De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 september 2011 themabijeenkomst: actuele ontwikkelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 september 2011 themabijeenkomst: actuele ontwikkelingen."— Transcript van de presentatie:

1 29 september 2011 themabijeenkomst: actuele ontwikkelingen

2 doel en programma themabijeenkomst gezamenlijk in gesprek over een aantal actuele en voor de sector ambulancezorg belangrijke ontwikkelingen: –Tijdelijke wet ambulancezorg –cao-gerelateerde onderwerpen –Meldkamer van de Toekomst –Ambulances in-zicht 2010 en verder

3 Tijdelijke wet ambulancezorg (1) wijzigingen ten opzichte van Wet ambulancezorg: –aanbieders krijgen een aanwijzing op grond waarvan zij ambulancezorg mogen verlenen (geen vergunning meer) –de aanwijzing is gedurende 5 jaar geldig (niet meer onbepaalde tijd) –belangrijke datum: 1 december 2011 (vastgelegd in de wet) –eisen: verklaring en (zo nodig) implementatieplan

4 Tijdelijke wet ambulancezorg (2) planning: –de Twaz is aangeboden aan de Tweede Kamer, het is afwachten wanneer de Tweede Kamer agendeert –vervolgens moet de Eerste Kamer de Twaz behandelen –inwerkingtreding: VWS koerst nog steeds op 1 januari 2012, afhankelijk de agendering wellicht1 juli 2012 of later –eisen: voor 1 oktober 2011 in Staatscourant (reeds verspreid onder leden AZN)

5 Tijdelijke wet ambulancezorg (3) En na de tijdelijke wet, wat dan? –na 2 jaar Twaz vindt een evaluatie plaats –onder andere op basis van de benchmark en een nieuw bekostigingssysteem (beide nog niet gereed) –op basis van resultaten van evaluatie moet nieuwe, structurele, wetgeving tot stand komen voor vanaf 2017 (of …)

6 CAO Ambulancezorg (1) CAO loopt af op 31-12-2012 Overlegstructuur: - Strategisch overleg olv Simons - CAO-overleg olv Borstlap - Technisch overleg olv Van der Meulen Actiepunten: FWG 3.0 Vergoeding ORT en bereikbaarheidsvergoeding

7 CAO Ambulancezorg (2) AZN vanaf 1 januari werkgeversfunctie Op 13 oktober werkconferentie ‘sector-cao handhaving en vervolg’. Helpdesk Kenniscentrum Hardheidscommissie Interpretatiecommissie

8 Overige trajecten/HRP Projecten ‘landelijke kader zorgambulance’, ‘samenwerking HAP-RAV’, ‘Beraadgroep Acute Zorg’ VWS. Arbeidsmarktbeleid/opleidingen Arbeidsomstandighedenbeleid Loopbaanbeleid

9 Meldkamer van de toekomst (1) regeerakkoord najaar 2010: –toe naar 1 meldkamerorganisatie in Nederland met 2 a 3 locaties –een bezuiniging van €50 miljoen ingeboekt bestuursconferentie en stuurgroep: –in december 2010 en voorjaar 2011 bestuursconferenties –daarna landelijke stuurgroep, voorgezeten door voorzitter Veiligheidsberaad –vertegenwoordiging AZN: Hans Simons (voorzitter) en Jack Versluis (DB, vz ICT, directeur RAVU)

10 Meldkamer van de toekomst (2) meer ontwikkelingen: –reorganisatie politie: van 25 politieregio’s naar 10 districten –regionalisatie brandweer in alle regio’s –Twaz: RAV = verantwoordelijk voor instandhouding MKA discussie over: –multi en mono –aantal locaties verschillende visies Veiligheidsberaad en AZN: uitwerken 2 business cases

11 Meldkamer van de toekomst (3) visie AZN vastgelegd in position paper (steun van VWS en GHOR Nederland): –kwaliteit en doelmatigheid van ambulancezorg staan centraal –aanname 112-meldingen uitbreiden met multidisciplinaire intake bij evidente spoedeisende situaties –standaarden en protocollen voor gebruik in multi- en monodisciplinaire omgeving –landelijke multi-intake op 1 of meerdere locaties, schaal mono- meldkamer moet passen bij lokale keten acute zorg –directeur RAV = verantwoordelijk voor alle regionale monodisciplinaire zaken

12 Ambulances in-zicht 2010 (1) nieuw in deze editie: beeld over 5 jaar (2006 t/m 2010) Ambulances in-zicht biedt een steeds breder beeld van een sector in ontwikkeling een paar algemene conclusies: –toename van het volume –kleine logistieke verbeteringen –toename van de formatie –stijging ziekteverzuim (vgl: onderwijs zit op ruim 7%)

13 Ambulances in-zicht 2010 (2) De afgelopen vijf jaar laten een stabiel beeld zien als het gaat om het overschrijdingspercentage. Het schommelt al jaren rond 92% ritten (A1) die binnen 15 minuten bij de patiënt zijn. het aantal ritten is toegenomen (409.718 A1 in 2006  463.913 A1 in 2010) de gemiddelde toename van het aantal ritten bedraagt ongeveer 3,5% per jaar aan de middelen is in 2009 eenmalig een tranche S&B toegevoegd de ambulancesector wordt niet 100% gefinancierd conform S&B Vraag: is verbetering van het percentage mogelijk? HOE?

14 Ambulances in-zicht 2010 (3) Ten opzichte van de eerste editie van Ambulances in-zicht geeft het sectorrapport een breder beeld van de sector. De aandacht gaat echter nog steeds vooral uit naar de logistieke aspecten (aanrijtijden en overschrijdingspercentages). Vragen: wat missen jullie in het sectorrapport? op welke manier kunnen we een nog vollediger beeld van de sector bieden? welke informatie kunnen we toevoegen met de gegevens die nu al verzameld worden?

15 Ambulances in-zicht 2010 (4) Wensen en behoeften: Welke gegevens verzamelen we nu nog niet, maar zouden we wel moeten gaan verzamelen? –wat is ‘noodzakelijk’, gezien diverse ontwikkelingen? –wat is ‘wenselijk’ en waarom? Uitgave: De editie 2010 is een boekje, aangevuld met een korte samenvatting. –voorziet dit in een behoefte? –ideeën en/of wensen voor de editie 2011?


Download ppt "29 september 2011 themabijeenkomst: actuele ontwikkelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google