De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Situering studies luchtkwaliteit MIRA -infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Situering studies luchtkwaliteit MIRA -infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Situering studies luchtkwaliteit MIRA -infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011

2 Situering Milieuverkenning2030 In 2009 publiceerde MIRA het tweede scenariorapport Milieuverkenning 2030.Dit kwam tegemoet aan de decretale opdracht: “Het milieurapport omvat :  een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande toestand van het milieu;  een beschrijving, analyse en evaluatie van het tot dan toe gevoerde milieubeleid voor zover dit relevant is voor de toetsing van de resultaten van het gevoerde milieubeleid aan de in de milieuregelgeving of de milieuplanning vastgestelde beleidsdoelstellingen;  een beschrijving van de verwachte ontwikkeling van het milieu bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevant geachte scenario's.”

3 Overzicht scenario’s Milieuverkenning 2030  Referentie-scenario: huidig beleid  Europa-scenario: Europese ambities op vlak van klimaatverandering, luchtkwaliteit en waterkwaliteit  Visionair scenario: milieu veiligstellen voor huidige en toekomstige generaties Drie scenario’s:

4 Berekening scenario’s Milieuverkenning 2030

5 Berekening scenario’s fijn stof en ozon in Milieuverkenning 2030 Vlaamse emissies Europese emissies E-map meteo- gegevens BelEUROS ruimtelijk gespreide emissies Concentraties lage resolutie Rio-Corine Concentraties hoge resolutie ExDALY Gezondheidseffecten en kosten Indicatoren

6 Berekening scenario’s verzuring in Milieuverkenning 2030

7 Bijkomende vragen – bijkomend onderzoek  In de milieuverkenning waren de emissiedata voor het ambitieuze visionair scenario niet beschikbaar voor elke sector en werd de luchtkwaliteit niet doorgerekend voor dit scenario => extra inschattingen ontbrekende emissies en doorrekenen van visionair scenario

8 Bijkomende vragen – bijkomend onderzoek  Verklaring van dalende of stijgende concentraties is niet altijd mogelijk omdat de terugkoppeling naar de bijdrage van de verschillende sectoren (bronnen) in de emissies niet mogelijk is. => extra onderzoek om het aandeel van de verschillende sectoren in de totale concentraties uit te rekenen

9 Bijkomende vragen – bijkomend onderzoek  Buitenlandse emissies zijn ook belangrijk in Vlaanderen, Vlaamse emissies veroorzaken een deel van de luchtkwaliteitsproblemen in het buitenland => extra onderzoek om export/import in detail te kennen

10 Bijkomende vragen – bijkomend onderzoek  Door de complexiteit van de ozonchemie zorgen de resultaten voor moeilijk te communiceren boodschappen (bv. door lagere emissies, meer ozon) => extra onderzoek naar effecten van emissiereducties op ozonconcentraties

11 Drie studies Deze onderzoeksvragen resulteerden in de drie studies: Doorrekening visionair scenario fijn stof en ozon Doorrekening visionair scenario verzuring Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

12 Dank voor uw aandacht. Vragen ? my.bossuyt@vmm.be Milieuverkenning 2030, de wetenschappelijke rapporten en de studies luchtkwaliteit zijn beschikbaar op onze website www.milieurapport.bewww.milieurapport.be


Download ppt "Situering studies luchtkwaliteit MIRA -infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google