriater namens de DEFENCE studiegroep

2 THE DEFENCE GROUP dr. S.E.J.A. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde, AMC Amsterdam, projectleider prof.dr. M.J. Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschappen UMC Utrecht, mede- projectleider drs. B.M. Buurman, verplegingswetenschapper AMC Amsterdam drs. E.A.M. van Gemert, verpleegkundig specialist Geriatrie/Ouderengeneeskunde, AMC Amsterdam drs. J.G. Hoogerduijn, verplegingswetenschapper Hogeschool Utrecht dr. J.C. Korevaar, senior epidemioloog AMC Amsterdam dr. A.M. Lagaay, internist-ouderengeneeskunde Spaarneziekenhuis Hoofddorp drs. J.L. Parlevliet, klinisch geriater AMC Amsterdam J.L. Popma, onderzoeksverpleegkundige AMC Amsterdam drs. R.E. Pel-Littel, verpleegkundig specialist zorgeenheid Geriatrie UMC Utrecht drs. C. Verstraten, verpleegkundig specialist Geriatrie Diakonessenhuis Zeist D. van Vugt, verpleegkundig specialist Geriatrie Spaarneziekenhuis Hoofddorp dr. H.J.J. Verhaar, internist-ouderengeneeskunde UMC Utrecht M. van der Zwaan, onderzoeksverpleegkundige AMC Amsterdam

3 stelling I over oudere patienten die uit het ziekenhuis worden ontslagen komt binnen 1 week een ontslagbrief

4 stelling II in de ontslagbrief staan naast de medische diagnose ook kenmerken van kwetsbaarheid vermeld

5 stelling III indien ik tijdig kan beschikken over meer gedetailleerde gegevens mbt de kwetsbaarheid van mijn patienten, kan ik heropnames voorkomen

6 wat is onze boodschap ? 1.het gaat niet om leeftijd maar om 2.functiebehoud als uitkomstmaat van goede (ziekenhuis)zorg 3.dwz efficiente en doelmatige zorg 4.via een systeem, het DEFENCE zorg model

7 oudere ziekenhuis patiënten 12 % van 65-plussers wordt jaarlijks in ziekenhuis opgenomen (6% <65 jaar) gem. LOS >65 jaar: 12.6 dgn vs 6.4 dgn <65 jaar 45% van zks-bedden in gebruik door 65- plussers (CBS 2005)

8 ziekenhuis opname niet zonder risico’s voor ouderen Creditor MC. Ann Intern Med 1993; Satish 1996; Rudberg 1996; de Rooij 2007

9 voor opn. na ontslag Desired functional status functional status at admission Functional status after hospital admission and with complication(s) ziekenhuisopn. beloop fysiek functioneren

10 functioneren als uitgangspunt zeer relevant voor ouderen- achteruitgang in functioneren= beperkingen en hulp maar ook voor management en beleidsmakers achteruitgang in functioneren = > beroep op zorg, langere opnameduur, heropname McCusker, J. et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002 Sep;57(9):M569-77

11 frailty ‘‘ syndroom van verlies van reservecapaciteit waardoor omgevingsfactoren eerder nadelig effect hebben ’’ Strawbridge J Gerontol 1998

12 frailty

13

14

15 frailty, functieverlies & comorbiditeit frailty comorbiditeit functionele beperkingen

16 functieverlies start vaak op moment van acute ziekte kan permanent zijn, ook als is patiënt genezen van de ziekte verloren functies zijn moeilijk te revalideren Forster AJ, Murff HJ, Peterson JF et al. The incidence and severity of adverse events affecting patients after discharge from hospital. Ann Int Med 2003;138:161-167

17 incidentie functieverlies varieert van 15-60 % in de verschillende studies waarom zijn er zulke grote verschillen?

18 Mantelzorg Dementie Opleidingsniveau Hulpmiddelen Diabetes Diabetische voet en visusklachten

19 weten, raden, gokken? niet iedereen heeft hetzelfde risico …

20 DEFENCE STUDIE GROEP doel ontwikkelen en implementeren van strategieën om bij oudere ziekenhuis patiënten complicaties te voorkomen om zo (verder) functieverlies te voorkomen

21 achtergrond vroegtijdige herkenning en behandeling van risicofactoren kan veel leed voorkomen meer ouderen met meer gezondheids problemen te verwachten ISAR als beste screeningsinstrument uit eerder onderzoek maar moet verbeterd worden voor Ned. setting (Hoogerduijn 2010)

22 systematische benadering 3 staps DEFENCE zorgmodel

23 DEFENCE model eerste stap: voorselectie met screening door eigen vpk DEFENCE model

24 eerste STAP: CASEFINDING PATIENTEN AT RISK door eigen verpleegkundige simpele screening

