De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Frailty Opsporen van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk Nycteumdag 22 april 2010 De Meervaart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Frailty Opsporen van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk Nycteumdag 22 april 2010 De Meervaart."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Frailty Opsporen van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk Nycteumdag 22 april 2010 De Meervaart

2 Sprekers Bianca Buurman, onderzoeker ouderengeneeskunde AMC Jacobine van der Dussen, huisarts Rijsenhout & kaderhuisarts ouderengeneeskunde Renate Agterhof, verpleegkundig consulent geriatrie

3 Programma Inleiding Verwachtingen bij de deelnemers Casus Mw. Peper Praktijkvoorbeeld en ontdekkingen Financiering Toolkit defence studie Afsluiting

4 Inleiding Veel meer aandacht voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk Wat is de meest efficiente methode voor opsporing en behandeling?

5 Screeningsmethoden Groningen Frailty indicator Trazag Easycare Amsterdamse praktijkwijzer Nieuwe ontwikkeling van screening binnen Nationaal Programma Ouderenzorg Er zijn veel vragen: -Hoe bepaal je de effectiviteit? -Hoe effectief is screenen en behandelen? -Bij welke ouderen doe je dit? -Hoe lang moet je ouderen vervolgen om een effect te meten?

6 Waar meet je effectiviteit aan af? Functieverlies Opname in verpleeghuis Kwaliteit van leven Sterfte Veel aandacht voor reductie van functieverlies: achteruitgang in activiteiten van dagelijks functioneren Bereiken van compressie van morbiditeit (Fries, 2003)

7 Compressie van morbiditeit JF Fries, Ann intern med, 2003, 139; 455-459

8 Hoe effectief zijn screening- en behandelprogramma’s Is effectief op voorkomen van functieverlies en plaatsing in verpleeghuis (Stuck, 2002; Beswick, 2008): Maar wel als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan: Systematische geriatrisch assessment Zorgbehandelplan met follow up na dit geriatrisch assessment Meest effectief bij niet te oude mensen; en bij ouderen die niet een te hoge sterftekans hebben Mensen langere tijd vervolgen

9 Interpretatie Verschillende gezondheidszorgsystemen Huisartsenvoorziening niet overal aanwezig In Engeland: community care al goed ontwikkeld; daar zal je minder effect zien

10 Verwachtingen Inventarisatie van huidige praktijkvoering Knelpunten

11 Casus mw. Peper 80-jarige weduwe Hypertensie diabetes 2 nierinsufficiëntie woont alleen 2 dochters

12 Casus mw. Peper Veranderingen gedrag  workshop cognitie Vallen Incontinentie Medicatie Mantelzorger

13 Vallen 1 op de 3 ouderen valt jaarlijks 10 % leidt tot serieuze letsels (heupfractuur, pols) Beperkingen in dagelijks functioneren als gevolg van val: angst

14 Vallen Screeningsvraag: bent u het afgelopen jaar 1 of meer keer gevallen? Cbo-richtlijn valpreventie, 2004

15 Risicofactoren vallen Mobiliteitsproblemen Eerder gevallen Psychofarmaca ADL-afhankelijkheid Verminderde lichamelijke activiteit Gewrichtsaandoening Incontinentie (Urge-incontinentie, medicatie?) Visusstoornis Polyfarmacie

16 Interventies Effect interventies bij vallen wisselend: - weinig tot geen effect op voorkomen van vallen - wel op voorkomen van functieverlies (Beswick, 2008) Multifactoriele interventies meest effectief Zich richtend op aanwezige risicofactoren Ook fractuurrisico afwegen: osteoporose, eerdere fracturen Medicatie-evaluatie kan zinvol zijn; psychotrope medicatie en cardiovasculaire medicatie (van der velde, 2007) Bewegingsprogramma’s effectief bij ouderen die eerder gevallen zijn Valangst Bij syncope: cardiologische en neurologische evaluatie Woningaanpassing ergotherapeut: wordt vergoed

17 Prevalentie incontinentie

18 Gevolgen -Huidiritatie -Urineweg infecties -Associatie vallen (urge): 26% verhoogd risico -Slecht slapen -Psychologisch: stemming, sociale isolatie -3x verhoogd risico verpleeghuis

19 Behandelbaar? -Verpleeghuis: direct naar toilet: 40% reductie -Blaastraining: 65% reductie -Antimuscarinerge middelen: 40% reductie -Ok: 90% genezing -Reversibele factoren

20 Type incontinentie - 1/3 gemengd urge en stress - ‘ Functionele ’ incontinentie (immobiliteit, cognitie) CoordinatieSphincter dysfunctie

21 Differentiaal Diagnose Urge: - obstipatie - medicatie - neurologisch (CVA, ruggemerglesie, MS, PD, dementie) - lokaal (blaastumor, infectie, diverticulitis) Stress:- atrofie - post ok/bevalling Overloop:- obstructie (tumor, structuur, cystokele) - atone blaas (ruggemerg lesie, diabetes) - neurogeen (ruggemerg lesie hoger dan sacrum, MS) -verhoogd volume (intake, hartfalen, perifeer oedeem) -polyurie (hyperCa, diabetes, medicatie)

22 Medicatie Calcium antagonisten (retentie, oedeem) Parkinson middelen (obstipatie) Oestrogenen (stress en urge)

23 Behandeling -Bijdragende factoren: medicatie, decompensatie, obstipatie, intake, hyperglycaemie, UWI, afvallen -Frequent naar toilet Urge- blaastraining (ontspanning, afleiding) cognitief beperkt: meteen helpen, belonen - antimuscarinerge middelen - neurostimulatie Stress- bekkenbodemtraining - antidepressieva (?) - ok/periurethrale injectie Overloop -  -antagonisten (mannen) - catheterisatie (atone blaas)

