De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw 1 Gemeenten: burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen Inleidende begrippen Hildegard SCHMIDT, Coördinator studiedienst VSGB 28 JUNI 2011

2 2 Een breed begrip Weinig artikelen in het Burgerlijk Wetboek: art. 1382 e.v. Gelijklopend stramien voor contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid Goede huisvader Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad Burgerlijke aansprakelijkheid

3 BA: grondslagen Fout Schade Oorzakelijk verband Slachtoffer moet de drie elementen bewijzen 3

4 Fout Basis van de BA, zowel contractueel als buitencontractueel Beoordeling van de fout Culpa levis in abstracto – culpa levissima Schadeverwekkend feit Voorspelbaarheid van schade Toerekenbaarheid Foutloze aansprakelijkheid 4

5 Schadeverwekkend feit Inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm Goede huisvader: wat zou een normaal, redelijk en voorzichtig mens, geplaatst in dezelfde omstandigheden gedaan hebben? Onvoorzienbare gebeurtenis 5

6 Schade Geen wettelijke definitie Criteria ontwikkeld door de rechtspraak - schadezekerheid - legitiem - voorzienbaar - persoonlijk 6

7 Oorzakelijk verband Equivalentieleer Rol van de feitenrechter Bewijs van het oorzakelijk verband Schade wordt mee veroorzaakt door slachtoffer Schade wordt mee veroorzaakt door derde 7

8 Herstel van de schade In natura Schadevergoeding Volledig herstel Ex aequo et bono 8

9 Exoneratiebedingen Mogelijk? Aanvaarding van het beding? 9

10 Kwalitatieve aansprakelijkheid voor zaken voor dieren voor gebouwen van de ouders van leraars, onderwijsinstellingen en ambachtslieden van de aanstellers 10 Aansprakelijkheid:

11 11 Merci de votre attention Dank u voor uw aandacht *** Hildegard SCHMIDT 02.238.51.40 www.avcb-vsgb.be


Download ppt "Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google