25 geriatrische zeef een instrument gericht op vroegtijdige herkenning van patiënten met complexe problematiek en/of zij die dit gaan ontwikkelen vooraf aan keuze voor een dergelijk instrument, zal gekozen dienen te worden op welk verhoogd risico gescreend dient te gaan worden gekozen kan worden voor identificatie van patiënten met een verhoogde kans op: –functieverlies –sterfte –ziekenhuis opname –opname in zorginstelling –complicaties van opname –heropnames

26 geriatrische zeef instrumentuitkomstmaten functie- verlies ligduurzorg- zwaarte her- opname ZKS opname VPH depressiesterfte Identification of Seniors at Risk (ISAR) janeeja Triage Risk Screening Tool (TRST) ja Runcimanja Rowlandja Variable Indicative of Placement risk (VIP) ja ? Care Complexity Prediction Instrument (COMPRI) neeja the Hospital Admission Risk Profile (HARP) ja Groningen Frailty Indicator (GFI) ?

27 ISAR: Identification of Seniors At Risk uit Canada 6 vragen tbv Emergency Department ontwikkeld en gevalideerd niet voor zks populatie gevalideerd

28 ISAR 6 vragen - hulp bij ADL - hulp bij IADL - geheugenproblemen - recente opname - visus - gebruik van 3 of meer verschillende medicijnen 2 of meer factoren aanwezig? risicopatiënt

29 DEFENCE model tweede stap: screening geriatrische problemen DEFENCE model

30 tweede STAP: identificatie geriatrische problemen bij positieve screening: screening op ruim 20 geriatrische problemen middels gevalideerde meetinstrumenten door geriatrie team

31 DEFENCE model derde stap: interventie geriatrische problemen

32 derde STAP: comprehensive geriatric assesment identificatie van > 20 geriatrische problemen (mbv geriatrie team) interventies mbv toolkit transmurale overdracht

33 herkenning en prevalentie van geriatrische problemen D EFENCE II studie

34 onderzoek doel: 1. verbeteren ISAR als screeningsinstrument in ziekenhuis (inwendige geneeskunde)  zorg model voor identificatie van kwetsbare patienten 2. prevalentie geriatrische problemen 3. verbeteren van de informatievoorziening van 2 e naar 1 e lijn door een goede overdracht van zorg multicenter studie: AMC, UMC Utrecht, Spaarne ziekenhuis cohortstudie van 2005-2008 goedgekeurd door METC

35 inclusiecriteria acuut opgenomen op interne afdeling ouder dan 65 jaar spreekt en verstaat Nederlands komt niet van andere afdeling of ziekenhuis blijft langer dan 48 uur opgenomen in ziekenhuis

36 DEFENCE-II-studie keus gemaakt voor de Katz ADL index wel IADL gemeten, wordt secundair naar gekeken uitgangswaarde is 2 weken voor dat patiënt werd opgenomen 3 maanden na opname is primaire eindpunt voor functieverlies functieverlies is een verlies van 1 punt op de Katz ADL index

37 uitkomstmaat Katz ADL index score 6 ADL functies, bij opname (situatie voor de ziekte) vs 3 maanden na opname thuis –hulp nodig baden, douchen? –hulp nodig aankleden? –zelfstandig naar toilet gaan? –gebruik incontinentiemateriaal? –hulp nodig opstaan uit stoel? –hulp nodig bij eten?

38 cognitie MMSE < 15: alle vragen bij familie MMSE 15—20 vragen bij pat en checken bij familie bij follow up: zelfde persoon als bij opname

39 vraagstelling 2 + 3 wat is de prevalentie van geriatrische problemen ? worden deze problemen herkend en benoemd in de medische ontslagbrief ? is het noodzakelijk dat alle geriatrische problemen benoemd worden?

40 ASDIAGNOSE SOMATISCHPolyfarmacie Decubitus Ondervoeding Pijn Vallen ΨDelirium Depressie Dementie FUNCTIONEELBeperkte ADL Slechtziendheid Slechthorendheid Incontinentie v urine Obstipatie Afh van loophulpmiddel SOCIAALOverbelaste mantelzorg Problematische uitplaatsing

41 methode (I) geriatrisch profiel cognitie: MMSE ≤ 23, IQCODE >3.9 stemming: GDS-score ≥ 2, GDS score ≥8 delirium: CAM score 3 of 4 ADL: KATZ score >1 vallen: < 3 mnd gevallen? ondervoeding: SNAQ decubitus: PREPURSE polyfarmacie: ≥ 5 med. bij opname mobiliteit/gehoor/visus incontinentie/obstipatie overbelaste mantelzorg: EDIZ positief

42 methode (II) bij opname uitgebreide screening van geriatrische problemen (door geriatrie team) ontslagbrieven gescreend op set codes ICD-9, co-morbiditeiten en medicatie ICD-9 code vs geriatrische problemen: directe of indirecte aanwijzing?

