De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taaltuin Twente “Leren met meer effect”. 1 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taaltuin Twente “Leren met meer effect”. 1 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Taaltuin Twente “Leren met meer effect”. 1 april 2009

2 Twents Carmel College PrO-VMBO-HAVO-VWO Een instelling met vijf locaties: eenheid en verscheidenheid Denekampleerj. 1 en 2: brede instroom (325) Losserleerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw VMBO-TGL (483) Lyceumstraatleerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw Havo-Vwo (1465) De Thijleerj. 1 en 2: brede instroom, bovenbouw Havo–Ath. (1261) Potskampstr.leerj. 1 en 2 LWOO, bovenbouw VMBO (BBL-KBL-TGL) (1301)& School voor Praktijkonderwijs (158) Totaal 4990 leerlingen

3 Samen bouwen aan de toekomst Bibliotheek Dinkeland Muziekschool Dinkelland Sociaal Cultureel Werk Twents Carmel College Diverse andere organisaties

4 Bouwen aan de toekomst Huiskamer van Denekamp Voorziening culturele activiteiten Bibliotheek nieuwe stijl Muziekschool Centrum jeugd en gezin 12/23 jaar Centrum voor vrijwilligerswerk Realisatie dit najaar? Regelgeving/procedures

5 Taaltuin Doelstelling op lange termijn Gemeenschappelijke aanpak alle toeleverende basisscholen en alle locaties TCC Regionale aanpak gemeenten terugdringen taalachterstanden Verbetering taalvaardigheid en betere examenresultaten

6 Onderzoeksvraag Wat is het effect van de inzet van remediërende ICT software (muiswerk) op prestaties bij spelling en begrijpend lezen? - leerlingen groep 8 basisschool - leerlingen leerjaar 1 voortgezet onderwijs - havo/vwo - kader/gemengd/theoretisch - basisberoepsgericht

7 Opzet Duur : 20 weken 2 lesuren per week 1 muiswerkles onder begeleiding onderwijsassistent 1 docentles door bevoegde docent Nulmeting, tussentoets en eindtoets

8 Resultaten Duidelijke vooruitgang op gebied van spelling en begrijpend lezen Geen significante verschillen tussen docentles en muiswerkles

9 Ervaringen Wisselende reacties bij leerlingen Tijdsduur onderzoek Impact voor organisatie Samenwerking met UvA Mix van muiswerk – en docentles

10 Vervolgonderzoek Invloed van leerstijlen op resultaten (vervolgonderzoek) Resultaten spelling/begrijpend lezen op langere termijn

11 Doorlopende leerlijn PO Alle bs uit voedingsgebied werken met muiswerk Langjarig gebruik van programma “muiswerk”. Werkgroep DLL op gebied van taal


Download ppt "Taaltuin Twente “Leren met meer effect”. 1 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google