24 Antimuscarinerge middelen - Oxybutinidekort: nacht lang: minder bijwerkingen pleister: nog minder bijwerkingen -Toviazminder cognitieve bijwerkingen -Vesicare, Emselex: specifieker voor blaas oude pten niet meer bijwerkingen (?) cave nierinsuff, angiooedeem, obstipatie  Cave cognitie (9%) glaucoom, retentie, obstipatie, reflux, interactie,

25 Verwijzen -Recent chirurgie/radiotherapie -  2 UWI in 1 jaar -Prolaps -Retentie (>200cc) -Prostaathyperttrofie -Moeilijke cathterplaatsing (?) -Hematurie -Pijn en incontinentie -Fisteling -Falen behandeling

26 Medicatie Welke medicatie ontbreekt? Vallen en medicatie Nierinsufficientie

27 Mantelzorger Educatie Thuiszorg, op tijd inschakelen Maatjesproject Personenalarmering

28 Mantelzorgondersteuning Via WMO-loket: respijtzorg, hulpmiddelen MEZZO; landelijke vereniging mantelzorg -Lotgenotencontact -Advisering financiën: hulpmiddelen en vergoedingen -Vakantieopvang -Zorg voor jezelf dagen Mantelzorgmakelaar: bemiddelt tussen mantelzorger en alle betrokkenen

29 Ergotherapie bij overbelasting mantelzorg Studie van Maud Graff (BMJ, 2006): effect van ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Zeer goede effecten op cognitie oudere, maar ook belastbaarheid mantelzorger vergroot 10 sessies ergotherapie Ergotherapie wordt vergoed door zorgverzekeraar in basispakket

30 Praktijkvoorbeeld Rijsenhout Dorp oostrand Haarlemmermeer in de “oksel van Schiphol” 4200 inwoners –700 boven de 65 1 huisartspraktijk –2 huisartsen –1 praktijkverpleegkundige –3 praktijkassistentes

31 Praktijkvoorbeeld Ouderenzorg nieuwe stijl Actief opsporen van kwetsbare ouderen A.Alle ouderen boven de 75 jaar B.65 plussers met 3 of meer ziekten Kwetsbaarheid (GFI) Polifarmacie

32 Praktijkvoorbeeld GFI (Groningen Frailty Indicator) Mobiliteit Lichamelijke fitheid Visus Gehoor Voeding Co-morbiditeit Cognitie Psychosociaal GFI Score kwetsbaarheid (0-15) 1 - 5 niet kwetsbaar 6 - 10 gemiddeld kwetsbaar 11 - 15 erg kwetsbaar

33 Praktijkvoorbeeld Taken delegeren naar praktijkverpleegkundige ouderenzorg Aan huis Tijd Preventie Sociale kaart Samenwerking Huisarts en verpleegkundige Andere disciplines 1e en 2e lijn

34 Praktijkvoorbeeld 4 x per jaar consultatie van internist/geriater Dr. Lagaay vanuit het Spaarne Ziekenhuis in de huisartsenpraktijk Onderwerpen zoals: Medicatie bij multimorbiditeit Anemie Nierinsufficiëntie

35 Ontdekkingen Door praktijkverpleegkundige onderkende problemen: dreigende tekortkoming in zorg30 ( 20 %) verkeerd gebruik medicijnen28 (19 %) cognitieve achteruitgang27 (18 %) depressie/ eenzaamheid26 (17 %) obstipatie23 (15 %) relatieproblemen8 (4 stellen) (5 %) vallen8 (5 %) urine-incontinentie6(4 %) GFI van 6 of hoger7 (5 %) verhoogde bloeddruk (nieuw)4 (3 %) Sexuele problemen4 (3 %) doofheid2 (1 %)

36 Ontdekkingen 2005-2007 170 onderzochte ouderen uit Rijsenhout 86 ouderen bij praktijkverpleegkundige 7 kwetsbare ouderen met GFI van 6 of hoger (5%) Zorgproblemen (20%) Verkeerd medicijngebruik (19%) Dementie (18 %) Depressieve klachten (17%) Relatieproblemen (5%)

37 Ontdekkingen Taken praktijkverpleegkundige: vinger aan de pols’ visites44 (29 %) diabetes controle32 (21 %) hypertensie controle29 (19 %) zorgcoördinatie30 (20 %) regelen van voorzieningen27 (18 %) afnemen MMSE28 (19 %) starten wekelijkse medicatiebaxter24 (16 %) wondverzorging11 (7 %) gesprekken n.a.v. depressie10 (7 %) Rouwbegeleiding08 (5%) advisering incontinentieprobleem07 (5 %)

38 Financiering Zorg en Zekerheid Inschrijfmodule ouderenzorg per patiënt €1,64 Verrichtingen: Kennismakingsbezoek30min:1 DV (€22,50) GFI afnemen30min:1 DV Nabespreken huisarts15min:1 C (€9,00) en gegevens invoeren HIS15min:1 C Visites30min:1 DV Zorginstanties bellen 10min:1 TC (€4,50) Bijzondere verrichtingen (M&I) zoals: Afnemen MMSE, 24-uurs bloeddrukmeting, Ambulante Compressietherapie, urinecatheterisatie (€26.78 tot €53,56)

39 Financiering

40 Toolkit defence studie

41 Take home messages Ouderen in beeld brengen geeft rust! Ervaar het plezier van het overzicht! Je voelt je echt de regisseur en ervaart het plezier van de constructieve samenwerking met de POH-ouderenzorg en de geriater in de regio!

42 Afsluiting Wat is zinvol! Waar is echt iets te verbeteren? Bedankt


Download ppt "Workshop Frailty Opsporen van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk Nycteumdag 22 april 2010 De Meervaart."

Verwante presentaties


Ads door Google