43 voorbeeld… ondervoeding wordt bij screening gedefinieerd vgs SNAQ: 1. staat in de brief ondervoeding ook benoemd ? 2. zo niet, zijn er dan indirecte aanwijzingen zoals gebruik sondevoeding, gewichtsverlies ?

44 Variabele Patiënten n=639 Leeftijd78.2 (7.8) Man (%)46.2 Aantal jaar opleiding9.9 (3.9) Nederlands (%)92.8 Sociale situatie (%) Alleenstaand47.9 Samenwonend47.9 Woonsituatie (%) Zelfstandig72.4 Aanleunwoning10.3 Verzorgingshuis10.3 Verpleeghuis7.0 kenmerken van de patiënten

45 opnamereden en ligduur Variabele Diagnose bij opname (%) Infectie40.9 Maligniteit6.2 Water- en elektrolytverstoring10.5 Gastro-intestinale problemen22.8 Cardiovasculaire aandoening4.3 Anders15.4 Charlson comorbidity index3.5 (2.3) Opnameduur in dagen10.4 (11.3)

46 prevalentie geriatrische problemen Probleembij opname (%) polyfarmacie (≥ 3 geneesmiddelen) 72.6 ondervoeding44.7 pijn (score ≥ 4)43.3 incontinentie26.1 valrisico (≥ 2 keer gevallen)22.3 obstipatie19.0

47 psychische problemen Probleembij opname (%) geheugenstoornis (MMSE ≤ 23) 40.6 delier bij opname (CAM) 18.5 depressieve symptomen (GDS-2) 21.3

48 aantal geriatrische problemen Leeftijdaantal problemen (gem, SD) 65-74 jaar3.9 (2.3) 75-84 jaar4.5 (1.9) 85 jaar >5.6 (2.3)

49 prevalentie problemen geriatrische problemen komen vaak voor totaal aantal problemen neemt toe met het stijgen van de leeftijd vooral psychische problemen

50 multimorbiditeit bestaan van 2 of meer verschillende ziekten naast elkaar op psychisch, sociaal, functioneel en somatisch gebied bij 96 % van de acuut opgenomen 65- plussers is sprake van multimorbiditeit

51 welke informatie wordt herkend en overgedragen ? wordt de informatie over geriatrische problemen benoemd in de ontslagbrief ? is er ‘geriatric awareness’ bij zaalartsen ? diagnoses in brief vs geriatrische problemen door team

52 meest voorkomende opname diagnoses diagnose% urineweginfectie11 pneumonie9 koorts nno4 bloedverlies tr. dig.4 nierinsufficientie4 maligne tumor tr. digestivus4 decompensatio cordis3

53 prevalentie comorbiditeit probleembij opname (%) diabetes met of zonder schade25.6 matige nierfunctiestoornis20.6 cerebrovasculaire aandoening19.4 perifeer vaatlijden17.3 decompensatio cordis16.7 myocardinfarct16.1 COPD15.5

54 herkennen en benoemen van problemen diagnosein brief vermeld gediagnosticeerde dementie57% ondervoeding22% doorgemaakt delier50% pijn39% functionele problemen5%

55 conclusie multimorbiditeit is een serieus probleem bij ouderen aantal problemen neemt toe met leeftijd in de medische ontslagbrief is nauwelijks aandacht voor geriatrische problematiek; vooral somatische aandoeningen worden benoemd  trage doorstart van zorg in 1e lijn

56 DEFENCE model derde stap: interventie geriatrische problemen

57 transmurale zorgbrug (x3) n =640 ouderen in 3 zks clustergerandomiseerde klinische trial doel: minder functieverlies na ziekenhuisontslag interventie: betere coördinatie en overdracht na ontslag door proactief de zorg in keten te verbeteren : “de patient wordt opgehaald” samenwerking: oa AMC, OLVG, Flevoziekenhuis, Buurtzorg, Cordaan, huisartsen

58 resultaten: proactieve en vraaggerichte zorg snelle identificatie van kwetsbare patiënten in zks systematisch in kaart brengen van problematiek mbv DEFENCE zorgmodel (www.defencestudy.nl) op maat gemaakte multidisciplinair transmuraal zorg plan voor patiënt & mantelzorger door geriatrieteam zorgcoördinator haalt patiënt op in ziekenhuis en draagt zorg over of blijft betrokken  gecoördineerd nazorgtraject uitdagend: innovatieve functie, veel partijen betrokken en vraag om cultuuromslag in meeste organisaties bekostigingsvraagstuk is onderdeel van project: AGIS en gemeente

59


Download ppt "DEFENCE YOUR OLDER FRAIL PATIENTS D EFENCE studie Sophia de Rooij, internist-geriater namens de DEFENCE studiegroep."

Verwante presentaties


Ads door Google